selective focus photo of person holding book

Na koji sve način kršćanin hvali Boga?

Na koji sve način kršćanin hvali Boga?

Hvali Boga

Sav kršćaninov život morao bi se sastojati isključivo od hvaljenja i zahvaljivanja Bogu. Ne bismo trebali samo jesti i spavati, nego jesti poradi Boga i spavati poradi Boga i raditi poradi Boga i govoriti poradi Boga, drugim riječima, sve činiti njemu na slavu i hvalu.

Kao što sve primamo od Boga, tako nam valja sve stavljati njemu pred noge i reći: “Neću živjeti u grijehu jer to nije u skladu s milošću moga Boga’. Slavimo Boga kada ga u svojoj duši uzvisujemo ponad svih drugih stvorenja na svijetu, kada mu dajemo najuzvišenije mjesto u našoj ljubavi i u našoj radosti, kada je sva naša ljubav usmjerena prema njemu kao najvećemu dobru.

S druge strane, to vidimo i kada ni zbog kojega stvorenja ne želimo uvrijediti Boga, jer si postavljamo pitanje: “Koga imam na nebu osim tebe?”

Vidi i ovo: Kako hvaliti Boga?

Bog je naš Bog po savezu, jer je dao od sebe nama. Svaki koji vjeruje primio je naslov kršćanin, tako da je Bog njegov dio i njegova baština.

Više je utjehe u tome da je Bog naš Bog, nego što čovječje srce može zamisliti. To je veće od čovjekova srca, i zato premda ne možemo reći da nam pripada bogatstvo, ili čast, ili mnogi prijatelji, ipak, ako po Duhu vjere možemo reći da je Bog naš, onda imamo sve u njemu.

On nam daje svoju mudrost i pomaže nam ne bismo li pronašli dobar put;. ako nas pritišće krivica grijeha, njegovo milosrđe je naše da nam oprosti; ako imamo nekakvu potrebu, njegova svedostatnost naša je da nas namiri. Ako je Bog naš, onda je naše sve ono što Bog može učiniti, i sve što Bog ima je naše. Bog želi da naš glavni cilj bude njegova slava, da bi nam mogao dati samoga sebe.

Richard Sibbes 

Izvor: poboznost.wordpress.com

UKOLIKO ŽELITE POMOĆI DJELOVANJE OVE STRANICE, TO MOŽETE UČINITI I NAJMANJOM MOGUĆOM UPLATOM NA NAŠ RAČUN. ZA SVAKI VAŠ DAR LJUBAVI VAM ZAHVALJUJEMO ŽELEĆI VAM IZOBILJE BOŽJEGA BLAGOSLOVA. ZA VIŠE INFORMACIJA KLIKNITE OVDJE.

Preuzeto iz “Divine Meditations” u knjizi The Complete Works of Richard Sibbes, Volume VII (Edinburgh: James Nichol, 1864.), str. 185-186, 216, 221.

Odgovori