OTPUSTI NAM DUGE NAŠE – Pitanja i odgovori o Gospodnjoj molitvi (6 dio).

Ova pitanja i odgovori su preuzeti iz anglikanskog katekizma Biti kršćanin kojega možete naručiti putem e-maila: ipaprkc@gmail.com.  Pitanja i odgovori su numerirani kao i u izvoru.

Peta molba

191. Što je Peta molba?

Peta molba je “Otpusti nam duge naše kako što i mi otpuštamo dužnicima svojim”.

192. Što su prijestupi?

Prijestup je misao, riječ ili djelo protivno Božjem svetom karakteru i Zakonu, koje nije u skladu s Božjom voljom i njegovim očekivanjima (Rimljanima 3,23).

193. Jesi li si učinio/la prijestup protiv Božjeg Zakona?

Da. Zajedno s cijelim čovječanstvom, svakodnevno griješim protiv Božjeg Zakona mišlju, riječju i dijelom, i ne volim niti njega niti svoga bližnjega onako kako bih trebao/la (Jeremija 2,12-14; Rimljanima 1,18-24; 3,23).

Pratite nas na fb stranici HORIZONTI VJERE

194. Što je Božji oprost?

Božji oprost je njegovo milostivo uklanjanje krivnje od grijeha proizašlog iz našeg neposluha (Izaija 1,18; 52,13-53,12; Efežanima 1,3-14; Kološanima 2,13-14).

195. Na kojoj osnovi tražiš oproštenje?

Ja tražim Boga da oprosti moje grijehe po pravednosti Isusa Krista koja se ispunila na križu na kojem je razapet zbog mene i koja mi je dana po vjeri i krštenju (Djela apostolska 2,38; Rimljanima 5,17; Kološanima 2,9-12; 1. Ivanova 1,9-10).

196. Oprašta li Bog tvoje grijehe?

Da. Bog slobodno oprašta grijehe svih koji ga traže u iskrenom pokajanju i vjeri, a to uključuje i mene (Levitski zakonik 6,6-8; Matej 11,28-30; Ivan 6,37, 40, 51; 7,37; 2. Korinćanima 5,17-21; Hebrejima 7,25).

197. Opraštaš li drugima potpuno kao što Bog oprašta tebi?

Slijedeći primjer mog Gospodina Isusa stalno se trudim opraštati onima koji griješe protiv mene (Matej 18,21-35; Luka 23,34; Djela apostolska 7,60; Rimljanima 5,8, 2. Korinćanima 5,18-19).

Pratite nas na instagramu

198. Zašto trebaš opraštati drugima?

Drugima trebam opraštati zato što dok sam još bio/la grešnik, Bog je meni oprostio (Matej 18,21-35).

199. Kako ćeš oprostiti drugima?

Drugima ću oprostiti pružajući im ljubav Kristovu i odabirući da im ne zamjeram za povrede koje su mi nanijeli, bilo da traže oprost ili ne (Rimljanima 13,8).

200. Hoće li će tvoj oprost drugima dovesti do pomirenja s njima?

Ne uvijek. Oprost je stav moga srca koje žudi blagoslov za mojeg bližnjega, ali moj oprost možda neće rezultirati pokajanjem mojeg bližnjeg i obnovom našeg odnosa (Rimljanima 12,18).

 

Sva prava ovoga članka zadržava informativna protestantska agencija (IPA). Zabranjeno je preuzimanje ovoga teksta bez pismenog odobrenja IPA-e.

 

Prethodni članci:

Oče naš koji jesi na nebesima

Sveti se ime tvoje

Dođi kraljevstvo tvoje

Budi volja tvoja

Kruh naš svagdanji daj nam danas

 

Vezani članci: Kako nam Bog otpušta grijehe?

Odgovori