PRIJELOMNA VIJEST! Reformatska kršćanska crkva Mađara je pravni sljednik Reformirane kršćanske crkve

Nepravomoćnom presudom Trgovačkog suda u Osijeku, Poslovni broj 10 P-151/2019-41 od 29. studenog 2019. godine presuđeno je:

  1. Utvrđuje se da je pravni sljednik Reformirane kršćanske crkve u Jugoslaviji, od koje je izrekla odcjepljenje i ustrojila se kao samostalna Reformirana kršćanska crkva u Republici Hrvatskoj na svom sinodu 30. siječnja 1993., tužitelj, Reformatska kršćanska crkva Mađara u Hrvatskoj, Kopačevo, Š. Petefija 4, s identifikacijskim oznakama i to: matičnim brojem 0245453 te OIB: 50542093088.
  2. Zabranjuje se tuženiku prisvajati u pravnom prometu pravni subjektivitet tužitelja i upotrebljavati identifikacijske podatke u vidu matičnog broja 0245453 pod kojim je tužitelj upisan pri Državnom zavodu za statistiku te osobno identifikacijskog broja 50542093088 pod kojim je tužitelj upisan pri nadležnom Ministarstvu financija Republike Hrvatske, a također i sa oba identifikacijska broja i u Evidenciji vjerskih zajednica pri nadležnom Ministarstvu uprave Republike Hrvatske.

Iako se radi o nepravomoćnoj presudi, ista je veoma značajna za razrješenje dugogodišnjeg spora između dvije crkve reformirane tradicije. Naime, godinama Reformirana kršćanska kalvinska crkva u Hrvatskoj tvrdi da je ona izravni nasljednik Reformirane kršćanske crkve u Hrvatskoj, što ne odgovara činjeničnom stanju i javnim ispravama, a o čemu smo već pisali na ovom portalu.

REFORMIRANA KALVINSKA ILI REFORMATSKA CRKVA MAĐARA-IZRAVNI SLJEDNIK REFORMIRANE KRŠĆANSKE CRKVE?

Činjenica je da je nakon svoje smjene s mjesta biskupa u Reformiranoj kršćanskoj crkvi u Hrvatskoj, biskup Langh odbio priznati odluke Sinode i Provedbenog odbora, te ustrojio novu zajednicu (novi crkveno pravni oblik) i to 1999. godine koja danas djeluje pod nazivom Reformirana kršćanska kalvinska crkva u Hrvatskoj, a što je u svome obrazloženju utvrdila i navedena nepravomoćna presuda:

“Pri tome je sud imao u vidu kako je biskup Endre Langh bio predstavnik Reformirane kršćanske crkve u RH i da se bez obzira što ga je sinoda smijenila i nadalje predstavljao  kao njezin zastupnik i svoju novoosnovanu crkvu prikazivao kao sljednika Reformirane kršćanske crkve u RH, te je tvrdio da je ta Crkva sljednica koja je samo naknadno promijenila naziv, a što nije točno. Riječ je o novoosnovanoj crkvi na čelu sa biskupom Langhom.” 

Reformatska kršćanska crkva Mađara u Hrvatskoj, zbog činjenice da joj je osporavano pravno sljedništvo, koje je svom raspoloživom dokumentacijom neupitno, ostala je već bez nekoliko objekata koji su u vlasništvu župa, njezinih organizacijskih oblika.  Vlada je odbila s istom potpisati i Ugovor o pitanjima od zajedničkoj interesa, već je potpisala Ugovor s drugom, Reformiranom kršćanskom kalvinskom crkvom, koja se, sukladno ovoj nepravomoćnoj presudi, neistinito predstavljala kao pravni sljednik Reformirane kršćanske crkve u Hrvatskoj koja se odvojila od Reformirane kršćanske crkve u Jugoslaviji.

Ukoliko ova presuda bude pravomoćno i potvrđena, ispravit će se ogromna nepravda koja se čini Reformatskoj kršćanskoj crkvi Mađara u Hrvatskoj već dva desetljeća.

  • Kod preuzimanja ovoga članka obavezno navesti link

 

Odgovori