KONFIRMACIJA U REFORMATSKOJ ŽUPI U SUZI

Drugo Helvestsko vjerospovijedanje u 25. poglavlju već piše  o  vjerskom učenju mladih:

MLADEŽ TREBA POUČAVATI POBOŽNOSTI: Gospodin je naložio svome narodu Prvog saveza da posveti pozornost mladima, čak i najmlađima, te ih pravilno usmjeravaju. Jasno je zapovjedio u svome Zakonu da ih poučavaju i objasne otajstva sakramenata. Iz pisanja evanđelista i apostola znamo da Bog skrbi za mladež svoga novoga naroda jer otvoreno kaže: »Pustite dječicu k meni; jer takvima pripada kraljevstvo Božje!« Mk 10, 14. Pastiri u crkvama vrlo mudro postupaju kad poučavaju mladež od najranijih dana života, postavljajući prve temelje vjere i vjerno naučavajući početke naše vjere, izlažući: Deset zapovijedi, Apostolsko vjeroispovijedanje, Gospodnju molitvu i značenje sakramenata zajedno s drugim značajnim načelima kršćanstva. Crkva treba pokazati svoju vjeru i revnost u pouci djece, u spremnosti i želji da budu dobro upućena.

VIDI OVO: ZNATE LI ŠTO JE TO KONFIRMACIJA?

U nedjelju, 23.kolovoza 2020.g. u Reformatskoj crkvenoj općini Suza (župa Reformatske kršćanske crkve Mađara u Hrvatskoj) konfirmirano je četvoro mladih, novih članova ove župe.  Bogoslužje i obred konfirmacije predvodio je župnik  Reformatske crkvene općine Suza, Đuro Varga.

118406827_779892282835870_1877869877275880951_n

Prigodna homilija održana je na temelju  1 Samuelove 17,45: „A David reče Filistejinu: “Ti ideš na me s mačem, s kopljem i sa sulicom. A ja idem na te u ime Gospoda nad vojskama, Boga vojske Izraelove, koju si ti pogrdio.” kojom se ohrabrilo novokonfirmirane da nasljeduju Krista. Nakon konfirmacije, konfirmirani postaju punopravni članovi crkve te mogu pristupiti euharistiji

118274262_247574892962783_816349034480062933_n

U Suzi je običaj da se konfirmacija održi u nedjelju prije Duhova, kako bi se mladi mogli već na Duhove pričestiti. Ove godine zbog epidemije Covid-19 konfirmacija se morala prebaciti na 23 . kolovoz. Prema crkvenim običajima u ovom mjesecu je zahvala, a ujednio i pričest povodom obilježavanja blagdana Novoga kruha a 20. kolovoza je blagadan spomena na provog mađarskog kralja, Svetog Stjepana.  Mađarski narod je zvanično za vrijeme vladavine svetog Stjepano prihvatio kršćansku vjeru.

Đuro Varga
župnik

Kod preuzimanja ovoga članka obavezno navesti link.

 

Odgovori