Što znači Isusova izjava “Ja sam kruh života”?

Sedam je Isusovih izjava koje započinju s “Ja sam…”. Prva od njih je “Ja sam kruh života”.

Započinemo novu seriju Biblijskih razmatranja. Razmatrat ćemo Isusove izjave „Ja sam“. Kada Isus govori „Ja sam“ zapravo sebe potvrđuje kao Boga. Upravo se na taj način Bog otkriva Mojsiju u gorućem grmu kada mu se predstavlja: „Ja sam onaj koji jesam“. Bog to čini i nadalje kroz Stari zavjet, kada izjavama koje počinju s „Ja sam…“ zapravo otkriva sebe, svoj karakter, svoj identitet čovjeku.

Isus će svojim izjavama „Ja sam“ zapravo puno reći o sebi. Iako nerijetko mislimo da o Kristu sve znamo, možda ćemo kroz ova kratka razmišljanja ipak nešto novo otkriti o Kristu, ili pak utvrditi svoju vjeru u Njega.

“JA SAM KRUH ŽIVOTA”

Ja sam kruh života

U Evanđelju po Ivanu 6, 35 Isus kaže: „Ja sam kruh života“. Ovaj je redak dio podužeg biblijskog ulomka u kojem se govori o tome da je Isus nahranio 5000 ljudi s pet kruhova i dvije ribice. I u istom ulomku će Isus više puta ponoviti ovu izjavu o sebi. Isus je iskoristio ovu zgodu da mnoštvo koje ga je slušalo, poduči o pravoj, nebeskoj hrani.

Pouka je zapravo vrlo jednostavna. Kruh je elementarna hrana, kako u Isusovo vrijeme, tako i danas. No, dakako da u ovome kontekstu kruh ne znači samo kruh. Kada smo govorili o prošnji Molitve Gospodnje „Kruh naš svagdanji.. „rekli smo da kruh označava puno više od samoga kruha, označava sve ono što nam je potrebno: hranu, odjeću, dom, posao i sl.

Vidi i ovo: Što znači “Kruh naš svagdanji”?

Dakle, kao ljudi imamo različite potrebe. Neke su potrebe životno važne, kao što je npr. hrana. Ako ne jedemo duže vrijeme, sigurno ćemo umrijeti.

Isus o sebi govori kao o kruhu života. Dakle on sebe predstavlja kao životnu potrebu. No, život o kojem on govori nije samo ljudski, prolazan život, već život vječni. On je životna potreba i ovoga prolaznoga i onoga vječnoga života.

Živimo u vremenu duhovne gladi. Ljudi su gladni sigurnosti, mira, sreće, ljubavi…

Krist nas svojom izjavom „Ja sam kruh života“ uvjerava da je on ona elementarna, životna potreba svakoga čovjeka i da je on duhovna hrana za duhovno gladujuće. On je odgovor na sva ljudska traganja i jedini može zadovoljiti prazninu duše koju mnogi osjećaju u svome biću.

Kada Isus za sebe kaže da je „kruh života“, njegovi slušatelji su sigurno imali na umu i pashalni kruh koji ih je prisjećao na oslobođenje iz ropstva. Tako nas i euharistijski kruh, dakle kruh Večere Gospodnje podsjeća na oslobođenje iz ropstva grijeha i na novi život u Kristu.

Večera Gospodnja nam na duhovan način nam uprisutnjuje samoga Krista koji je ne samo među nama, već i u nama. Ispunjava cijelo naše biće i daje potrebnu snagu našem duhovnom čovjeku. Bez njega naš duhovni imunitet ne može opstati. Krist u nama jest snaga za ovaj ali i vječni život.

Vidi i ovo: 3 aspekta Večere Gospodnje

Dakle, kada Krist kaže: „Ja sam kruh života“ jednostavno ti kaže da bez njega u ovome životu ćemo biti duhovno gladni i prazni, a da bez njega vječnoga života nema. S njim u ovome životu imamo sve a u budućem život vječni. Amen!

Autor: Biskup Jasmin Milić

Kod preuzimanja ovoga članka obavezno navesti link

Ostale članke na temu Isusovih izjava “Ja sam…” vidi ovdje.

UKOLIKO ŽELITE POMOĆI DJELOVANJE OVE STRANICE, TO MOŽETE UČINITI I NAJMANJOM MOGUĆOM UPLATOM NA NAŠ RAČUN. ZA SVAKI VAŠ DAR LJUBAVI VAM ZAHVALJUJEMO ŽELEĆI VAM IZOBILJE BOŽJEGA BLAGOSLOVA. ZA VIŠE INFORMACIJA KLIKNITE OVDJE.

Odgovori