ŠTO JE BIT EVANĐELJA?

Od početka  treba ti biti jasno da Bog stvara ljudska bića za prisnost s njima, ali nitko po prirodi ne ispunjava tu svrhu. Svi smo u raskoraku s Bogom. Biblijskim jezikom, mi smo grešnici, krivi pred Bogom i odvojeni od njega. Život u Kristu je, prvo i najvažnije, Bog koji djeluje iz ljubavi kako bi popravio ovu strašnu situaciju.

Ključne činjenice tog božanskog sredstva, kojeg Bibilija naziva Evanđelje (što znači „dobra vijest“), jesu da je Bog Otac poslao svog vječnog Sina u ovaj svijet da pomiri nas grešnike sa sobom, i da nas sačuva i pripremi za svoju slavu u nadolazećem životu. Rođen od Djevice Marije po Duhu Svetom, Sin, čije ljudsko ime je Isus, živio je savršenim životom, umro smrću zločinca kao žrtva za naše grijehe, ustao iz groba da vlada kao Krist (što znači „Pomazanik“) i predstavnik svoga Oca u Kraljevstvu Božjem. Sada, dok vlada u nebesima, i dalje privlači grešnike sebi putem poruke Evanđelja ovdje na zemlji. On nas osposobljava Duhom Svetim da se čitavim srcem odvratimo od naših grešnih i sebičnih puteva (pokajanje) i povjerimo se njemu kako bismo živjeli u jedinstvu i zajedništvu s njim. U duhovnom smislu, sebičnost je put smrti, a zajedništvo s Kristom je put života. Sveto krštenje, obred ulaska u zajedništvo Crkve, označava taj prijelaz iz smrti u život u Kristu. Apostol Petar je rekao, dok je navještavao Evanđelje na jutro Pentekosta, “Obratite se, i svaki od vas neka se krsti u ime Isusa Krista za oproštenje grijeha svojih, i primit ćete dar Duha Svetoga; jer je za vas obećanje i za djecu vašu i za sve daljne, koje će god dozvati Gospodin Bog naš.” (Djela apostolska,38-39).

Bog Otac poziva nas sebi po Bogu Sinu. Isus je rekao „Ja sam put i istina i život: nitko ne dolazi k Ocu, osim po meni.“ (Ivan 14,6). Dok  dolazimo Ocu po Isusu Kristu, mi doživljavamo bezuvjetnu i transformirajuću ljubav Božju.

Bog Sin poziva nas da vjerujemo u njega. Nakon što je Isus podignut iz mrtvih, jedan od onih koji su ga slijedili, po imenu Toma, rekao je da neće vjerovati dok ne vidi Isusa i dotakne njegove rane. Isus se kasnije pojavio, ispružio svoje ruke i rekao Tomi da stavi svoj prst u rane. Toma je tad uskliknuo, „Gospodin moj i Bog moj“ (Ivan 20,28). Mi možemo razumjeti puno toga o Isusu, poput Tome prije ovog susreta, ali to nije isto kao i osobno vjerovati u Isusa kao našeg Gospodina i Boga. Možemo pohađati crkvene službe i činiti puno dobrih stvari, a da pritom ne poznajemo uskrslog Isusa. Poznati Isusa kao Spasitelja i Gospodina znači osobno vjerovati u njega, predavati mu naše živote, i živjeti kao njegovi radosni sljedbenici.

Bog Duh Sveti prosvjetljava naše umove i srca da vjerujemo u Isusa i daje nam duhovno rođenje i život dok vjerujemo. Naš Otac pun ljubavi dat će „Duha Svetoga onima koji ga mole za to!“ (Luka 11,13).  Dok mi postavljamo našu vjeru u Isusa, Duh Sveti dolazi živjeti u nama i predivno nas obdariti snagom i darovima za život i služenje kao Isusove učenike. Da bismo mogli živjeti vjerno kao kršćani moramo se oslanjati na opremanje i osnaživanje od Duha Svetoga.

Otac, Sin i Duh Sveti su nam blizu u svako vrijeme, i čut će nas kad god molimo s iskrenošću, zaista misleći ono što izgovaramo. Bog nas poziva k pokajanju i vjeri u Krista, a način kako uči u život u Kristu jest izgovoriti molitvu poput ove – poželjno u prisutnosti iskusnog kršćanina:

Molitva pokajanja i vjere

Gospodine Isuse Kriste, ja priznajem svoje prijestupe, nedostatke, grijehe, buntovna djela, i molim te da mi oprostiš. Ja te prihvaćam, Gospodine Isuse, kao svog Spasitelja i Gospodina. Hvala ti za tvoju pomirujuću smrt na križu koju si iskusio iz pošlusnosti volji svoga Oca da skloni moje grijehe. Ustoličujem te, Gospodine Isuse, da budeš nad svakim djelom mog života, pozivam te da se nastaniš u meni i osnažiš me svojim Duhom Svetim kako bih od sada mogao živjeti kao tvoj vjerni sljedbenik. Amen.

Oni koji su na putu k vjeri, ali još nisu spremni moliti ove riječi s punom iskrenošću, trebali bi moliti iskreno slijedeću molitvu:

Molitva propitujućih

O Bože, moj Stvoritelju, koji si poslao svog Sina kao Put, Istinu i Život da bi spasio mene i cijeli svijet, ja vjerujem u tvoju stvarnost. Pomozi mojoj nevjeri.

Žudim razumjeti sve što znači biti voljen, spoznan i oprošten od tebe, i biti učinjen cjelovitim, u miru s tobom, drugima, samim sobom, i tvojim stvorenjem. Ja znam da sam griješio protiv tebe, drugih, sebe, i stvorenja kojeg sam dio.

Gospodine Isuse Kriste, Sine Božji, smiluj se meni grešniku. Otvori mi oči za sve što si ti i privuci me bliže tebi, molim te. Amen.

Bog će uvijek odgovoriti na iskrenu molitvu izgovorenu sa strpljenem, ustrajnošću i poniznošću.

Dok istražuješ biblijske istine i okrećeš se ponovno i ponovno Bogu u molitvi kako bi ga upoznavao sve više i više, dok učiš sve više o Bogu Ocu, možeš moliti molitvu poput ove:

Milostivi Oče, dolazim k tebio spasonosnom djelu Isusa Krista na križu. Hvala ti što si me posvojio kao svoje dijete po njemu. Podari mi milost da te upoznam potpunije kao svog nebeskog Oca, kako bih mogao uživati puninu obećanja tvoga vječnoga Kraljevstva; po Isusu Kristu našem Gospodinu. Amen.

Dok saznaješ sve više o Bogu Sinu, možeš moliti molitvu poput ove:

Gospodine Isuse Kriste, dok ti se predajem kao Gospodinu svog života, privuci me uvijek k tebi. Pokaži mi gdje se u meni skriva otpor tvom gospodstvu i odbijanje tvoje volje. Povedi me na putu radosti izobilnoga života koji ti želiš za mene, sad i zauvijek; po tvom svetom imenu. Amen.

Dok saznaješ sve više o Bogu Duhu Svetom, možeš moliti molitvu poput ove:

Svemogući Bože, hvala ti što si mi dao novi život u Isusu Kristu. Molim te da me iznova ispuniš svojim Duhom Svetim. Rodi u meni dobrotu i ljubav Isusovu. Osnaži me da ti služim u vjeri i poslušnosti Kristu, kako bih mogao zauvijek živjeti za tvoju slavu; po Isusu Kristu našem Gospodinu. Amen.

OVAJ JE TEKST UVOD U KATEKIZAM “BITI KRŠĆANIN” KOJI VAS KROZ PITANJA I ODGOVORE UPOZNAJE S OSNOVNIM KRŠĆANSKIM ISTINAMA. KATEKIZAM MOŽETE NARUČITI PUTEM E-MAILA: bishop.jmilic@gmail.com po cijeni od 40 kn (+ poštarina).

biti-krscanin

  •  Kod preuzimanja ovoga članka obavezno navesti link

UKOLIKO ŽELITE POMOĆI DJELOVANJE OVE STRANICE, TO MOŽETE UČINITI I NAJMANJOM MOGUĆOM UPLATOM NA NAŠ RAČUN. ZA SVAKI VAŠ DAR LJUBAVI VAM ZAHVALJUJEMO ŽELEĆI VAM IZOBILJE BOŽJEGA BLAGOSLOVA. ZA VIŠE INFORMACIJA KLIKNITE OVDJE.

Odgovori