Atanazijevo vjerovanje

Atanazijevo vjerovanje iz 5. stoljeća naziva se po Atanaziju Aleksandrijskom (Velikom). Atanazije Aleksandrijski je crkveni otac rođen u Aleksandriji oko 295. Umro je također u Aleksandriji 2. 5. 373. godine te se na današnji dan Crkva spominje ovoga velikoga učitelja. On je jedna od najpoznatijih ličnosti ranoga kršćanstva a nazvan je i “ocem pravovjerja” (Pater orthodoxiae). U mladosti bio je učenik pustinjaka sv. Antuna Velikog a kao đakon sudjeluje 325. na koncilu u Niceji gdje uz svoga biskupa brani kršćansko pravovjerje. Godine 328. postaje aleksandrijski biskup.

Atanazijevo vjerovanje

Kao protivnik arijanaca proganjan je čitav život i pet puta protjerivan iz svoje biskupije (u Trier, Rim, pustinju i drugdje) pa mu se zato i često pridaje i latinski naziv Athanasius contra mundum (Atanazije protiv svijeta). Iza sebe je ostavio mnoštvo spisa: apologetskih (Protiv pogana), dogmatskih i povijesno-asketskih, uglavnom u obranu nicejskog vjerovanja i protiv arijanstva a zanimljivo je da je napisao i životopis sv. Antuna Pustinjaka.

ATANAZIJEVO VJEROVANJE

Tko želi biti spašen, taj mora prije svega čvrsto ispovijedati sveopću vjeru, a tko je ne sačuva u cijelom njenom sadržaju, taj će biti zauvijek izgubljen.

Ovo je sveopća vjera: Slavimo jednoga Boga u Trojstvu i Trojstvo u jedinstvu bez umnožavanja osoba i bez razdiobe biti. Jedna je osoba Oca, druga osoba je sinovljeva, a treća je osoba Duha Svetoga. Ali i Otac i Sin i Duh Sveti imaju samo jedno božanstvo. Istu slavu i jednako vječno veličanstvo. Kako Otac, tako Sin, tako Duh Sveti. Nestvoren je Otac, nestvoren je Sin, nestvoren je Duh Sveti.

Neizmjeran je Otac, neizmjeran je Sin, neizmjeran je Duh Sveti. Vječan je Otac, vječan je Sin, vječan je Duh Sveti. A ipak nisu tri vječna nego je jedan vječni. Tako nisu ni tri nestvorena, ni tri neizmjerna, nego je jedan nestvoreni, jedan neizmjerni.

Tako je svemoguć Otac, svemoguć Sin, svemoguć Duh Sveti, a ipak nisu tri svemoguća nego je jedan svemogući. Tako je Otac Bog i Sin je Bog i Duh sveti je Bog, a ipak nisu tri Boga, nego je samo jedan Bog. Tako je Otac gospodin, Sin gospodin, Duh Sveti gospodin, a ipak nisu tri gospodina, nego jedan Gospodin.

Jer kako po kršćanskoj vjeri ispovijedamo svaku osobu kao Boga, tako nam sveopća vjera zabranjuje priznati tri boga i tri gospodina nego jednog Gospodina. Oca nitko nije učinio, niti stvorio, niti rodio. Ni Sina Otac nije učinio, niti stvorio nego rodio. Duha svetog nisu učinili ni Otac, ni Sin, niti stvorili, niti rodili, nego iz njih proizlazi. Tako je jedan Otac, a ne tri Oca, jedan Sin, ne tri Sina, jedan Duh Sveti, a ne tri Duha Sveta.

U tom Trojstvu ništa nije prije ili poslije, ništa više ili manje nego su sve tri osobe u sebi jednako vječne, jednako velike, tako da u svemu, kako je prije rečeno, poštujemo kako jedinstvo u Trojstvu, tako Trojstvo u jedinstvu.

Tko, dakle, želi biti spašen, mora vjerovati to o Svetom Trojstvu. Ali za vječno spasenje potrebno je vjerovati u utjelovljenje našega Gospodina Isusa Krista. A ovo je prava vjera: moramo vjerovati i ispovijedati da je Gospodin naš Isus Krist Sin Božji, Bog i čovjek. On je Bog jer je iz Očeve biti od vječnosti rođen, čovjek jer je od biti  majke rođen u vremenu. Potpuni Bog, potpuni čovjek, koji se sastoji od razumske duše i čovječjeg tijela, Ocu jednak u božanstvu, manji od Oca po ljudskoj naravi. A jer je istovremeno Bog i čovjek, tako ipak nisu dva Krista nego jedan Krist. Jedan pak, ne kao da bi se božanstvo pretvorilo u tjelesnost, nego jer je Bog uzeo ljudskost. Jedan potpuno i čitav, ne po povećanju bića nego po jedinstvu osobe.

Jer kako razumska duša i tijelo tvore jednog čovjeka, tako je Bog i čovjek samo jedan Krist. On je zbog našeg spasenja trpio, sišao u podzemlje  i treći je dan opet uskrsnuo, uzašao na nebo, sjedi s desne strane Boga, svemogućeg Oca, odatle će doći suditi žive i mrtve. Kod njegovog ponovnog dolaska svi će ljudi uskrsnuti u svojim tijelima i dati račun o svojim djelima. Oni koji su činili dobro, ući će u vječni život, koji su činili zlo, u vječni oganj.

To je sveopća vjera. Tko je vjerno i čvrsto ne čuva i vjeruje, ne može se spasiti.

Slava Ocu i Sinu i Duhu Svetomu.

Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda i u vijeke vjekova. Amen.

UKOLIKO ŽELITE POMOĆI DJELOVANJE OVE STRANICE, TO MOŽETE UČINITI I NAJMANJOM MOGUĆOM UPLATOM NA NAŠ RAČUN. ZA SVAKI VAŠ DAR LJUBAVI VAM ZAHVALJUJEMO ŽELEĆI VAM IZOBILJE BOŽJEGA BLAGOSLOVA. ZA VIŠE INFORMACIJA KLIKNITE OVDJE.

.

Odgovori