MOLITVA DA NAM SE UMNOŽI LJUBAV

Gospode, ti si svojim učenicima dao novu zapovijed da ljube jedni druge; obnovi tu ljubav milošću svoga presvetoga Duha, tako da ona djeluje u našim dušama i srcima, kako ne bismo ugađali sebi nego uvijek tebi te da se brinemo za spasenje i korist bližnjih – molimo te milostivi darivatelju dobrote, usliši i smiluj se.

Gospode, pomozi da budemo savršeni u ljubavi prema Tebi i da naša ljubav prema bližnjemu ne bude licemjerna. Tko misli da te voli a brata svoga mrzi, laža je i u tami hodi. Zato milostivi raspali naše duše i srca ljubavlju prema tebi i prema bližnjima. Molimo te kao milostivog pohiti da nas uslišiš i kao milosrdnog da se smiluješ nama. Amen.

Odgovori