Malankarska Mar Toma sirijska crkva – Reformacija orijentalne tradicije

Autor: Vladimir Marjanović

Protestantizam i reformacija se obično vezuju za zapadno kršćanstvo i malo je poznato da su pojedini reformacijski utjecaji prodrli u istočne ili orijentalne crkve.

Malankarska Mar Toma sirijska crkva  (Mar Toma crkva) je jedna od rijetkih crkava u svijetu koja baštini orijentalnu tj. sirijsku kršćansku tradiciju i učenja reformacije.

Nastanak

Kršćani u Indiji sebe smatraju nasljednicima Apostola Tome koji je propovijedao kršćanstvo u Indiji, te i Mar Toma crkva sebe smatra nasljednikom tradicije Apostola Tome. Ipak, njen direktni nastanak vezan je za djelovanje anglikanskih misionara tijekom XIX stoljeća u Malankarskoj orijentalno-pravoslavnoj crkvi.

Istočni Martin Luther – Abraham Malpan

Image result for Abraham Malpan
Abraham Malpan

Abraham Malpan, koga ponekad nazivaju Martinom Lutherom Istoka, svesrdno je radio na reformaciji (ili pročišćenju, kako je to Malpan govorio) Malankarske crkve. To je podrazumijevalo uvođenje malajalam jezika u bogoslužje (umjesto sirijskog), uklanjanje slika i kipova iz crkava, izostavljanje molitvi upućenih svecima i Blaženoj Djevici Mariji, izostavljanje molitvi za pokojne, naglasak na biblijskim osnovama vjere, jednostavnom moralnom životu  laika i svećenika i sl.

 

 

Uslijed potresa unutar same crkve, reformatori krajem XIX stoljeća formiraju neovisnu denominaciju, iako im to nije bio cilj. Tako nastaje Malankarska Mar Toma sirijska crkva.

Učenje

Mar Toma crkva prihvaća učenja prva tri opća koncila (sabora) i vjeruje da je vratila pravoslavlje u

Related image

Logo Mar Toma crkve

Malankarsku crkvu koje je napušteno tijekom vremena i posredstvom brojnih nebiblijskih utjecaja. Sebe opisuje kao  „apostolsku po porijeklu, univerzalnu po naravi, biblijsku po vjeri, evangelikalnu u principu, ekumensku po izgledu, orijentalnu po obredu, demokratsku po djelovanju, episkopalnu po karakteru.” Smatra se da nije ni nestorijanska, ni monofizitska. Priznaje sedam sakramenata – krštenje, krizma, ispovijed, euharistija, brak, svećenstvo, jeleosvećenje. U crkvama nema ikonostasa, kipova, slika.

 

 

Bogoslužje

Mar Toma crkva koristi zapadnosirijski obred u liturgiji, ali usklađen s reformacijskim učenjima. Riječ je o prilagođenoj liturgiji Sv. Jakova (koja se inače služi u mnogim istočnim ili orijentalnim crkvama). U bogoslužju se koristi malajalam jezik, ali i drugi (sirijski, engleski…)

Organizacija

Sjedište  Malankarske Mar Toma sirijske crkve je u Indiji (Kerala). Crkva ima između 700 000 i 1 500 000 vjernika, preko 1246 župa (ne samo u Indiji, već i u dijaspori) 11 biskupa i preko 925 aktivnih svećenika. Trenutni poglavar je Mitropolit Josip Mar Toma i on je dvedeset prvi poglavar ove crkve.

Joseph_Mar_Thoma_Metropolitan,_Supreme_Head_of_the_Malankara_Mar_Thoma_Syrian_ChurchPoglavar Malankarske Mar Toma sirijske crkve Mitropolit Josif Mar Toma Mar Toma crkva je u zajedništvu sa Anglikanskom zajednicom i Malabarskom sirijskom neovisnom crkvom. Članica je Svjetskog savjeta crkava i njeguje ekumenske odnose s drugim kršćanskim crkvama kako u Indiji, tako i širom svijeta. Veoma je aktivna na polju obrazovanja,  socijalnog i karitativnog rada.

 

 

Zajedništvo sa Reformiranom episkopalnom crkvom

Biskup Reformirane episkopalne crkve za Hrvatsku (Protestantske reformirane kršćanske crkve), po anglikanskim biskupima iz Engleske, u liniji apostolske sukcesije ima i biskupe Malanarske mar Toma sirijske crkve. Naime, biskupi ove crkve su sudjelovali u posvećenju Reformiranih biskupa u Engleskoj. Jedan od tih biskupa iz Engleske, Paul Hunt, sudjelovao  je u posvećenju biskupa Reformirane episkopalne crkve za Hrvatsku, Jasmina Milića, i time se linija apostolske sukcesije ove crkve prenjela i na Protestantsku reformiranu kršćansku crkvu..

Fotografija Rogérija Assisa.
Biskupi Reformirane episkopalne crkve s biskupima Malankarske Mar Toma sirijske crkve

Izvori: http://marthoma.in/

http://www.marthomachurchoman.org/official/

http://www.marthomachurchcheppad.com/phistory.html

Odgovori