ZAŠTO ĆE NAŠA TIJELA USKRSNUTI? – Razmatranje Apostolskog vjerovanja

Pred nama je serija razmišljanja o Apostolskom vjerovanju.  Ovo je vjerovanje nastalo krajem Drugog stoljeća nakon Krista. Naziv “Apostolsko” nije zbog toga što su mu apostoli autori, već zato što je u njemu sažeto vjerovanje kako su ga apostoli primili i prenijeli drugima.Bio je to krsni obrazac ispovjedi vjere (dakle krštenici su njime potvrđivali što doista vjeruju) koji se nastao u Rimu, da bi se kasnije proširio po cijeloj kako Zapadnoj crkvi.

Vjerujem u Boga, Oca svemogućega, Stvoritelja neba i zemlje.
I u Isusa Krista, Sina njegova jedinoga, Gospodina našega,
koji je začet po Duhu Svetom, rođen od Marije Djevice,
mučen pod Poncijem Pilatom, raspet, umro i pokopan;
sašao nad pakao; treći dan uskrsnuo od mrtvih;
uzašao na nebesa, sjedi o desnu Boga Oca svemogućega;
odonud će doći suditi žive i mrtve. Vjerujem u Duha Svetoga,
svetu Crkvu katoličku, općinstvo svetih, oproštenje grijeha,
uskrsnuće tijela, i život vječni. -Amen

VJERUJEM U USKRSNUĆE TIJELA

„Jer kao što u Adamu svi umiru, tako će u Kristu svi biti oživljeni“
(1 Korinćanima 15, 22)

Članak o uskrsnuću tijela govori nam nekoliko važnih istina.

Tijelo – hram Duha Svetoga

Naše tijelo nam je od Boga darovano kao dar. Iako je, zbog grijeha ono propadljivo, stari i umire, ne ostajemo u potpunosti bez njega. U naumu Božje preobražavajuće sile jest i preobražaj našega tijela prilikom uskrsnuća.

Dakle, tijelo je Božji dar, hram Duha Svetoga kako nam kaže Apostol Pavao (1 Korinćanima 6,19) i stoga se prema njemu moramo odnositi upravo tako. Nebriga za tijelo odnosno naše tjelesno zdravlje, higijenu i sl. potvrda je naše neduhovnosti.

Smrt – razdvajanje duše i tijela

Nakon smrti dolazi do razdvajanja duše i tijela: tijelo se vraća zemlji od koje je i uzeto a duša Bogu. No, prilikom uskrsnuća dolazi do ponovnog jedinstva duše i tijela. Kao što Krist nije bio u stanju nepostojanja nakon smrti na križu do uskrsnuća, tako ni mi nismo u nekakvom nesvjesnom stanju između naše fizičke smrti i uskrsnuća tijela.
Kada Isus ponovno dođe, „…on će sve mrtve povratiti u tjelesni život, zle na osudu i opravdane za vječni život u Božjoj slavi“ (Biti kršćanin, odgovor 144.).

Kristovo uskrsnuće je temelj naše vjere u uskrsnuće. Njegovo uskrsnuće svjedoči nam da smrt nema posljednju riječ, da nije kraj, da je Krist pobjednik smrti.

Krist je otkupio naše tijelo

Kristovo uskrsnuće nam također svjedoči da je Krist otkupio i naše tijelo. Čovjek je duhovno ali i materijalno biće. I budući svijet koji nas iščekuje nije samo neka duhovna, neshvatljiva dimenzija. Ta budućnost imat će opipljive oblike, istina nama još uvijek neshvatljive. O tome nam govori Apostol Pavao: „Ono što oko nije vidjelo, što uho nije čulo, na što ljudsko srce nije pomislilo: to je Bog pripravio onima koji ga ljube.“ (1 Korinćanima 2,9).

Kao što je Krist uskrsnućem preobražen, i našim uskrsnućem će se dogoditi preobražaj. Naša tijela više neće biti raspadljiva već nalik na Kristovo tijelo nakon uskrsnuća. Bit će prilagođena vječnosti a ne prolaznosti.

Uskrsnuće – preobražaj svega stvorenoga

Uskrsnućem dolazi do potpuno preobražaja svega stvorenja. O tome nam govori prorok Izaija: „Gore će i brda klicati od radosti pred vama, i sva će stabla u polju pljeskati. Umjesto trnja rast će čempresi, umjesto koprive, mirta će nicati. I bit će to Jahvi na slavu, kao znak vječan, neprolazan.“ (Izaija 55, 12-13).

Uskrsnuće – punina sinovstva

Uskrsnućem od mrtvih ostvaruje se naše potpuno sinovstvo. Naš sadašnji život djece Božje jest mali predokus veličanstvene stvarnosti koju nam Bog priprema. O tome govori Ivan: „Gledajte koliku nam je ljubav darovao Otac: djeca se Božja zovemo i jesmo. Ljubljeni, sad smo djeca Božja i još se ne očitova što ćemo biti. Znamo: kad se očituje, bit ćemo njemu slični, jer vidjet ćemo ga kao što jest“. (1 Ivanova 3, 1-2).

Ova radosna nada se odnosi samo na one koji se pouzdaju u Krista u ovome životu. Svi oni koji nisu Krista priznali za svoga Spasitelja i otkupitelja i živjeli u Njemu i za Njega, ti će uskrsnuti u vječnu smrt, vječnu odvojenost od Boga.

Pomolimo se:
Oče nebeski, hvala ti što si nas stvorio kao cjelovita bića. Hvala ti za dar tijela, Nažalost, našim smo ga grijesima zagadili. Zato nam pomozi da se prema njemu odnosimo kao prema tvome daru i hramu Duha tvoga. Neka naši životi na zemlji budu služenje tebi, cjelokupnim našim bićem, duhom, dušom i tijelom, kako bismo o uskrsnuću mrtvih mogli ustati na život vječni. Molimo te to po Kristu, našem Gospodinu. Amen.

Autor: Biskup Jasmin Milić

Kod preuzimanja ovoga članka obavezno navesti link

Povezani članci:

Vjerujem u Boga, Oca svemogućega- Razmatranje Apostolskog vjerovanja

Bog, Stvoritelj neba i zemlje – Razmatranje Apostolskog vjerovanja

Koje je značenje imena Isus? – Razmatranje Apostolskog vjerovanja

Krist-prorok, svećenik i kralj- Razmatranje Apostolskog vjerovanja

Što znači da je Krist sin Božji jedinorođeni? – Razmatranje Apostolskog vjerovanja

Naše sinovstvo u Kristu – Razmatranje Apostolskog vjerovanja

Što znači da je Isus Gospodin? – Razmatranje Apostolskog vjerovanja

Isusova božanska i ljudska narav – Razmatranje Apostolskog vjerovanja

Mučen pod Poncijem Pilatom – Razmatranje Apostolskog vjerovanja

Što znači da je Krist sašao nad pakao? – Razmatranje Apostolskog vjerovanja

Treći dan uskrsnuo od mrtvih – Razmatranje Apostolskog vjerovanja

Što znači da je Isus uzašao na nebo? – Razmatranje Apostolskog vjerovanja

Što vjerujemo kada kažemo da Isus sjedi o desnu Boga Oca? – Razmatranje Apostolskog vjerovanja

Isus dolazi suditi žive i mrtve – Razmatranje Apostolskog vjerovanja

Vjerujem u Duha Svetoga, 1 dio – Razmatranje Apostolskog vjerovanja

Vjerujem u Duha Svetoga, 2 dio – Razmatranje Apostolskog vjerovanja

Koja su četiri obilježja Crkve? – Razmatranje Apostolskog vjerovanja

Vjerujem u općinstvo (zajedništvo) svetih – Razmatranje Apostolskog vjerovanja

Vjerujem u oproštenje grijeha – Razmatranje Apostolskog vjerovanja

Odgovori