J. C. Ryle: PET BLAGOSLOVA KOJE MOŽEMO IMATI U BOLESTI

Bog može iskoristiti našu privremenu bol i patnju za uzvišeno dobro za naše srce, um, savjest i dušu za cijelu vječnost.

Bolest pomaže ljudima da se podsjete na smrt

Većina ljudi živi kao da nikada neće umrijeti, tako da se uopće ne pripremaju. Bolest ih može podsjetiti na ono što bi inače radije da zaborave.

Bolest nam pomaže da ozbiljno razmišljamo o Bogu

Mnogi, dok su zdravi izabiru da zaborave na Boga i na njihov odnos s njim. Bolest ih može podsjetiti da se jednoga dana moraju susresti s Bogom.

Bolest nam pomaže da promijenimo način razmišljanja o životu

Mnogi nikada ne razmišljaju ni o čemu osim o njihovoj sreći na ovome svijetu. Dug period bolesti može promijeniti njihov stav prema stvarima koje su im ranije bile toliko važne. Na primjer, čovjek koji voli novac može naučiti da ga novac ne može utješiti kada je bolestan.

Bolest nam pomaže da postanemo ponizni

Mi smo po prirodi ponosni. Uvijek nalazimo nekoga da ponižavamo. Ali nam bolest pokazuje našu slabost. Ona dolazi na bogate i na siromašne, slavne i nepoznate i stavlja nas na isti nivo.

Bolest nam pomaže da ispitamo naše kršćanstvo

Pomaže nam da vidimo je li naše kršćanstvo pravo – je li izgrađeno na čvrstom temelju. Mnogi ljudi ne grade na čvrstom temelju, i u vrijeme bolesti im može biti otkriveno da njihovo “kršćanstvo” ne donosi nikakvu utjehu u vrijeme nevolja.

Ne želim da misliš kako je bolest uvijek za  dobro ljudi na ovaj način. Svakako ne! Mnogi prolaze kroz bolest a da ništa ne nauče, kako to njihovo ponašanje kasnije pokazuje. Njihova srca su tvrda i to im ne donosi dobro.

Ali postoji mnogo ljudi kojima je Bog učinio da im bolest bude blagoslov. Bog je iskoristio da im progovori i da ih dovede do traženja Krista. Tako da mi ne bi trebali žaliti zbog bolesti. Ako odgovorimo na nju kako treba, može nam donijeti mnogo dobrih stvari.

John Charles Ryle

John Charles Ryle (1816.-1900.)
anglikanski biskup

 

Izvor: John Charles Ryle, Walking with God

Kod preuzimanja ovoga članka obavezno navesti link.

 

Odgovori