IN MEMORIAM: prof. Drago Kretić (1954.-2020.)

Dana 24. ožujka 2020. u Osijeku  je preminuo prof. Drago Kretić.

Profesor Drago Kretić rođen je u Osijeku 29.05.1954.g. Osnovnu školu  i gimnaziju završio u Osijeku. U Zagrebu  je upisaoFilozofski fakultet odsjek povijest i sociologiju, diplomirao je 1978 godine. Nakon studija radi kao profesor na gimnaziji u Osijeku kao profesor povijesti. 1984 g. zapošljava se u Konzervatorskom odjelu Osijek tadašnjem regionalnom zavodu za zaštitu kulture, tako da gotovo cijeli radni vijek provodi u službi zaštite kulturne baštine.

Bio je zapravo jedina osoba koja se bavila istraživanjem i dokumentiranjem reformiranih crkava na području Slavonije i Baranje. Upravo zahvaljujući njemu i njegovom predanom radu počela je obnova reformiranih crkava na našem području.   Nabrojat ćemo samo neke značajne poslove na istraživanju i dokumentiranju kulturnih dobara: radi na povijesnim istraživanjima na konzervatorskim studijama za obnovu Reformiranih crkava u Osijeku, Vardarcu , Lugu , Kneževim Vinogradima, Suzi, Bilju, Laslovu, Hrastinu, Karancu, ujedno je vršio i nadzor na radovima kod njihove obnove.

90636036_532201460771454_2634799747029794816_n

Za svoj predan rad dobio je i zahvalnicu od  fondacije Republike Mađarske „ Illes“koja je brinula o pomoći Mađarima van granice Mađarske kod obnove kulturnih dobara. Pored toga pripremao je u proteklih godina dokumentaciju pokretnog inventara za proglašenje kulturnog dobra za Reformatske crkve u Vardarcu , Karancu, Kotlini, Suzi i Zmajevcu, Osijeku od kojih je jedan dio   zahvaljujući njegovoj dokumentaciji i upisane u Registar zaštićenih kulturnih dobara Republike Hrvatske.

90633016_231783351528445_8428191638370648064_n

Unazad nekoliko godina  pod njegovim nadzorom završeni su radovi na obnovi tornja Reformatske crkve u Osijeku i obnovi unutrašnjosti župnog dvora, radovi na obnovi unutrašnjosti Reformatske crkve u Vardarcu, obnovi crkve u Karancu i obnovi pročelja i unutrašnjosti najznačajnije srednjovjekovne crkve u Baranji Reformatske crkve u Kneževim Vinogradima koja je svečano otvorena bogoslužjem na dan Reformacije 31.10.2011., kompletna obnova srušene u Domovinskom ratu Reformatske crkve u Bilju čiju obnovu je financiralo Ministarstvo ruralnog razvoja.

Napominjemo da su se ovi objekti obnavljali uz potporu Ministarstva kulture Republike Hrvatske i djelomično Republike Mađarske.

Osim ovog područja profesor Drago Kretić se bavio i spomenicima novije povijesti, tako da je radio na dokumentaciji spomenika prvoga svjetskoga rata koji su podignuti u čast palih mađarskih vojnika u prvom svjetskom ratu. Ti spomenici su posebno rijetki na našem području a nalaze se u mjestima: Kopačevo, Lug, Suzi, Kotlini, Novom Bezdanu, Kamencu, zatim  aktivno sudjeluje  u obnovi spomenika  antifašizma u Batini i Bolmanu koji su obnavljani u 2015.g., a posebno ima dobru suradnju  sa Ruskim veleposlanstvom u Zagrebu koje financira obnovu spomenika „Pobjedi“ u Batini, zatim posljednjih godina radio je i na dokumentaciji Židovskih groblja na području  Osječko-Baranjske Županije, posebno Židovska groblja u Osijeku, Đakovu i Našicama, koja su i upisana u Registar zaštićenih kulturnih dobara. Naglašavamo da je među prvima, ako ne i prvi, zaštitio  spomenike Domovinskom ratu u gradu heroju Vukovaru Memorijalno groblje Dubrava i Ovčara. Pored toga profesor Drago Kretić brine i o nematerijalnoj kulturnoj baštini mađarske nacionalne manjine u Republici Hrvatsko, kao član mađarskog kulturnog društva „ Nepkor“ koje svake godine u jesen priprema dane Mađara gradu Osijeku kroz prezentaciju običaja Mađara sa područja cijele Slavonije i Baranje. Svojim radom je pomagao očuvanju kulturne baštine Mađarske nacionalne manjine,  očuvanje reformiranih odnosno reformatorskih sakralnih objekata i pripremom dokumentacije spomenika novije povijesti.

90542845_2656407574606140_5921867424159760384_nDana 22.01.2017. u Budimpešti je na posebnoj svečanosti proglašen vitezom mađarske kulture. To je i Dan mađarske kulture koji se obilježava svake godine 22. siječnja u čast nastanka teksta mađarske državne himne iz pera pjesnika Ferenca Kölcseyja. Priznanje se dodjeluje onima, koji svojim radom, znanjem i zalaganjem puno naprave, i zalažu se za mađarsku kulture. Iz Hrvatske je  Drago Kretić 2017. jedini dobio navedeno priznanje.

Odgovori