JE LI DAN STVARANJA DOISTA TRAJAO 24 SATA?

Biblijski izvještaj nam kaže kako je stvaranje svijeta trajalo šest dana, a sedmoga je dana Bog počinuo. Mnogi kršćani vjeruju kako se radi o šest dana po 24 sata, no Biblija nam ne daje dovoljno podataka da bi u to mogli biti potpuno sigurni. U samom izvještaju stvaranja riječ dan se koristi na nekoliko različitih načina.

Prvo, koristi se kako bi razlikovali svjetlo od tame, dan i noć (Post 1, 5). Drugo, u istome retku se koristi za vremensko razdoblje opisano izrazom: “Tako bude večer pa jutro – dan prvi”. Iz ovoga naslućujemo da “dan” znači i dan i noć. Treće, riječ “dan” označava i čitav tjedan stvaranja: “Ovo je postanak neba i zemlje, tako su stvarani” (U King James prijevodu na engleskom stoji “Ovo je postanak neba i zemlje kada su stvoreni u dan kada Gospod stvori nebo i zemlju”).

Pratite nas na fb stranici HORIZONTI VJERE

Dakle, u prva tri poglavlja knjige Postanka nailazimo na tri uporabe riječi dan. Štoviše, Mojsije i apostol Petar nam kažu da je Bogu jedan dan kao tisuću godina, a tisuću godina kao jedan dan (Psalam 90, 4; 2 Petrova 3,8). Raznolikost korištenja riječi dan u Pismu bi nas trebalo upozoriti da ne inzistiramo na određenom vremenskom razdoblju koje bi ta riječ trebala obuhvaćati u izvještaju o stvaranju. Neki kršćani smatraju da se radi o danima od 24 sata, dok drugi, jednako vjerni kršćani smatraju da se radi o dužim vremenskim razdobljima.

Pratite nas na instagramu

U različitim fazama shvaćanja Biblije i ja sam bio i jednog i drugog mišljenja. Trebamo prihvatiti da se mnogi iskreni vjernici razlikuju u shvaćanjima o trajanju dana stvaranja i priznati kako ne znamo sve o tome da bi od svoga mišljenja napravili dogmu.

Morton H. Smith 

Iz knjige Svjedočanstvo, Uvod u kršćansku doktrinu koju možete naručiti putem naše e-mail adrese: ipaprkc@gmail.com

Kod preuzimanja ovoga članka obavezno navesti link.

 

Jedna misao o “JE LI DAN STVARANJA DOISTA TRAJAO 24 SATA?

 1. Jona 4. poglavlje!
  Tko čita da razumije a naročito retke koji se idnose na STVARANJE BRŠLJANA da pravi Joni sjenu!!!! Da bi bršljan, koji inače raste 2 godine, imao ispod sebe “prostor da stvara sjenu”, morao bi imati približne dimenzije:
  1) – 1 metar širine
  2) – 2 metra visine
  BRŠLJAN (tih dimenzija) je barastao u JEDAN DAN!
  Sada, tu u tekstu vidimo i ‘pojavu’ CRVA, koji podgiza korijen bršljana!
  Vjerovatnost (!!!) da se taj crv tu našao baš na tom mjestu u “prostoru” od 2×2 metra je ravno računici – 1 na prema 1 000 000 “slučajnosti” i “kombinacija” i to još na kamenitom i polupustinjskom terenu – brdu/uzvišici!
  Osobno smatram da nam je ustvari rečeno slijedeće:
  1) Stvaranje bršljana
  2) Stvaranje crva
  Čitajte Bibliju DUBLJE od površnog čitanja – crnih slova na bijelom papiru!!!

Odgovori