JESI LI ROB ILI SLOBODAN U KRISTU?

„Jer onaj koji je kao rob pozvan da bude u Gospodinu – slobodnjak je Gospodinov…“ (1 Korinćanima 7,22a)

Biblija koristi različite nazive za vjerujuće. Jedan od tih naziva jest slobodnjaci Gospodnji. Ovaj je redak, istina napisan u kontekstu kršćana koji su još uvijek bili u statusu robova. No i u tom kontekstu, Pavao ih ohrabruje da su u Gospodinu slobodni i poučava ih o vrijednosti te slobode. Gledajući s ljudske strane, neshvatljivo mi je kako su to najljepše duhovne pjesme o slobodi, o ljubavi prema Kristu, o radosti, spjevali afrički robovi dok su radili na plantažama pamuka i ostalim ropskim poslovima. Kao da su bili slobodniji od svojih gospodara.

Danas dakako postoje ropstva koja su veoma pogubna. Ljudi robuju materijalizmu, raznim ovisnostima (alkohol, droga, kocka, nemoral), robuju ljudima (radi boljeg položaja na poslu, u društvu i sl.). Ljudi mogu biti robovi i svojih religija. Jedna od karakteristika sekti je da njihove vođe nikome nisu podložne, a traže bezuvjetnu podložnost sebi. A sva ta ropstva zapravo jesu robovanje grijehu.

Krist – otkupitelj od ropstva

Jedno od Kristovih imena jest Otkupitelj. On nas je otkupio od ropstva grijeha, od vlasti grijeha. Umjesto grijehu, a zapravo Sotoni, mi postajemo sluge Kristove. To nije puki ropski odnos. To je služenje Onomu koji je postao naš sluga da bi nas učinio svojima. Iako smo sluge Kristove, imamo pravednog Gospodara.

Ne smijemo ili ne moramo?

Kršćani nekada pristupaju legalistički, ropski i kršćanskom životu. Oni ne čine određene stvari jer „ne smiju“. Postaju robovi a ne slobodnjaci. A kao kršćani, pozvani smo biti slobodni. Ta sloboda ne znači anarhizam, neodgovornost, nepoštovanje, već slobodu izbora dobra a ne zla. Slobodno ćemo izabrati da umjesto zla učinimo dobro. Nećemo možda uvijek uspjeti u tome, no to ne znači da se snagom i samo snagom Kristovom ne možemo odlučivati, kako kaže Pavao: “za ono što je Gospodinu milo”. Nemojmo činiti zlo ne zato što ga ne smijemo učiniti već zato što ga ne moramo učiniti.

Hoćemo li biti robovi zla ili slobodni za dobro? Apostol Pavao piše Galaćanima, a i svima nama: „Za tu slobodu Krist nas je oslobodio. Prema tome budite nepokolebljivi i ne dopustite da vas ponovno upregnu u jaram ropstva.“ (Galaćanima 5,1)

Biskup Jasmin Milić

 

Image by Free-Photos from Pixabay

Jedna misao o “JESI LI ROB ILI SLOBODAN U KRISTU?

Odgovori