NOVI BISKUP SLOVAČKE EVANGELIČKE CRKVE U SRBIJI

109845047_3108978145823379_2230376846726342857_oSinoda Slovačke evangeličke crkve u Srbiji je za svoga sedmoga biskupa izabrala dosadašnjeg župnika u Kulpinu, Jaroslava Javorníka

Izabrani biskup Jaroslav Javornik rođen je 1975. godine u Bačkoj Palanci. Osnovnu školu završio je u Selenči a srednju u Bačkom Petrovcu. Teologiju je studirao  na Evangeličkom teološkom fakultetu Sveučilišta Komenského u Bratislavi, Slovačka.

Nakon trogodinjeg studija stažira jednu godinu u Holy Trinity Church – East Pittsbourgh u Pennsylvaniji , SAD te pohađa predavanja na Pittsburgh Teological Seminary.

Nakon povratka u Bratislavu, 1999. godine završava četvrtu i petu godinu studija te stječe zvanje magistra evangeličke teologije. Uz studij je aktivan i u radu Romske misije u Slavošovciach, Republika Slovačka.

Iste godine kada je završio studij, zaređen je i za svećenika po rukama biskupa Jána Valenta u Selenči.

Nakon povratka s odsluženja vojnog roka, služi kao kapelan u Hajdučici. Godine 2001. upisuje doktorat na Evangeličkom teološkom fakultetu u Bratislavi. Nakon položenog župničkog ispita postavljen je 2002. godine za župnika administratora u Hajdučici.
Od 2014. godine župnik je Evangeličke crkve u Kulpinu.

Nakon obrane doktorske teze “Bioetički problem u genetici iz perspektive protestantske teologije”, 2008. godine stekao je zvanje doktora teoloških znanosti.

Sinoda Slovačke evangeličke crkve u Srbiji ga je potvrdila kao izabranoga biskupa 1.07.2020. godine. Nakon propisane procedure, danas je i zvanično potvrđen njegov izbor.

Sa suprugom Tatjanom, doktoricom stomatologije, ima dva sina, Martina i Andreja.

Kao biskup, zamijenit će dosadašnjega biskupa Slovačke evangeličke crkve u Srbiji. Samuela Vrbovskog koji ostaje u zvanju počasnog biskupa.

Novoizabranom biskupu želimo Božje vodstvo i blagoslov u odgovornoj službi koja mu je od Boga povjerena.

  • IPA

Naslovna fotografija: www.kulpin.net

Odgovori