TZV. “ANGLIKANSKA ORTODOKSNA CRKVA” NEMA ZAJEDNIŠTVO NITI S JEDNOM KANONSKOM ANGLIKANSKOM CRKVOM

Kako i nadalje dobijamo brojne upite u vezi Anglikanske ortodoksne crkve te njezinog, kako sebe predstavlja “nadbiskupa Beogradskog i mitropolita Jugoistočne dijeceze”, gospodina Igora Đurčika, primorani smo obratiti se javnosti sljedećim priopćenjem:

Tzv. Anglikanska Ortodoksna crkva (AOC) je mala vjerska zajednica u Americi (Anglican Ortodox Church) koja broji svega nekoliko stotina vjernika. Njezin predsjedavajući biskup je Jerry L. Ogles. Niti tzv. Anglikanska ortodoksna crkva niti njezin biskup, nisu prepoznati kao kanonska Anglikanska crkva od niti jedne Anglikanske provincije, bilo da su članice Anglikanske zajednice (Anglican Communion) niti od GAFCON-a (The Global Anglican Future Conference). U tome smislu, niti jedna Anglikanska crkva nema euharistijsko jedinstvo s tzv. Anglikanskom ortodoksnom crkvom niti se može se govoriti o AOC kao kanonskoj Anglikanskoj crkvi.

Ova vjerska zajednica od prije nekoliko godina djeluje u Republici Srbiji. Nju zastupa gospodin Igor Đurčik koji sebe predstavlja kao “nadbiskupa beogradskog i mitropolita Jugoistočne dijeceze”. Neupućeni mogu doista pomisliti da se radi o priznatoj Anglikanskoj crkvi koja ima i svoje župe, odnosno parohije u Republici Srbiji, te da joj je sjedište u Beogradu (“Nadbiskup beogradski”). Također, titula “nadbiskup” pretpostavlja da je gospodin Igor Đurčik iznad nekoliko biskupa. No, stvarnost je da navedena vjerska zajednica nema biskupe u Republici Srbiji, a upitno je koga uopće ima i od svećenstva i od vjernika.

Gospodina Igora Đurčika je za “biskupa” posvetio samo jedan “biskup”, Jerry L. Ogles za koga smo rekli da nije prepoznat kao biskup niti od jedne kanonske anglikanske provincije. Ono što je također važno za istaknuti, sukladno episkopalnom ustrojstvu i anglikanskoj tradiciji, novoga biskupa posvećuju najmanje tri biskupa. Kod gospodina Đurčika to nije bio slučaj.

Osim navedenim nazivom Anglikanska ortodoksna crkva u Republici Srbiji, gospodin Igor Đurčik svoju vjersku zajednicu navodi i imenom Hrišćanska protestantska episkopalna crkva u Srbiji. No, niti pod jednim nazivom ova vjerska zajednica pravno ne postoji niti u Srbiji niti u drugim europskim državama pa se ne može govoriti niti o vjerskoj zajednici sa sjedištem u inozemstvu.

Osim što predstavlja pravno nepostojeću vjersku zajednicu u Republici Srbiji, gospodin Igor Đurčik sebe predstavlja i kao dekana tzv. Teološke akademije “Sveti Timotije”, koja također pravno ne postoji niti u Srbiji niti bilo gdje u Europi, odnosno “Jugoistočnoj Europi”, te u ime te, pravno nepostojeće ustanove, djeli diplome eklezijalnih akademskih stupnjeva koje zapravo nemaju nikakvu pravnu niti akademsku vrijednost.

Ne osporavamo pravo gospodinu Đurčiku da se predstavlja onako kako želi i kako sebe vidi, niti pravo njegovoj vjerskoj zajednici na djelovanje. No, temeljem svega gore navedenoga upozoravamo javnost koja bi mogla biti zbunjena i obmanuta, da se, kako smo već naveli u slučaju tzv. Anglikanske ortodoksne crkve ne radi o kanonskoj Anglikanskoj crkvi niti je gospodin Igor Đurčik doista prepoznat kao biskup od bilo koje kanonske anglikanske provincije.

U Republici Srbiji djeluju samo dvije kanonski priznate anglikanske jurisdikcije: Crkva Engleske (Church of England) kao kapelanija u Beogradu u sastavu Europske dijeceze Crkve Engleske koju predstavlja biskup Robert Innes sa sjedištem u Waterloo, Belgiji te Reformisana episkopalna crkva također s kapelanijom u Beogradu a koju predstavlja biskup dr.sc. Jasmin Milić sa sjedištem u Osijeku, Republika Hrvatska. Crkva je registrirana kao tradicionalna vjerska zajednica te ima sklopljen Ugovor s Vladom RH o pitanjima od zajedničkog interesa.

O tome smo još 2016. godine izdali propćenje te zajedničku izjavu predstavnika Crkve Engleske i Reformisane episkopalne crkve koju možete vidjeti ovdje.

Biskupski ured

Protestantske reformirane kršćanske crkve (Jurisdikcija Reformirane episkopalne crkve)

Naslovna: Facebook

Odgovori