OČE NAŠ KOJI JESI NA NEBESIMA – Pitanja i odgovori o Gospodnjoj molitvi (1 dio).

Što molimo, kada izgovaramo Oče naš koji jesi na nebesima? Zašto Boga smijemo nazivati ocem? Na koji način smo mi Božja djeca? Što su nebesa, mjesto Božjeg obitavanja, Božjeg prijestolja?

Ova pitanja i odgovori su preuzeti iz katekizma Biti kršćanin kojega možete naručiti putem e-maila: ipaprkc@gmail.com.  Pitanja i odgovori su numerirani kao i u izvorniku.

Gospodnja molitva (Oče naš koji jesi na nebesima)

156. Koju je molitvu naš Gospodin naučio svoje učenike da mole?

Tradicionalna verzija Gospodnje molitve je:
Oče naš, koji jesi
na nebesima, sveti se ime Tvoje,
dođi kraljevstvo Tvoje,
budi volja Tvoja, kako na nebu tako i na zemlji.
Kruh naš svagdanji daj nam danas.
I otpusti nam duge naše
kako i mi otpuštamo dužnicima našim;
i ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla.
Jer Tvoje je kraljevstvo,
i slava i moć u vjekove. Amen.

157. Zašto trebaš moliti Gospodnju molitvu?

Molitvu Gospodnju trebam moliti zato što ju Krist u evanđeljima naučava svojim učenicima kao primjer i obrazac za zajedništvo s Bogom Ocem (Matej 6,9-13; Luka 11,2-4).

158. Kako je Gospodnja molitva primjer za svu molitvu?

Kad molim Gospodnju molitvu, Isus me poučava da molim sukladno volji njegova Oca, stoga trebam stalno tako moliti (1. Ivanova 5,14-15; Luka 11,2).

Pratite nas na fb stranici HORIZONTI VJERE

159. Kako ti Gospodnja molitva daje trajan obrazac za molitvu?

Gospodnja molitva je primjer za osnovne elemente zajedništva s Bogom, slavljenje Boga, prihvaćanje njegove vlasti i volje, molba njegovoj skrbi, ispovijed mojih grijeha (ovdje nazvanih prijestupima), oprost drugima, izbjegavanje grijeha i Božja zaštita od zla i Sotone. Trebam moliti redovito o tim stvarima i vlastitim riječima (Matej 6,9).
Oče naš koji jesi na nebesima

160. Koji su dijelovi Gospodnje molitve?

Gospodnja molitva počinje oslovljavanjem, čini sedam molbi, dodaje doksologiju i zaključuje s Amen.

161. Opiši redoslijed molbi u Gospodnjoj molitvi?

Kao u Deset zapovijedi, Božja slava, ime i kraljevstvo prethode svim molbama za našu osobnu dobrobit.

Oslovljavanje

162. Kako oslovljavaš Boga u ovoj molitvi?

Kao što je Isus učio svoje učenike da zazivaju Boga, ja molim, “Oče naš, koji jesi na nebesima”.

163. Tko može Boga zvati Ocem?

Svi koji su posvojeni kao Božja djeca po vjeri i krštenju u Krista mogu ga zvati Ocem (Ivan 1,12-13).

Pratite nas na instagramu

164. Ako je molitva osobna, zašto ne kažeš moj Oče?

Gospodin uči Božju djecu da uvijek misle o sebi kao živim dijelovima njegovog Tijela, Božje obitelji, i da sukladno tome mole.

165. Kako je Bog poput zemaljskih očeva?

Kao i svi zemaljski očevi koji iskreno vole, Bog voli, poučava, i disciplinira nas, opaža naše potrebe i slabosti, i planira našu zrelost, sigurnost i dobrobit (Psalam 103,12-14).

Vidi i ovo:  Zašto Boga nazivamo Ocem? – Tumačenje Molitve Gospodnje

166. Kako Bog nije poput zemaljskih očeva?

Za razliku od naših prirodnih očeva, naš nebeski Otac je savršen u svojoj ljubavi, svemoćan u svojoj skrbi, ne čini greške u prosudbi i disciplinira nas za naše dobro (Hebrejima 12,4-11).

167. Što je nebo?

Nebo je oblast Božje slave, prisutnosti i moći koje postoji pored ove zemaljske oblasti i iz koje on čuje molitve svoje djece (1. Kraljevima 8; Izaija 61-6; Otkrivenje 21,1-5a).

168. Ako je tvoj Otac u nebu, može li ti pomoći na zemlji?

Da. Bog je svugdje i kao moj svemoćni Otac u nebu, on je u stanju i voljan odgovoriti na moje molitve (Psalam 99; Izaija 6; Efežanima 3,20, 4,6).

Sljedeći nastavak

Vezani članci: Zašto Boga nazivamo Ocem? – Tumačenje Molitve Gospodnje

Kod preuzimanja ovoga teksta obavezno navesti link.

Odgovori