ŠTO ĆE SE DOGAĐATI NA POSLJEDNJEM SUDU?

Belgijsko vjeroispovijedanje je reformacijski spis iz 1561. godine. Više o ovoj konfesiji vidi ovdje. U članku 37 govori nam se o Posljednjem sudu. Fusnote u članku su numerirane kao i u originalu:

I konačno, prema Božjoj Riječi vjerujemo da će, kad se ispuni vrijeme koje je odredio Gospodin (a koje ne zna niti jedno stvorenje) i kada se ispuni broj izabranih, Gospodin Isus Krist sići s neba, u tijelu i vidljivo, kao što je i uzašao, u velikoj slavi i veličanstvu. Tada će suditi i živima i mrtvima. On će ovaj stari svijet zapaliti, kako bi se pročistio kroz goruću vatru. Tada će sva ljudska stvorenja osobno stajati pred velikim sucem – muškarci, žene i djeca, svi koji su ikada živjeli.

Pozvat će ih glas arkanđela i zvuk božanske trube.79 Svi oni koji su do toga dana umrli, bit će uskrišeni, njihove će duše biti združene s njihovim tijelima u kojima su živjeli. A oni koji će tada biti živi neće umrijeti kao ostali već će se “u tren oka” preobraziti, “smrtno u besmrtno”.80

Tada će se otvoriti “knjige” (tj. savjesti) i mrtvima će se suditi prema njihovim djelima, dobrima ili lošima.81 Uistinu, svi će položiti račun za svaku nekorisnu riječ koju su izgovorili 82, a na koju svijet gleda kao zbijanje šale. Tada će pred očima javnosti biti otkrivene sve ljudske tajne i licemjerja.

Stoga se grešni i zli ljudi s pravom plaše na samu pomisao toga suda smatrajući ga groznim i prestrašnim. No, pravednicima i izabranicima je pomisao na taj sud vrlo utješna i ugod na, budući će tada u potpunosti biti otkupljeni. Tada će primiti plodove svoga rada i patnji kroz koje su prošli, svi će vidjeti njihovu nevinost, a oni će svjedočiti užasnoj osveti kojom će Bog udariti one zlikovce koji su ih tiranizirali, tlačili i mučili na ovom svijetu.

Zle će osuditi njihova vlastita savjest, i postat će besmrtni – kako bi se vječno mučili u vatri koju su im pripremili đavao i njegovi anđeli.83

S druge strane, vjerni i izabrani će biti okrunjeni, u slavi i časti. Sin Božji će “izreći njihova imena”84 pred Ocem nebeskim i svetim izabranim anđelima, svaka suza će biti “otrta s njihovih očiju”;85 i njihova će parnica, koju mnogi suci i predstavnici civilne vlasti osuđuju kao krivovjernu i zlu, biti priznata kao “parnica Božjega Sina.”

Za nagradu će im Gospodin dati takvu slavu kakvu si čovjek nikako ne može ni zamisliti. Stoga radosno iščekujemo taj dan kada ćemo u potpunosti uživati Božja obećanja u Kristu Isusu, našem Gospodinu. AMEN.

Amen! Dođi, Gospodine Isuse! Otk 22, 20

79 1 Sol 4,16
80 1 Kor 15,51-53
81 Otk 20,12
82 Mt 12,36
83 Mt 25,14
84 Mt 10,32
85 Otk 7,17

Odgovori