TUMAČENJE 39 ČLANAKA VJERE: Članak 37. – O svjetovnom vrhovnom autoritetu

Trideset i devet članaka vjere temeljni je doktrinarni dokument Anglikanske crkve. Glavni mu je autor nadbiskup canterburya Thomas Cranmer. Prvi je put u obliku trideset i devet članaka objavljen 1563. Članci su prihvaćeni od Engleskog parlamenta 1571. godine. Ovdje donosimo revidirano izdanje prihvaćeno na Konvenciji Protestantske episkopalne crkve održane 12. rujna 1801., a potvrđeno i od Reformirane episkopalne crkve 2. prosinca 1873. godine.

Tekst 39 članaka vjere

Komentar na ostale članke vidi ovdje

Članak 37.

Svjetovni vrhovni autoritet

„Autoritet civilnog suda obuhvaća sve ljude, kako svećenstvo tako i laike, u svim svjetovnim stvarima; ali nema nikakva autoriteta nad isključivo duhovnim stvarima. Smatramo da je dužnost svakoga tko ispovijeda vjeru u Evanđelje biti poslušan civilnim vlastima koje su postavljene redovitim i pravovaljanim putem.“

(Originalni članak iz 1571. (The Book of Common Prayer 1662.) glasi: „Kraljevsko Visočanstvo ima vrhovnu moć u svojem kraljevstvu Engleske i u svojim drugim Kolonijama, njegova je vrhovna vlast nad svim imanjima njegova kraljevstva, bilo da su crkvena ili civilna, i u svim stvarima koje se tiču svega ovoga ranije spomenutoga, i nije i niti bi trebao biti podložan bilo kakvom stranom sudu. Iako Kraljevskom Visočanstvu dajemo vrhovnu vlast, a čiji Naslovi, čujemo, vrijeđaju neke klevetnike; ali ne dozvoljavamo našim prinčevima udjeljivanje Božje Riječi niti Sakramenta, o čemu jasno govori i Nalog koji je nedavno donijela Kraljica Elizabeta; jedino pravo, za koje smatramo da je oduvijek i sam Bog u Svetome Pismu  davao pobožnim prinčevima, jest vlast nad imanjima i službenicima koje im je Bog predao na brigu, bilo crkvenim ili civilnim, i da mačem obuzdava tvrdoglave zločince.) Biskup Rima nema sudske nadležnosti u Kraljevstvu Engleske. Prema zakonima Kraljevstva kršćani mogu biti osuđeni na smrtnu kaznu zbog zločina i teških prijestupa. Kršćanima je dopušteno nositi oružje i voditi ratove na zapovijed svjetovnog autoriteta.“

Nadbiskup Thomas Cranmer je na svom ispitivanju u Oxfordu 1555. Izjavio da je „svaki kralj vrhovni poglavar u svojem vlastitom području vladavine… Neron je bio poglavar Crkve s obzirom na svjetovnu vremenitost ljudskih tijela, od kojih se Crkva i sastoji… a turski poglavar je, također, poglavar Crkve u Turskoj.“ (citat biskupa Gibsona, 769-770 stranica) To ne znači ništa drugo nego shvatiti kako je Crkva u svijetu duhovno kraljevstvo koje mora postojati i djelovati pod uvjetima građanskog života i poretka. Njezine pristaše moraju, stoga, biti podložni autoritetu i zakonu države ako žele uživati građanska prava i povlastice te ispuniti svoje božansko poslanje. To nije ništa drugo nego ono što je sveti Pavao naložio građanima Rima u svojoj poslanici Rimljanima u 13. poglavlju, na čiji rječnik ovaj Članak jasno i aludira.

Članak nadalje potvrđuje kako je papinsko preuzimanje ovlasti nadležnih sudaca ozbiljno kršenje načela građanske vlasti. Niti jedan biskup u vrijeme apostola nije polagao pravo vrhovne vlasti nad građanskom sudbenom vlašću. I stoga je engleskim reformatorima bilo potpuno jasno da niti biskup Rima ne može pravovaljano zahtijevati tako što nad vladarom Engleske, a niti nad bilo kojim drugim državnim vladarom.
Slično tome, isti božanski autoritet koji je ustanovio legitimitet i vlast nadležnog sudstva može (a i jest) predati u ruke državne vlasti silu mača, odobravajući joj uporabu takve sile, obzirom na pravo izvršenja smrtne kazne te prava da uključi građanstvo u vojnu službu i u ratne svrhe.

Autori: Leonard Wayne i Jonathan Riches

Prijevod s engleskog: Danijel Milas

Kod preuzimanja ovoga članaka obavezno navesti link.

Odgovori