ŠTO VJERUJEMO O DUHU SVETOM? (2 dio) – Razmatranje Apostolskog vjerovanja

Pred nama je serija razmišljanja o Apostolskom vjerovanju.  Ovo je vjerovanje nastalo krajem Drugog stoljeća nakon Krista. Naziv “Apostolsko” nije zbog toga što su mu apostoli autori, već zato što je u njemu sažeto vjerovanje kako su ga apostoli primili i prenijeli drugima.Bio je to krsni obrazac ispovjedi vjere (dakle krštenici su njime potvrđivali što doista vjeruju) koji se nastao u Rimu, da bi se kasnije proširio po cijeloj kako Zapadnoj crkvi.

Vjerujem u Boga, Oca svemogućega, Stvoritelja neba i zemlje.
I u Isusa Krista, Sina njegova jedinoga, Gospodina našega,
koji je začet po Duhu Svetom, rođen od Marije Djevice,
mučen pod Poncijem Pilatom, raspet, umro i pokopan;
sašao nad pakao; treći dan uskrsnuo od mrtvih;
uzašao na nebesa, sjedi o desnu Boga Oca svemogućega;
odonud će doći suditi žive i mrtve. Vjerujem u Duha Svetoga,
svetu Crkvu katoličku, općinstvo svetih, oproštenje grijeha,
uskrsnuće tijela, i život vječni. -Amen

VJERUJEM U DUHA SVETOGA (2 DIO)

“Primit ćete Snagu – Duha Svetoga. On će sići na vas, i bit ćete mi svjedoci…sve do na kraj zemlje” (Dj 1,8).

Duh Sveti nas čini zajedničarima Krista i njegovih dobročinstava. Nismo mi ti koji svojom zaslugom ulazimo u zajednicu s Kristom, niti mi izabiremo Krista. Krist je onaj, koji nas po Duhu Svetomu uključuje u svoju zajednicu i daje nam da uživamo u njegovim dobročinstvima. U Starome zavjetu Bog je imao jedan izabrani narod, narod Izraela. Bog ga je izabrao i pozvao te sklopio s njim savez zajedništva. U Novome zavjetu Bog također izabire sebi narod kojega poziva k sebi i s njim sklapa savez, po Duhu Svetomu (Gal 3, 14). Oni su u zajedništvu s Bogom i posvećeni njemu, po Duhu Svetomu. Apostol Petar na početku svoje prve poslanice upućuje ove riječi svojim primateljima: «izabranim po predznanju Boga Oca za posvećenje koje ostvaruje Duh, da se pokore Isusu Kristu i budu poškropljeni njegovom krvi…» (1 Pt 1, 2).

Duh Sveti je naš tješitelj. Svatko od nas ima svojim osobnih potreba za utjehom, i Duh Sveti želi biti na tješitelj u nevoljama, tuzi i sl. Duh Sveti dolazi kao tješitelj kada izlijemo svoje srce pred Bogom u molitvi. Tada intervenira Duh Sveti koji nas podiže, krijepi i tješi.

Nema Crkve bez Duha Svetoga. Crkva mora biti mjesto silnoga Božjega djelovanja, a njegovo se djelovanje očituje na različite načine. Ne smijemo niti jedan aspekt djelovanja Duha Svetoga zanemariti. Duh daje darove ali daje i plodove. On nas vodi k spasenju ali i posvećuje. On nam naviješta besplatnu milost Božju ali u nama proizvodi htijenje za činjenjem dobrih djela. On čuva Crkvu Božju ali joj daje i rast.

Duh Sveti ostaje s nama u vječnosti. Spomenuli smo da nas Duh Sveti čini zajedničarima s Kristom. To se zajedništvo ne ostvaruje samo na ovoj zemlji već se proteže kroz cijelu vječnost. Isus nije ostavio, nakon svoga uzašašća na nebo, zajednicu vjernika usamljenima. On im je obećao da će poslati Duha Svetoga, koji je kako smo i spomenuli, nastavio Kristovo djelo na zemlji. No, Duh Sveti koji se nastanjuje u vjerniku, daje sigurnost, jamstvo vječne budućnosti. On nam daje sigurnost vječnoga života. Oni koji imaju Duha Svetoga Sinovi su (dakako i kćeri) Božje (Gal 4, 6; Rim 8, 14). Prema njima Bog pokazuje svoju neizmjernu ljubav od koje ih ništa rastaviti ne može. Vjernima pripada vječnost. Onaj tko je pravom vjerom postao zajedničar s Kristom, započeo je predivno zajedništvo s Bogom koje se proteže kroz cijelu vječnost.

Odgovori