MOLITVA PRIJE I NAKON ZAVRŠETKA RADA

Božja nas riječ poziva da uvijek molimo. Molimo li na početku našega posla? Ove dvije molitve iz tradicije istočne duhovnosti mogu nam pomoći u tome.

MOLITVA PRIJE POČETKA RADA

Mnogomilostivi Gospode, Ti koji si i Sam rekao da bez Tebe ne možemo činiti ništa dobro, budi i meni milostivi pomoćnik i učini da ovaj rad moj i djelo koje započinjem bude po volji Tvojoj svetoj. Daj, Gospode, koji ljubiš one koji se pošteno trude i koji rade za dobro da milost Duha Tvoga Svetoga, podrži ovo djelo ruku naših, da ono bude na slavu svetog imena Tvog, a na korist i dobro naše i bližnjih naših. Jer se svako dobro djelo učvršćuje voljom Tvojom i blagoslovom Tvojim, Blagoslovljeni Gospode, voditelju našega spasenja i napredka. Blagoslovi stoga, Gospode, da ovaj rad naš uspješno privedemo kraju i završetku, na slavu svetoga imena Tvog a na spasenje duša i tjela naših. Tebi, Davatelju svakoga dobra, i izvršitelju našega spasenja, slava i hvala u sve vjekove. Amen.

VIDI OVO: Molitva za posao – za blagoslov i uspjeh

MOLITVA PRI ZAVRŠETKU RADA

Neka je blagoslovljeno sveto ime Tvoje, Gospode Isuse Kriste, Bože i Spasitelju naš, koji si pomogao naše slabe snage da danas završimo ovaj posao naš i trud naš. Ti si, Kriste Mnogomilostivi, punoća svakoga dobra i nagrada svakoga bogougodnog truda i rada: ispuni radošću i veseljem srca naša i djela ruku naših ukrijepi i blagoslovi, na slavu svetoga imena Tvog, i Bespočetnog Oca Tvog, i Božanskog Duha Tvog. Amen

Foto: Unsplash

Odgovori