ŠTO ZNAČI OPĆINSTVO ODNOSNO ZAJEDNIŠTVO SVETIH?- Razmatranje Apostolskog vjerovanja

Pred nama je serija razmišljanja o Apostolskom vjerovanju.  Ovo je vjerovanje nastalo krajem Drugog stoljeća nakon Krista. Naziv “Apostolsko” nije zbog toga što su mu apostoli autori, već zato što je u njemu sažeto vjerovanje kako su ga apostoli primili i prenijeli drugima.Bio je to krsni obrazac ispovjedi vjere (dakle krštenici su njime potvrđivali što doista vjeruju) koji se nastao u Rimu, da bi se kasnije proširio po cijeloj kako Zapadnoj crkvi.

Vjerujem u Boga, Oca svemogućega, Stvoritelja neba i zemlje.
I u Isusa Krista, Sina njegova jedinoga, Gospodina našega,
koji je začet po Duhu Svetom, rođen od Marije Djevice,
mučen pod Poncijem Pilatom, raspet, umro i pokopan;
sašao nad pakao; treći dan uskrsnuo od mrtvih;
uzašao na nebesa, sjedi o desnu Boga Oca svemogućega;
odonud će doći suditi žive i mrtve. Vjerujem u Duha Svetoga,
svetu Crkvu katoličku, općinstvo svetih, oproštenje grijeha,
uskrsnuće tijela, i život vječni. -Amen

OPĆINSTVO SVETIH

“Pavao, Apostol Isusa Krista voljom Božjom svetima u Kristu Isusu” (Efežanima 1,1)

Nakon što ispovjedimo vjeru u jednu svetu  katoličku (sveopću) crkvu, izgovaramo da vjerujemo u općinstvo svetih. To je zapravo nastavak ispovijedanja vjere u Crkvu, jer Crkva jest zajednica svetih.

Kako bi smo  razumjeli o čemu se ovdje govori, moramo najprije razumjeti tko su sveti.  Katekizam Biti kršćanin u odgovoru 97. Govori nam sljedeće:

“Sveti su svi oni u nebu i na zemlji koji vjeruju u Krista, posvećeni su Bogu u Kristu, učinjeni svetima po njegovoj milosti, te žive vjerno u njemu i za njega.”

Dakle, iako se uz neke osobe vezuje pojam svet, zbog njihovoj uzornog kršćanskog života i primjera kojega su nam ostavili za nasljedovanje, u širem smislu pojam sveti se odnosi na sve kršćane. Taj naziv “svet” ne govori o našoj savršenosti i svetosti, nekakvim našim vlastitim naporima, već o činjenici da nas je Gospodin pozvao iz ovoga svijeta i posvetio za sebe. Dakle svetost je apsolutno Gospodinova na ne naša. i sveti smo samo ako smo u Njemu.

VIDI I OVO: TKO SU SVETI U KRISTU?

Općinstvo svetih drugim riječima znači zajedništvo svetih. Zajednica, u kršćanskom smislu podrazumijeva da smo doista u zajednici, jedinstveni s nekim, kao što je zajedništvo obilježje triju božanskih osoba. Naše zajedništvo, u prvome redu treba biti s Kristom koji nas i zove u čvrstu zajednicu s Njim. Kada smo u zajednici s Kristom, tada smo zapravo Tijelo Njegovo (Crkva) a u tom tijelu ostvarujemo zajednicu i s ostalim dijelovima toga istoga tijela, dakle s drugim kršćanima.

Katekizam Biti kršćanin nam u 99 odgovoru definira općinstvo, dakle zajedništvo svetih na sljedeći način:

“Općinstvo svetih je jedinstvo i zajedništvo svih vjernika ujedinjenih u jednom Tijelu i jednom Duhu u svetom krštenju, onih na zemlji  u nebu.”

Kada govorimo o svetima koji su još uvijek na zemlji, oni su pozvani da ostvaruju zajedništvo unutar Crkve, tijela Kristova. To čine, kako kaže katekizam Biti kršćanin u 100 odgovoru:

“…uzajamnom ljubavlju, skrbi i služenjem, te zajedničkim slavljenjem u koje se propovijeda Evanđelje i udjeljuju sakramenti”.

Dakle, koliko god netko negirao potrebu za crkvom kao zajednicom, nitko ne može biti kršćanin izvan zajednice, odnosno izvan crkve. Bog je ustanovio svoju crkvu kao zajednicu, svetu zajednicu i nas ugradio u istu.

U Hebrejima 12, 22-24 čitamo:

“…pristupili ste k Sionskoj gori, gradu Boga živoga, nebeskom Jeruzalemu: k bezbrojnim anđelima, svečanom zboru i sastanku prvorođenaca koji su upisani na nebesima, k Bogu, sucu svega, k dušama pravednika koji su učinjeni savršenima, k Isusu, posredniku Novoga Saveza, I škropljeničkoj krvi koja govori bolje od Abelove.”

Dakle, Crkva na zemlji sudjeluje u vječnom slavljenju Gospodina zajedno s Crkvom na nebu.

Pomolimo se:

Oče nebeski, hvala ti što si nas posvetio za sebe i tako nas, svojom svetošću učinio svetima u tebi. Hvala ti za zajednicu vjernika, Tijelo tvoje-crkvu u koju nas ugrađuješ. Pomozi nam da ostvarujemo zajedništvo sa svima svetima na zemlji, te da naše proslavljenje tebe bude ujedinjeno s nebeskom crkvom. Po Kristu, Gospodinu našem molimo. Amen.

Biskup Jasmin Milić

Kod preuzimanja ovoga članka obavezno navesti link

Povezani članci:

Vjerujem u Boga, Oca svemogućega- Razmatranje Apostolskog vjerovanja

Bog, Stvoritelj neba i zemlje – Razmatranje Apostolskog vjerovanja

Koje je značenje imena Isus? – Razmatranje Apostolskog vjerovanja

Krist-prorok, svećenik i kralj- Razmatranje Apostolskog vjerovanja

Što znači da je Krist sin Božji jedinorođeni? – Razmatranje Apostolskog vjerovanja

Naše sinovstvo u Kristu – Razmatranje Apostolskog vjerovanja

Što znači da je Isus Gospodin? – Razmatranje Apostolskog vjerovanja

Isusova božanska i ljudska narav – Razmatranje Apostolskog vjerovanja

Mučen pod Poncijem Pilatom – Razmatranje Apostolskog vjerovanja

Što znači da je Krist sašao nad pakao? – Razmatranje Apostolskog vjerovanja

Treći dan uskrsnuo od mrtvih – Razmatranje Apostolskog vjerovanja

Što znači da je Isus uzašao na nebo? – Razmatranje Apostolskog vjerovanja

Što vjerujemo kada kažemo da Isus sjedi o desnu Boga Oca? – Razmatranje Apostolskog vjerovanja

Isus dolazi suditi žive i mrtve – Razmatranje Apostolskog vjerovanja

Vjerujem u Duha Svetoga, 1 dio – Razmatranje Apostolskog vjerovanja

Vjerujem u Duha Svetoga, 2 dio – Razmatranje Apostolskog vjerovanja

Koja su četiri obilježja Crkve? – Razmatranje Apostolskog vjerovanja

Odgovori