teacher asking a question to the class

POMOLIMO SE ZA POČETAK ŠKOLSKE GODINE

Za mladež i obrazovne institucije

Svemogući Bože, Tvorče svega postojećeg, naš jedini istiniti Vodiču i Zaštitniče; daruj svojim blagoslovom, molimo te, naše crkvene škole i obrazovne institucije. Nadahni učitelje ispravnim osjećajem za njihove uzvišene dužnosti kako bi ih tvojom milošću i snagom ispunjavali. Neka se naša mladež uči u tvojoj brizi i upozorenjima. Usadi u njihova srca strah Gospodnji, koji je početak mudrosti i vjeru koja dijelima ljubavi nadilazi svijet. Ispuni njihova sjećanja riječima tvoga Zakona. Otvori njihove umove za istinu kakva je u Isusu da, spasonosnom mudrošću, mogu odoljeti zagađenjima i grijehu i postati snažni u tvojim rukama, za održanje čiste i neokaljane vjere među ljudima. Usliši nas, poradi Isusa Krista, tvoga Sina, našega Spasitelja.  Amen.

Za škole i učilišta

Jedini premudri Bože, Spasitelju naš, kod koga su sva blaga nebeske mudrosti; prosvijetli sve škole i učilišta nebeskom svjetlošću da oni koji podučavaju budu naučeni od tebe i da oni koji uče mogu biti vođeni Duhom tvojim; i podari da, uvećanjem znanja, tvoja istina može biti potvrđena a tvoja slava očitovana; po Isusu Kristu, tvojoj živoj Riječi. Amen.

Za kršćansko obrazovanje

Svemogući Bože, naš nebeski Oče, koji si povjerio svojoj svetoj Crkvi brigu i skrb o tvojoj djeci; prosvijetli svojom mudrošću one koji podučavaju i one koji uče; da, radujući se u spoznavanju tvoje istine, mogu obožavati tebe i služiti ti od naraštaja do naraštaja; po Isusu Kristu, Gospodinu našemu. Amen.

Iz Knjige zajedničkih molitava

Odgovori