Što su ključevi Kraljevstva nebeskog?

Kako rane reformacijske konfesije razumiju što su ključevi Kraljevstva nebeskog, te vlasti otpuštanja i zadržavanja grijeha? O tome nam odgovor daju dva povijesna reformacijska spisa iz 16. stoljeća: 

Ključevi Kraljevstva nebeskog

HEIDELBERŠKI KATEKIZAM

(Ključevi kraljevstva nebeskog)

83. ŠTO SU »KLJUČEVI KRALJEVSTVA«?
Propovijedanje evanđelja i kršćanska disciplina. Ova dva sredstva, propovijedanje i disciplina, vjernicima otvaraju, a nevjernicima zatvaraju nebesko kraljevstvo 1.
1. Matej 16, 19 ; Ivan 20, 22–23.

84. KAKO EVANĐELJE OTVARA I ZATVARA NEBESKO KRALJEVSTVO?
U skladu s Kristovom zapovijedi: nebesko kraljevstvo je otvoreno obznanjivanjem i javnim naviještanjem vjernicima, pojedinačno i svima, da prihvaćaju evanđeosko obećanje u pravoj vjeri. Bog, zbog onog što je Krist učinio, istinski oprašta sve njihove grijehe. Nebesko kraljevstvo je, međutim, zatvoreno nevjernicima i licemjerima, a Božja srdžba i vječno prokletstvo ostaju na njima, sve dok se ne pokaju. Prema svjedočenju Evanđelja, Bog će suditi jedinim i drugima u ovom i u dolazećem životu 1.
1. Matej 16, 19 ; Ivan 3, 31–36; 20, 21–23.

85. KAKO JE NEBESKO KRALJEVSTVO ZATVORENO I OTVORENO KRŠĆANSKOM DISCIPLINOM?
U skladu s Kristovom zapovijedi: o onima koji premda su nazvani kršćanima ispovijedaju nekršćanska učenja, ili žive nekršćanskim životom, a nakon ponovljene i bratske opomene da napuste svoje grijehe i slabosti, ne ostave svoje zablude ili grijehe, treba biti obaviještena Crkva odnosno njezini službenici. Ne promijene li se na njihova upozorenja, njima se treba zabrani sudioništvo u Sakramentima. Time su isključeni iz zajedništva Crkve, a sam Bog ih isključuje iz Kristova kraljevstva 1. Ako obećaju i pokažu stvarno poboljšanje, primaju se opet kao članovi Krista i Njegove crkve 2.
1. Matej 18, 15–20 ; 1. Korinćanima 5, 3–5; 5, 11–13 ; 2. Solunjanima 3, 14–15
2. Luka 15, 20–24 ; 2. Korinćanima 2, 6–11.

DRUGO HELVETSKO VJEROISPOVIJEDANJE

(Ključevi kraljevstva nebeskog)

O KLJUČEVIMA KRALJEVSTVA NEBESKOGA: U svezi ključeva Kraljevstva nebeskoga koje je Gospodin uručio apostolima, mnogi brbljaju zapanjujuće stvari i zbog njih kuju mačeve, koplja, žezla i krune, te preuzimaju vlast nad kraljevstvima, pa čak i ljudskim životima i dušama. Prosuđujući po Riječi Gospodnjoj, pravilno pozvani vjerski službenici posjeduju i primjenjuju ključeve kada navještaju Evanđelje, odnosno, kad god poučavaju, opominju, tješe i održavaju stegu naroda koji im je povjeren.

OTVARANJE I ZATVARANJE KRALJEVSTVA NEBESKOGA: Na ovaj način otvaraju Kraljevstvo nebesko poslušnima, a zatvaraju neposlušnima. Gospodin je obećao ove ključeve svojim apostolima: Mt 16; i predao im: Iv 20; Mk 16 i Lk 24, kada je poslao svoje učenike da propovijedaju Evanđelje po cijelome svijetu i opraštaju grijehe.

SLUŽBA POMIRENJA: Apostol u poslanici Korinćanima poručuje kako je Gospodin dao službu pomirenja svojim učenicima: 2. Kor 5, 18. Objašnjava i što je to propovijedanje ili poučavanje o pomirenju. Objašnjavajući svoje riječi, još jasnije kaže da Kristove sluge izvršavaju službu poslanika u Njegovo ime, kao da samo Bog po njemu poziva ljude, kako bi se izmirili s Bogom, nesumnjivo, po vjernoj poslušnosti. Dakle, oni primjenjuju ključeve kad god uvjeravaju ljude na vjeru i pokajanje. Tako mire ljude s Bogom.

VJERSKI SLUŽBENICI OTPUŠTAJU GRIJEHE: Ovako oni otpuštaju grijehe. Ovako otvaraju Kraljevstvo nebesko i uvode vjernike u nj: velika je razlika između njih i onih kojima je Gospodin rekao: »Jao vama, pismoznanci i farizeji! Licemjeri! Zaključavate kraljevstvo nebesko pred ljudima; sami ne ulazite, a ne date ući ni onima koji bi htjeli.« Mt 23, 13.

KAKO VJERSKI SLUŽBENCI RAZRJEŠUJU: Oni pravilno i učinkovito razrješuju grijehe naviještanjem evanđelja Kristova i time oslobađaju od grijeha, koje je obećano svima koji uzvjeruju, kao što je svatko kršten, kada svjedoče, to se odnosi na svakog ponaosob. Mi ne mislimo da razrješenje od grijeha biva učinkovitije šaputanjem u nečije uho ili mrmljanjem nad nečijom glavom. Ipak smo mišljenja kako se razrješenje od grijeha u krvi Kristovoj, treba ustrajno naviještati i svatko treba biti upoznat kako je oproštenje
grijeha upućeno njemu osobno.

Povezani članci: Tko je Krist za nas i što su ključevi kraljevstva nebeskoga?

Tekst katekizma i vjeroispovijedanja preuzet s reformator.hr

Ovu stranicu njezini urednici i suradnici uređuju volonterski. Cilj nam je da se Božja riječ na ovaj način naviješta. Ukoliko želite financijski sudjelovati i vi u ovoj evanđeoskoj misiji, vaše, i najmanje priloge možete uplatiti putem pay pal usluge na ovome linku ili uplatom na žiroračun: KC “Dobroga pastira”, Franje Markovića 7, Osijek. IBAN:HR0824850031100235448 s naznakom: Donacija za Horizonte vjere. Za sva pitanja možete nas kontaktirati putem e-mail adrese: ipaprkc@gmail.com

Odgovori