KAKO KORISTITI SADAŠNJE VRIJEME ZA VJEČNOST?

Život je vrijeme da se služi Gospodinu, vrijeme da se osigura velika nagrada.

Biblija jasno uči da ono što jesmo kad umremo – bez obzira obraćeni ili neobraćeni, bez obzira vjernici ili nevjernici, bez obzira pobožni ili bezbožni – takvi ćemo biti kad se ponovno dignemo na glas trube. Nema pokajanja u grobu; nema obraćenja nakon posljednjeg izdisaja. Sad je vrijeme da se vjeruje u Krista i dosegne vječni život. Sad je vrijeme da se okrene od tame k svjetlu i osigura poziv i izbor. Dolazi noć kad nitko neće moći raditi. Kako stablo padne, tako ostane ležati. Ako ostavimo ovaj svijet odbijajući pokajati se i vjerovati, uskrsnog jutra dići ćemo se u istom stanju i otkriti da bi “bilo bolje da se nikada nismo ni rodili” (vidi Matej 26,24).

“Ovaj život je vrijeme naše pripreme za buduće stanje. Naše duše zauvijek će nastaviti kao što smo ih učinili na ovom svijetu. One sklonosti i htijenja uma koje čovjek nosi sa sobom iz ovoga života, zadržat će se i u sljedećem. Apsolutno je istina da nebo usavršava ona sveta i dobra htijenja koja su započeta ovdje, ali drugi svijet ne mijenja čovjeka u pogledu njegova glavnog stanja. Onaj koji je prljav, i dalje će biti prljav; onaj koji je nepravedan, i dalje će biti nepravedan.” Tillotson

Moj je velik savjet čitateljima da to upamte i da dobro iskoriste svoje vrijeme. Smatrajte to materijalom od kojega je život sačinjen i nikada ga ne tratite i ne odbacujte. Vaši sati, dani, tjedni, mjeseci i godine svi imaju nešto reći za vaše vječno stanje nakon groba. Što sijete u ovom životu na zemlji, sigurno ćete požeti u životu koji dolazi. Kao što je sveti propovjednik Richard Baxter rekao, to je “sad ili nikad”. Što god činimo u svojoj vjeri, mora biti učinjeno sada.

Sjetite se toga u svome korištenju sredstava milosti od najmanjih do najvećih. Nikada u vezi s njima ne budite bezbrižni. Ona su dana da vam budu pomoć prema vječnom svijetu i ni prema jednome od njih ne smijemo se lakomisleno odnositi ili olako i s nepoštovanjem njime rukovati. Vaše dnevne molitve i čitanje Biblije, ponašanje tijekom tjedna i na dan Gospodnji na bogoštovlju – sve je to važno. Koristite to kao onaj koji na pameti ima vječnost.

Držite to na pameti kad god ste kušani na zlo. Kad vas grešnici mame i kažu: “To je samo mali grijeh” ili kad vam Sotona šapće u srce: “Što te briga; nema velike štete u tome. Svatko to čini”, tada pogledajte iza vremena u nevidljivi svijet i pred kušnju stavite misao o vječnosti. Velika je misao koju je izrekao mučenik, reformator i biskup Hooper kad ga je netko nagovarao da se odrekne svoga mišljenja prije nego je bio spaljen rekavši mu: “Život je sladak, a smrt gorka.” “Istina”, rekao je ovaj dobar biskup, “potpuno istina! Ali vječni život još je slađi, a vječna smrt još gorča.”

John Charles Ryle

John Charles Ryle (1816.-1900.)
anglikanski biskup
Izvor: Put života br.358, 12/2012

Naslovna fotografija: Image by Gerd Altmann from Pixabay

Odgovori