Registracija Reformirane kršćanske crkve u Hrvatskoj – UKRADENI IDENTITET (2)

Registracija Reformirane kršćanske crkve u Hrvatskoj – UKRADENI IDENTITET (2)

Reformirana konfesija (u narodu poznata i kao kalvinska, po reformatoru Jeanu Calvinu odnosno Reformatska, kako se nazivala u nekim od prethodnih državnih zajednica) prisutna je na prostoru današnje Hrvatske još od 16. stoljeća. Unatoč mnogim izazovima kroz povijest, uspjela je opstati i ostati jedinstvena. No, nakon osamostaljenja Republike Hrvatske, kada je došlo i do osamostaljenja Reformirane crkve u Republici Hrvatskoj, došlo je do podjela unutar iste, te već više od 20 godina dvije reformirane denominacije (Reformirana kršćanska kalvinska crkva u Hrvatskoj i Reformatska kršćanska crkva Mađara u Hrvatskoj) tvrde, svaka za sebe isključivo, da su jedini pravni sljednik Reformirane kršćanske crkve u Hrvatskoj koja djeluje od 1993. a time i pravni sljednik Reformirane kršćanske crkve nekadašnje Jugoslavije.

U nekoliko članaka bit će predstavljen razvoj Reformirane crkve od njezina ustrojstva u Republici Hrvatskoj pa sve do danas, te će se na temelju dokumentiranih činjenica zaključiti koja je od dvije reformirane denominacije, koju uglavnom čine etničke mađarske župe, doista pravni sljednik one crkve koja se 1993. godine ustrojila u Republici Hrvatskoj kao samostalna denominacija.

Prethodni članak:

OSAMOSTALJENJE REFORMIRANE KRŠĆANSKE CRKVE U HRVATSKOJ

REGISTRACIJA REFORMIRANE KRŠĆANSKE CRKVE U HRVATSKOJ

U Republici Hrvatskoj, u vrijeme osamostaljenja Reformirane kršćanske crkve, na snazi je bio Zakon o pravnom položaju vjerskih zajednica iz 1978. godine (NN 14/78). Sukladno tome Zakonu, vjerske zajednice i njihove organizacije (organizacijski oblici) imale su svojstvo građanske pravne osobe (čl, 11). Sukladno tome Zakonu nije bio propisan poseban registar odnosno službena evidencija vjerskih zajednica.

No, da bi dokazale svoje postojanje, odnosno pravnu osobnost, odnosno da djelovale u pravnom prometu vjerske zajednice su se trebale registrirati u registru poslovnih subjekata pri Državnom zavodu za statistiku koji im je dodjeljivao matični broj, odnosno javnu ispravu – Obavijest o razvrstavanju poslovnog subjekta prema NKD-u.

Na isti način su se u registar poslovnih subjekata prema NKD-u mogle evidentirati kako vjerske zajednice tako i njezini organizacijski oblici kao npr. crkvene općine, župe, parohije, učilišta te druge ustanove koje su po propisima vjerske zajednice imale pravnu osobnost (o pravnoj osobnosti vjerskih zajednica i njihovih organizacijskih oblika, bit će više govora u sljedećem nastavku).

Navedena javna isprava Državnog zavoda za statistiku bila je vjerskim zajednicama jedini dokaz pravne osobnosti i na temelju iste su mogle otvoriti poslovni račun u banci, stjecati vlasništvo nad nekretninama[1] i pokretninama i sl.

Osim navedenim Zakonom o pravnom položaju vjerskih zajednica, vjerska prava su bila definirana i Ustavom Republike Hrvatske, čl. 40 i 41:

Članak 40.
Jamči se sloboda savjesti i vjeroispovijedi i slobodno javno očitovanje vjere ili drugog uvjerenja.

Članak 41.
(1) Sve vjerske zajednice jednake su pred zakonom i odvojene od države. (2) Vjerske zajednice slobodne su, u skladu sa zakonom, javno obavljati vjerske obrede, osnivati škole, učilišta, druge zavode, socijalne i dobrotvorne ustanove te upravljati njima, a u svojoj djelatnosti uživaju zaštitu i pomoć države

Izabrani biskup Endre Langh evidentira Reformiranu kršćansku crkvu u Hrvatskoj Državnom zavodu za statistiku koji dana 24. veljače 1993. godine ovoj vjerskoj zajednici izdaje javnu ispravu – Obavijest o razvrstavanju organizacija – zajednica po djelatnostima.[2] U istoj ispravi stoji da je naziv organizacije Reformirana kršćanska crkva u Hrvatskoj, sjedište u Požegi, Dr, Vlatka Mačeka 6/3, djelatnost: Vjerska društva, udruženja, zajednice i crkve, šifra podskupine 140481 a matični broj 0245453.

Registracija Reformirane kršćanske crkve u Hrvatskoj
Javna isprava kojom se potvrđuje da Reformirana kršćanska crkva u Hrvatskoj može djelovati u pravnom prometu kao pravna osoba.

Nejasno je zašto je crkva prijavljena sa sjedištem na adresi u Požegi, Dr. Vlatka Mačeka 6/3, budući da se radilo o adresi privatnoga stana tadašnjeg izabranoga biskupa. Naime, već tada su djelovale brojne Reformirane crkvene općine na slobodnom teritoriju Republike Hrvatske pa se na adresama istih moglo evidentirati i sjedište crkve. U okolici Požege djeluju dvije Reformirane župe (uglavnom etnički Češke), i to u Pleternici i Bjeliševcu. U to vrijeme izabrani biskup Langh je služio u istima i kao župnik. Župni stan vinkovačke Reformirane župe, u kojem je do početka ratnih zbivanja živio tada župnik Endre Langh, bio je oštećen od granata, pa je razumljivo da se, do obnove istog u njemu nije moglo boraviti niti se ustrojiti administrativno središte crkve, No, bilo je drugih adekvatnih prostora, kao npr. U Osijeku (Retfala) gdje se i održala prva Sinoda, a gdje se nalazi i prostrani župni dvor s uredskim prostorijama.

Nakon prijave Državnom zavodu za statistiku, Reformirana kršćanska crkva u Hrvatskoj svojim matičnim brojem 0245453 i javnom ispravom kojim to dokazuje, mogla je djelovati u Republici Hrvatskoj kao pravna osoba koja ima i pravnu sposobnost. Ova činjenica je od iznimne važnosti za kasnije djelovanje Reformirane kršćanske crkve u Hrvatskoj, te nakon podjela koje su se unutar iste dogodile, utvrđivanja pravnog sljedništva

[1] Sukladno zakonu iz 1978. godine, „Vjerske zajednice ili njihovi organi mogu u granicama utvrđenim ustavom, zakonima i drugim propisima imati pravo vlasništva nad nekretninama potrebnim za obavljanje vjerskih obreda i smještaj svojih službenika“ (NN 14/78, čl. 7).
[2] Obavijest o razvrstavanju organizacija-zajednica po djelatnostima: Državni zavod za statistiku, klasa: 951-03/92-01/06, urbroj_555-04-07-92-06 od 24.02.1993.

Nastavak Pravna osobnost i pravo vlasništva Reformirane kršćanske crkve i reformiranih župa

Autor: dr.sc. Jasmin Milić

Povezani članci: REFORMIRANA KALVINSKA ILI REFORMATSKA CRKVA MAĐARA-IZRAVNI SLJEDNIK REFORMIRANE KRŠĆANSKE CRKVE?

Kod preuzimanja ovoga članka, obavezno navesti link.

Odgovori