Apostolsko vjerovanje: Vjerujem u “svetu Crkvu katoličku”

Što točno ispovijedamo kad kažemo “Vjerujem u svetu Crkvu katoličku”? Znači li to da vjerujemo u rimokatoličku crkvu i može li se termin katolik primijeniti samo na nju?

Pred nama je serija razmišljanja o Apostolskom vjerovanju.  Ovo je vjerovanje nastalo krajem Drugog stoljeća nakon Krista. Naziv “Apostolsko” nije zbog toga što su mu apostoli autori, već zato što je u njemu sažeto vjerovanje kako su ga apostoli primili i prenijeli drugima.Bio je to krsni obrazac ispovjedi vjere (dakle krštenici su njime potvrđivali što doista vjeruju) koji je nastao u Rimu, da bi se kasnije proširio i dalje.

Apostolsko vjerovanje

Vjerujem u Boga, Oca svemogućega, Stvoritelja neba i zemlje.

I u Isusa Krista, Sina njegova jedinoga, Gospodina našega, koji je začet po Duhu Svetom, rođen od Marije Djevice, mučen pod Poncijem Pilatom, raspet, umro i pokopan; sašao nad pakao; treći dan uskrsnuo od mrtvih; uzašao na nebesa, sjedi o desnu Boga Oca svemogućega; odonud će doći suditi žive i mrtve.

Vjerujem u Duha Svetoga, svetu Crkvu katoličku, općinstvo svetih, oproštenje grijeha,
uskrsnuće tijela, i život vječni. -Amen

VJERUJEM U SVETU CRKVU KATOLIČKU

svetu Crkvu katoličku

“Jedno tijelo i jedan Duh – kao što ste i pozvani na jednu nadu svog poziva! Jedan Gospodin! Jedna vjera! Jedan krst! Jedan Bog i Otac sviju, nad svima i po svima i u svima! (Efežanima 4,4-6)

Crkva (grčki eklezija) jest zajednica, od Boga pozvanih ljudi, koji su se na taj poziv odazvali, i koji se nalaze u zajedništvu jedan s drugim i s Kristom. Tu zajednicu čini kako zemaljska tako i nebeska Crkva.

O tome nam govori katekizam Biti kršćanin u odgovoru 89.:

“Crkva je zajednica vjerujućih kršćana u nebu na zemlji. Crkva na zemlji okuplja se u lokalnim kongregacijama da obožava riječju i sakramentima, da služi Bogu sukladno Svetom pismu i da naviješta Evanđelje pod vodstvom onih koje Bog postavlja za tu svrhu.”

Crkva je katolička

U našim crkvama tijekom bogoslužja, kada izgovaramo ovaj dio vjerovanja, Apostolskog ili Nicejsko-carigradskog, kažemu da vjerujemo u “sveopću” Crkvu. Time prevodimo originalni izraz u navedenim vjerovanjima, da vjerujemo u Crkvu “katoličku”. Naime, mnogi, ne znajući pravo značenje ovoga termina, zaziru od njega, smatrajući da on može označavati samo rimsku Crkvu. No je li to tako?

Termin Katolička dolazi od grčke riječi  καθολικός što prevodimo kao nešto univerzalno, sveopće. Prvi puta ovaj termin koristi Ignacije Antiohijski početkom drugog stoljeća u svojoj poslanici smirnjanima  navodeći da “tamo gdje je Krist tamo je i Katolička Crkva”. Nakon njega puno više, ovaj će se naziv naći, također tijekom drugog stoljeća, u spisima kršćanskog mučenika Polikarpa, biskupa Smirne (danas Izmir u Turskoj) . Sve više će ga preuzimati i drugi kršćanski teolozi i pisci. Tako će naziv Katolička za crkvu zapravo označavati cijelu, tada još uvijek jedinstvenu Crkvu, kao sveopću, što znači nadnacionalnu, nadklasnu, nadrasnu, nadjezičnu, i sl. To je bit, narav Crkve koja je od Krista ustanovljena kako bi se proširila od Jeruzalema, Judeje, Samarije pa sve do kraja svijeta.

Reformatori su koristili termin katolička Crkva imajući na umu tu jednu, sveopću Crkvu:

Ovdje ćemo navesti samo nekoliko citata iz ranih protestantskih spisa i konfesija (16. i 17.  stoljeće) iz kojih je vidljivo da su reformatori, odnosno rani protestanti koristili naziv Katolička za crkvu i smatrali da je to naziv koji se treba primjeniti za jednu  Kristovu crkvu u svijetu.

Martin Luther (Veliki katekizam)

“Vjerujem da postoji jedna sveta skupina i zajednica na zemlji, u kojoj su mnogi sveti ljudi pod jednim poglavarom, Kristom, a sazvani su po Duhu Svetome, u jednoj vjeri, naumu i umu, s mnogim darovima…”

Jean Calvin (Institucije kršćanske vjere)

“Crkva se naziva katoličkom, jer ne mogu postojati dvije ili tri crkve, ukoliko Krist nije podijeljen, što je nemoguće. Svi Božji izabranici su tako povezani u Kristu, da, kako imaju jednu Glavu, urastaju zajedno u jedno tijelo, spojeni kao dijelovi istog tijela.”

Drugo helvetsko vjeroispovijedanje

“… postoji samo jedna crkva. Katolička crkva. Mi nazivamo ovu crkvu katoličkom jer je sveopća, raširena po cijelom svijetu i neprolazna, odnosno, nije vezana uz jedno mjesto i vrijeme.”

Westminstersko vjeroispovijedanje

“Katolička ili sveopća Crkva, koja je nevidljiva, sastoji se od izabranika koji su bili, jesu i koji će biti okupljeni u jedno, pod Kristom koji je glava; ona je zaručnica, i tijelo, i punina Onoga koji je ispunjava sve u svemu.

Vidljiva crkva koja je također katolička ili sveopća u skladu s evanđeljem (ne sastoji se samo od jednog naroda, kao što je to bilo pod zakonom), sastoji se od svih onih koji diljem svijeta ispovijedaju istinsku vjeru; i od njihove djece; Crkva je Kristovo kraljevstvo, kuća i obitelj Božja, izvan koje nema uobičajene mogućnosti spasenja.”

Vidi više:  JESU LI I PROTESTANTI KATOLICI?

Ovu ispovijedanje, da je crkva Katolička ne nalazimo samo u Apostolskom već Nicejsko-carigradskom vjeroispovijedanju. U njemu ispovijedamo da vjerujemo u “jednu, svetu katoličku i apostolsku crkvu. Naglašavaju nam se 4 obilježja prave crkve:

1. Crkva je jedna: Teolog Aleksandar Šmeman naglašava da to jedinstvo ne određuje Crkvu izvana nego iznutra. Crkva je izvana nažalost podijeljena u različitim vidljivim crkvama, što je posljedica grešne čovjekove prirode koje teži podjeli i sukobu. Šmeman kaže da upravo toj podijeli Krist suprotstavlja jedinstvo. Narod Božji, težeći za jedinstvenim Kraljevstvom Božji, treba biti svjedok toga jedinstva i na ovozemaljskom putu.

2. Crkva je sveta: Postoje oni koji smatraju kako crkvu mogu činiti samo savršeni vjernici. No, Crkva nije sveta zbog savršenosti njezinih članova, već zbog činjenice da, kako to kaže katekizam Biti kršćanin u 94 odgovoru, Duh Sveti prebiva u Crkvi i posvećuje vjernike tako da ih odvaja za Boga i poziva na moralnu i duhovnu svetost življenja

3. Crkva je katolička: Kako smo već objasnili, Crkva je puno više od naše lokalne crkve ili župe, od naše denominacije, odnosno naše nacije. Ona je prisutna u svim narodima i obuhvaća različite kršćanske denominacije.

4. Crkva je apostolska: Crkva koja je vjerna evanđelju, koja je sačuvala postolski nauk,izvorno učenje kako je od apostola predano, koja ima kontinuitet od Apostola, da poput apostola naviješta evanđelje, takva se crkva može u pravome smislu nazivati i katolička dakle sveopća.

Pomolimo se:
Nebeski oče, hvala ti što si uspostavio svoju crkvu i što si nas pozvao da budemo dio tijela tvoga-naroda tvoga. Pomozi nam da uvijek budemo svjesni svoga poziva, težeći ka jedinstvu, svetosti, i naviještanju radosne vijesti. Po Kristu Gospodinu našem molimo. Amen.

Autor: Biskup Jasmin Milić

Kod preuzimanja ovoga članka obavezno navesti link

Povezani članci:

Vjerujem u Boga, Oca svemogućega- Razmatranje Apostolskog vjerovanja

Bog, Stvoritelj neba i zemlje – Razmatranje Apostolskog vjerovanja

Koje je značenje imena Isus? – Razmatranje Apostolskog vjerovanja

Krist-prorok, svećenik i kralj- Razmatranje Apostolskog vjerovanja

Što znači da je Krist sin Božji jedinorođeni? – Razmatranje Apostolskog vjerovanja

Naše sinovstvo u Kristu – Razmatranje Apostolskog vjerovanja

Što znači da je Isus Gospodin? – Razmatranje Apostolskog vjerovanja

Isusova božanska i ljudska narav – Razmatranje Apostolskog vjerovanja

Mučen pod Poncijem Pilatom – Razmatranje Apostolskog vjerovanja

Što znači da je Krist sašao nad pakao? – Razmatranje Apostolskog vjerovanja

Treći dan uskrsnuo od mrtvih – Razmatranje Apostolskog vjerovanja

Što znači da je Isus uzašao na nebo? – Razmatranje Apostolskog vjerovanja

Što vjerujemo kada kažemo da Isus sjedi o desnu Boga Oca? – Razmatranje Apostolskog vjerovanja

Isus dolazi suditi žive i mrtve – Razmatranje Apostolskog vjerovanja

Vjerujem u Duha Svetoga, 1 dio – Razmatranje Apostolskog vjerovanja

Vjerujem u Duha Svetoga, 2 dio – Razmatranje Apostolskog vjerovanja

Odgovori