ATANAZIJE VELIKI I ATANAZIJEVO VJEROVANJE

Atanazije Aleksandrijski (Veliki) je crkveni otac rođen u Aleksandriji oko 295. Umro je također u Aleksandriji 2. 5. 373. godine te se na današnji dan Crkva spominje ovoga velikoga učitelja. On je jedna od najpoznatijih ličnosti ranoga kršćanstva a nazvan je i “ocem pravovjerja” (Pater orthodoxiae). U mladosti bio je učenik pustinjaka sv. Antuna Velikog a kao đakon sudjeluje 325. na koncilu u Niceji gdje uz svoga biskupa brani kršćansko pravovjerje. Godine 328. postaje aleksandrijski biskup.

Kao protivnik arijanaca proganjan je čitav život i pet puta protjerivan iz svoje biskupije (u Trier, Rim, pustinju i drugdje) pa mu se zato i često pridaje i latinski naziv Athanasius contra mundum (Atanazije protiv svijeta). Iza sebe je ostavio mnoštvo spisa: apologetskih (Protiv pogana), dogmatskih i povijesno-asketskih, uglavnom u obranu nicejskog vjerovanja i protiv arijanstva a zanimljivo je da je napisao i životopis sv. Antuna Pustinjaka.

Po Atanaziju se također naziva i vjerovanje iz 5. stoljeća:

 

ATANAZIJEVO VJEROVANJE

Tko želi ući u slavu Božju mora se prije svega držati katoličke vjere.

A ovo je sveopća vjera: da se klanjamo jednom Bogu i Trojstvu u jedinstvu, ne miješajući osobe, niti odjeljujući bitak; jer drugo je osoba Oca, drugo je osoba Sina, drugo je osoba Duha Svetoga; ali Božanstvo Oca, Sina i Duha Svetoga jedno je, ista slava, jednako vječno Veličanstvo, kako Oca, tako Sina, tako i Duha Svetoga.

Nestvoren je Otac, nestvoren Sin, nestvoren je Duh Sveti.

Beskrajan je Otac, beskrajan je Sin, beskrajan je Duh Sveti.

Vječan je Otac, vječan je Sin, vječan je Duh Sveti. Ipak nisu tri vječna, nego je jedan vječan.

Isto tako nisu tri nestvorena niti beskrajna, nego jedan je nestvoren, jedan je beskrajan.

Također Otac je Svemoguć, Sin je Svemoguć, Duh Sveti je Svemoguć. I ipak nisu tri Svemoguća, nego je jedan Svemogući.

Tako je Otac Bog, Sin Bog, Duh Sveti Bog. I ipak nisu tri Boga, nego je jedan Bog. Stoga je Otac Gospod, Sin Gospod, Duh Sveti Gospod. I ipak nisu tri Gospoda, nego je jedan Gospod.

Kroz kršćansku istinu prinuđeni smo, svaku osobu za se nazivati Bogom i Gospodom, ali kršćanska vjera nam zabranjuje da kažemo: tri su Boga i Gospoda!

Otac ni od koga nije načinjen, ni stvoren, ni rođen.

Sin samo od Oca nije sazdan, ni stvoren, nego rođen.

Duh Sveti od Oca i Sina nije učinjen, ni stvoren, ni rođen, nego proizlazi iz njih.

Tako je dakle, Otac jedan, a ne tri Oca, jedan je Sin, a ne Tri Sina, jedan je Duh Sveti, a ne tri Duha.

A u tom Trojstvu ni jedan nije od prije ni od kasnije, veći ili manji. Nego sve tri Osobe su u sebi jednako vječne i jednako uzvišene. Tako da se klanjamo u svemu Jedinstvu u Trojstvu i Trojstvu u Jedinstvu. Tko želi dakle biti blažen neka tako vjeruje u Trojedinstvo.

Za vječno spasenje nužno je da svi vjerujemo i ispovijedamo utjelovljenje Gospoda našega Isusa Krista.

Prava je to vjera, da vjerujemo i ispovjedamo: da je Gospod naš Isus Krist Sin Božji, Bog i čovjek.

On je Bog po biti Očevoj, rođen od iskona, a čovjek rođen u vremenu po biću majke. On je potpuno Bog i potpuno čovjek iz razumne duše i iz ljudskog tijela. Isti je on po božanstvu, manji od Oca po čovječanstvu. I makar je On, Bog i čovjek, ipak nisu dva, nego jedan je Krist.

On je jedan, ne kroz pretvorbu božanstva u tijelo, nego kroz prihvat čovječanstva u Boga.

On je sasvim jedan, ne kroz umnažanje bitka, nego kroz jedinstvo osobe. Jer kao što je razum i tijelo jedan čovjek, tako je Bog i čovjek jedan Krist.

Koji je trpio za naše spasenje, sašao nad carstvo smrti i treći dan uskrsnuo od mrtvih. Uzašao na nebo i sjedi s desne Bogu Ocu Svemogućemu, odatle će doći suditi žive i mrtve.

Pri njegovom ponovnom dolasku svi će ljudi uskrsnuti u svojim tijelima i odgovarat će za svoja djela. I koji su dobro činili, ući će u život vječni, a koji su zlo činili, ući će u vječni oganj.

Ovo je katolička vjera, tko ju čvrsto i vjerno drži, taj će postati blažen. Amen.

Odgovori