KOJA SU ČETIRI OBILJEŽJA CRKVE? – Razmatranje Apostolskog vjerovanja

Pred nama je serija razmišljanja o Apostolskom vjerovanju.  Ovo je vjerovanje nastalo krajem Drugog stoljeća nakon Krista. Naziv “Apostolsko” nije zbog toga što su mu apostoli autori, već zato što je u njemu sažeto vjerovanje kako su ga apostoli primili i prenijeli drugima.Bio je to krsni obrazac ispovjedi vjere (dakle krštenici su njime potvrđivali što doista vjeruju) koji se nastao u Rimu, da bi se kasnije proširio po cijeloj kako Zapadnoj crkvi.

Vjerujem u Boga, Oca svemogućega, Stvoritelja neba i zemlje.
I u Isusa Krista, Sina njegova jedinoga, Gospodina našega,
koji je začet po Duhu Svetom, rođen od Marije Djevice,
mučen pod Poncijem Pilatom, raspet, umro i pokopan;
sašao nad pakao; treći dan uskrsnuo od mrtvih;
uzašao na nebesa, sjedi o desnu Boga Oca svemogućega;
odonud će doći suditi žive i mrtve. Vjerujem u Duha Svetoga,
svetu Crkvu katoličku, općinstvo svetih, oproštenje grijeha,
uskrsnuće tijela, i život vječni. -Amen

VJERUJEM U SVETU CRKVU KATOLIČKU

“Jedno tijelo i jedan Duh – kao što ste i pozvani na jednu nadu svog poziva! 5Jedan Gospodin! Jedna vjera! Jedan krst! Jedan Bog i Otac sviju, nad svima i po svima i u svima! (Efežanima 4,4-6)

Crkva (grčki eklezija) jest zajednica, od Boga pozvanih ljudi, koji su se na taj poziv odazvali, i koji se nalaze u zajedništvu jedan s drugim i s Kristom. Tu zajednicu čini kako zemaljska tako i nebeska Crkva.

O tome nam govori katekizam Biti kršćanin u odgovoru 89.:

“Crkva je zajednica vjerujućih kršćana u nebu na zemlji. Crkva na zemlji okuplja se u lokalnim kongregacijama da obožava riječju I sakramentima, da služi Bogu sukladno Svetom pismu i da naviješta Evanđelje pod vodstvom onih koje Bog postavlja za tu svrhu.”

Temeljem Apostolskog vjerovanja a uzimajući u obzir i Nicejsko carigradsko vjerovanje, četiri su obilježja Crkve. Ona je:

• Jedna
• Sveta
• Katolička
• Apostolska

Dakle, crkva je jedna. To nam se ne govori izravno u Apostolskom vjerovanju, već u Nicejsko-carigradskom. Katekizam Biti kršćanin u 93 odgovoru, a na temelju poslanice Efežanima 4, 5-6 govori da svi članovi Crkve sačinjavaju samo jedno Tijelo Kristovo, imaju samo jednog Gospodina, jednu vjeru, jedno krštenje, jednog Boga i Oca sviju. Teolog Aleksandar Šmeman naglašava da to jedinstvo ne određuje crkvu izvana nego iznutra. Crkva je izvana nažalost podijeljena u različitim vidljivim crkvama, što je posljedica grešne čovjekove prirode koje teži podjeli i sukobu. Šmeman kaže da upravo toj podijeli Krist suprotstavlja jedinstvo. Narod Božji, težeći za jedinstvenim Kraljevstvom Božji, treba biti svjedok toga jedinstva i na ovozemaljskom putu.

Crkva je sveta. Postoje oni koji smatraju kako crkvu mogu činiti samo savršeni vjernici. No, Crkva nije sveta zbog savršenosti njezinih članova, već zbog činjenice da, kako to kaže katekizam Biti kršćanin u 94 odgovoru, Duh Sveti prebiva u Crkvi i posvećuje vjernike tako da ih odvaja za Boga i poziva na moralnu i duhovnu svetost življenja.

Crkva je katolička. Odmah ovdje naglasimo da termin katolička ne znači rimokatolička, već u njezinom izvornom značenju, dakle sveopća, kako to i mi prevodimo kod izgovaranja vjeroispovijedanja u našim crkvama. Crkva je puno više od naše lokalne crkve ili župe, od naše denominacije, odnosno naše nacije. Ona je prisutna u svim narodima i obuhvaća različite denominacije.

Crkva je Apostolska. Ovu tvrdnju također ne nalazimo u Apostolskom već Nicejsko-carigradskom vjeroispovijedanju. To znači da je Crkva sačuvala izvorno učenje kako je od apostola predano, da ima kontinuitet od Apostola, jer takva se crkva može u pravome smislu nazivati i katolička dakle sveopća, , te da poput njih naviješta evanđelje.

Pomolimo se:
Nebeski oče, hvala ti što si uspostavio svoju crkvu i što si nas pozvao da budemo dio tijela tvoga-naroda tvoga. Pomozi nam da uvijek budemo svjesni svoga poziva, težeći ka jedinstvu, svetosti, i naviještanju radosne vijesti. Po Kristu Gospodinu našem molimo. Amen.

Biskup Jasmin Milić

Pročitajte još JESU LI I PROTESTANTI KATOLICI?

Kod preuzimanja ovoga članka obavezno navesti link

Povezani članci:

Vjerujem u Boga, Oca svemogućega- Razmatranje Apostolskog vjerovanja

Bog, Stvoritelj neba i zemlje – Razmatranje Apostolskog vjerovanja

Koje je značenje imena Isus? – Razmatranje Apostolskog vjerovanja

Krist-prorok, svećenik i kralj- Razmatranje Apostolskog vjerovanja

Što znači da je Krist sin Božji jedinorođeni? – Razmatranje Apostolskog vjerovanja

Naše sinovstvo u Kristu – Razmatranje Apostolskog vjerovanja

Što znači da je Isus Gospodin? – Razmatranje Apostolskog vjerovanja

Isusova božanska i ljudska narav – Razmatranje Apostolskog vjerovanja

Mučen pod Poncijem Pilatom – Razmatranje Apostolskog vjerovanja

Što znači da je Krist sašao nad pakao? – Razmatranje Apostolskog vjerovanja

Treći dan uskrsnuo od mrtvih – Razmatranje Apostolskog vjerovanja

Što znači da je Isus uzašao na nebo? – Razmatranje Apostolskog vjerovanja

Što vjerujemo kada kažemo da Isus sjedi o desnu Boga Oca? – Razmatranje Apostolskog vjerovanja

Isus dolazi suditi žive i mrtve – Razmatranje Apostolskog vjerovanja

Vjerujem u Duha Svetoga, 1 dio – Razmatranje Apostolskog vjerovanja

Vjerujem u Duha Svetoga, 2 dio – Razmatranje Apostolskog vjerovanja

Odgovori