ŠTO VJERUJEMO O DUHU SVETOM? (1 dio) – Razmatranje Apostolskog vjerovanja

Pred nama je serija razmišljanja o Apostolskom vjerovanju.  Ovo je vjerovanje nastalo krajem Drugog stoljeća nakon Krista. Naziv “Apostolsko” nije zbog toga što su mu apostoli autori, već zato što je u njemu sažeto vjerovanje kako su ga apostoli primili i prenijeli drugima.Bio je to krsni obrazac ispovjedi vjere (dakle krštenici su njime potvrđivali što doista vjeruju) koji se nastao u Rimu, da bi se kasnije proširio po cijeloj kako Zapadnoj crkvi.

Vjerujem u Boga, Oca svemogućega, Stvoritelja neba i zemlje.
I u Isusa Krista, Sina njegova jedinoga, Gospodina našega,
koji je začet po Duhu Svetom, rođen od Marije Djevice,
mučen pod Poncijem Pilatom, raspet, umro i pokopan;
sašao nad pakao; treći dan uskrsnuo od mrtvih;
uzašao na nebesa, sjedi o desnu Boga Oca svemogućega;
odonud će doći suditi žive i mrtve. Vjerujem u Duha Svetoga,
svetu Crkvu katoličku, općinstvo svetih, oproštenje grijeha,
uskrsnuće tijela, i život vječni. -Amen

VJERUJEM U DUHA SVETOGA (1 DIO)

“Ja ću moliti Oca, i on će vam dati drugoga Branitelja da bude s vama zauvijek – Duha Istine… koji kod vas ostaje i u vama je” (Iv 14,16–17)

Tko je Duh Sveti? Je li on osoba ili ne? Je li on samo oznaka za Božju silu? Ima li razlike između Boga i Duha Svetoga? Sva ova pitanja postavljala su se od početka kršćanske crkve i nerijetko su stvarala podjele među kršćanima. I danas postoje različita mišljenja po pitanju Duha Svetoga. Jedni vjeruju da je Duh Sveti treća osoba božanstva (pravovjerno prihvaćeno učenje u Duhu Svetom odnosno o Trojstvu), drugi da je on samo jedna od manifestacija Boga (Sabelijanizam, po Sabeliju iz 4 stoljeća), dok treći odbacuju božanstvo Duha Svetoga tvrdeći da je Duh Sveti samo sila Božja (Arijanizam, po Ariju iz 4 stoljeća).

U Starome zavjetu je Duh Sveti djelovao na vrlo konkretan način. Nadahnjivao je ljude da zapisuju objavu Božju – Bibliju (2 Tim 3, 16). Božjim je slugama davao snage da budu vjerni i nepokolebljivi te da predvode Božji narod (Suci 6, 35), da spoznaju i propovijedaju jedinoga Boga (Iz 61, 1-2) a davao im je i fizičku snagu (Suci 15, 14). Također je pomagao Bezazelu da može obaviti sve umjetničke radove u šatoru od sastanka (razvijanje darova i sposobnosti – Izl 31, 3-5). Služba Duha Svetoga posebno je vidljiva na prorocima, poput Ilije i Elizeja.

Ozbiljno proučavanje, kako Staroga tako i Novoga dovest će nas do zaključka da je Duh Sveti osoba, no ne bilo kakva osoba. Duh Sveti je božanska osoba-Bog. Zašto to vjerujemo? Duh Sveti je SVET, a to je izraz koji pripada Bogu. Kao što su čovjek i njegov duh jedno, tako je Bog i Duh Božji jedno (1 Kor 2, 11). Duh Sveti je sveznajuć. Ispituje i dubine Božje (1 Kor 2, 10-11). On je svugdje prisutan. Boravi u srcima svih vjernika istovremeno (Iv 14, 7). On je svemoćan (Zah 4, 6). On je stvoritelj (Job 33, 4). Duh Sveti je istina (1 Iv 5, 6).

Duh Sveti je treća božanska osoba. U Mt 28, 18 spominje se i izjednačava zajedno s Ocem i Sinom. U 2 Kor 13, 13 daje se blagoslov u ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Isus govori o drugom utješitelju koji nastavlja njegovu službu (Iv 16, 7). U Ivanu 14, 5-26 govori se o sve tri osobe Trojstva, a na poseban način o ulozi Duha Svetoga nakon Kristovoga fizičkog odlaska s ove zemlje.

U Novome zavjetu vidimo da je Duh Sveti dat svakome kršćaninu. Apostol Pavao kaže u 2 Kor 1, 22 da nas je Bog obilježio (za svoju svojinu) i stavio nam u srca kao zalog Duha Svetoga.

Duh Sveti nas, po pravoj vjeri, čini zajedničarima Krista. Uloga Duha Svetoga glede našeg kršćanskog života je ključna. Duh Sveti nas vodi do Boga, Duh Sveti nas vodi do pokajanja, Duh Sveti u nama proizvodi htijenje za vjerovati, Duh Sveti vodi proces posvećenja naših kršćanskih života. Nema spoznaje vjere, u iskustvenom smislu, bez Duha Svetoga.
U našem sljedećem razmatranju ćemo nastaviti razmišljati o konkretnom djelovanju Duha Svetoga u našim životima životu Crkve.

Pomolimo se:
Hvala ti nebeski Oče što nas nisi ostavio same, nego si nam poslao Duha Svetoga da bude naš branitelj, učitelj, tješitelj.. Daj da uvijek budemo ispunjeni Duhom, po Duhu hodimo, I u Duhu živimo. Po Kristu, Gospodinu našem molimo. Amen.

Biskup Jasmin Milić

Kod preuzimanja ovoga članka obavezno navesti link

Povezani članci:

Vjerujem u Boga, Oca svemogućega- Razmatranje Apostolskog vjerovanja

Bog, Stvoritelj neba i zemlje – Razmatranje Apostolskog vjerovanja

Koje je značenje imena Isus? – Razmatranje Apostolskog vjerovanja

Krist-prorok, svećenik i kralj- Razmatranje Apostolskog vjerovanja

Što znači da je Krist sin Božji jedinorođeni? – Razmatranje Apostolskog vjerovanja

Naše sinovstvo u Kristu – Razmatranje Apostolskog vjerovanja

Što znači da je Isus Gospodin? – Razmatranje Apostolskog vjerovanja

Isusova božanska i ljudska narav – Razmatranje Apostolskog vjerovanja

Mučen pod Poncijem Pilatom – Razmatranje Apostolskog vjerovanja

Što znači da je Krist sašao nad pakao? – Razmatranje Apostolskog vjerovanja

Treći dan uskrsnuo od mrtvih – Razmatranje Apostolskog vjerovanja

Što znači da je Isus uzašao na nebo? – Razmatranje Apostolskog vjerovanja

Što vjerujemo kada kažemo da Isus sjedi o desnu Boga Oca? – Razmatranje Apostolskog vjerovanja

Isus dolazi suditi žive i mrtve – Razmatranje Apostolskog vjerovanja

Odgovori