TUMAČENJE 39 ČLANAKA VJERE: Članak 30 – O obje prilike

Trideset i devet članaka vjere temeljni je doktrinarni dokument Anglikanske crkve. Glavni mu je autor nadbiskup canterburya Thomas Cranmer. Prvi je put u obliku trideset i devet članaka objavljen 1563. Članci su prihvaćeni od Engleskog parlamenta 1571. godine. Ovdje donosimo revidirano izdanje prihvaćeno na Konvenciji Protestantske episkopalne crkve održane 12. rujna 1801., a potvrđeno i od Reformirane episkopalne crkve 2. prosinca 1873. godine.

Tekst 39 članaka vjere

Komentar na ostale članke vidi ovdje

ČLANAK 29.

O obje prilike

„Kalež Gospodinov ne smije se uskraćivati običnom puku; jer oba dijela Gospodnjeg Sakramenta moraju, prema Kristovoj ustanovi i zapovijedi, biti ravnomjerno pružena svim kršćanima“
Ništa ne može biti jasnije od svjedočanstva Svetog Pisma, koje tvrdi da vjerni trebaju primati prime obje prilike Euharistije, dakle, kruh i vino. Nemoguće je riječi apostola Pavla razumjeti drugačije od onoga što stoji: „Neka se dakle svatko ispita pa tada od kruha jede i iz čaše pije.“ (1. Korinćanima 11:28) Također je jasno vidljivo iz riječi ustanove našeg Gospodina kako je On imao namjeru da Njegov narod prima obje prilike. Prilikom podjele kruha On im je rekao da „uzmu i jedu“. I s obzirom na čašu, njegova je uputa bila: „Pijte iz nje svi.“ (Matej 26:27)

A to nas točno vodi do zaključka Članka: Ne postoji nikakva sila u crkvi koja bi određivala da joj obredi i svečanosti daju autoritet da preuređuje božansku zapovijed, bez obzira na to koliko bio plemenit njezin motiv. Kao što Članak XX i propisuje, da Crkvi nije dopušteno nalagati, iz bilo kojeg razloga, „nalagati ono što je u suprotnosti s napisanom Riječju Božjom.“

Bez obzira koji bio razlog odluke za uskraćivanjem čaše od laika, i bez obzira na teološku misao koja bi to opravdavala, Članak je izričito i jasno u pravu kako je takva praksa protivna Kristovoj uredbi i zapovijedi, te da laici imaju pravo primati Svetu Večeru u obje prilike.

Autori: Leonard Wayne i Jonathan Riches

Prijevod s engleskog: Danijel Milas

Kod preuzimanja ovoga članaka obavezno navesti link.

 

Odgovori