Hoće li Reformirana kršćanska kalvinska crkva ostati bez sredstava iz Državnoga proračuna?

Nakon što je nepravomoćnom presudom Trgovačkoga suda u Osijeku, Poslovni broj 10 P-151/2019-41 od 29. studenog 2019. godine presuđeno:

  1. Utvrđuje se da je pravni sljednik Reformirane kršćanske crkve u Jugoslaviji, od koje je izrekla odcjepljenje i ustrojila se kao samostalna Reformirana kršćanska crkva u Republici Hrvatskoj na svom sinodu 30. siječnja 1993., tužitelj, Reformatska kršćanska crkva Mađara u Hrvatskoj, Kopačevo, Š. Petefija 4, s identifikacijskim oznakama i to: matičnim brojem 0245453 te OIB: 50542093088.
  2. Zabranjuje se tuženiku prisvajati u pravnom prometu pravni subjektivitet tužitelja i upotrebljavati identifikacijske podatke u vidu matičnog broja 0245453 pod kojim je tužitelj upisan pri Državnom zavodu za statistiku te osobno identifikacijskog broja 50542093088 pod kojim je tužitelj upisan pri nadležnom Ministarstvu financija Republike Hrvatske, a također i sa oba identifikacijska broja i u Evidenciji vjerskih zajednica pri nadležnom Ministarstvu uprave Republike Hrvatske.

isti je sud donio i privremenu mjeru Poslovni broj 10 R1-61/2020-5 od 5. listopada 2020. Radi osiguranja nenovčane tražbine kojom se Reformirana kršćanska kalvinska crkva u Hrvatskoj ne može koristiti identitetom tužitelja, odnosno tvrditi da je ona sljednica Reformirane kršćanske crkve Jugoslavije. U tome smislu

Zabranjuje se Ministarstvu financija Republike Hrvatske – Poreznoj upravi u Zagrebu, Boškovićeva 5, Uredu komisije za odnose s vjerskim zajednicama u Zagrebu, Mesnička 23, Ministarstvu financija – Državnom proračunu u Zagrebu, Katanićeva 5, sa računa ….., Mnistarstvu financija – upravi za upravljanje javnim dugom – Sektor za naknadu oduzete imovine u Zagrebu, Katanićeva 5, kao i bilo kojem drugom državnom ili javnom tijelu nadležnom za ostvarivanje određenog prava predlagatelja osiguranja, priznavanje i omogućavanje ostvarivanja bilo kakvih prava i pravnih interesa neimovinske i imovinske prirode protivniku osiguranja po osnovi pozivanja na pravni subjektivitet predlagatelja osiguranja i navedene identifikacijske oznake predlagatelja…. (str, 1-2).

Na ovo Rješenje je moguće uložiti Žalbu, no ista ne odgađa provedbu privremene mjere.

Naime, Reformirana kršćanska kalvinska crkva u Hrvatskojveć preko 20 godina uspijeva uvjeriti nadležne institucije, druge vjerske zajednice i sl. da je ona pravni sljednik Reformirane kršćanske crkve Jugoslavije te da se prvi puta evidentirala u Republici Hrvatskoj 1993. godine. No, činjenice su potpuno drugačije. Naime, Reformirana kršćanska kalvinska crkva u Hrvatskoj se prvi puta evidentirala 1999. godine a sadašnji naziv ima od 2005. godine.

Crkva koja djeluje od 1993. godine i koja je pravni sljednik Reformirane kršćanske crkve u Jugoslaviji jest Reformatska kršćanska crkva Mađara u Hrvatskoj a o čemu smo već u više navrata pisali. Više o tome pogledajte ovdje.

No, i pored jasnih i nedvosmislenih činjenica, Komisija za odnose s vjerskim zajednicama na čelu s tadašnjim tajnikom Franjom Dubrovićem, priznala je Reformiranu kršćansku kalvinsku crkvu za pravnu sljednicu crkve iz Jugoslavije te je s istom Vlada RH potpisala i Ugovor o pitanjima od zajedničkog interesa. Temeljem toga Ugovora Reformirana kršćanska crkva je dobijala oko milijun kuna godišnje, iako joj ta sredstva nisu mogla pripadati jer se Ugovor trebao potpisati s Crkvom koja je doista pravna sljednica Reformirane Crkve iz Jugoslavije. Osim toga, koristeći se istim Ugovorom te tvrdeći da je ona povijesna Reformirana crkva, uspjela je u procesu povrata imovine dobiti imovinu koja je pripadala Crkvi odnosno župama nekadašnje Reformirane crkve Jugoslavije. Također je uspjela doći i do imovina župa i to na temelju zahtjeva za promjenom naziva, a pozivajući se na pravno sljedništvo kao i na Ugovor s Vladom.

Temeljem ove privremene mjere, ovakvi postupci Reformirane kršćanske kalvinske crkve bi trebali biti zaustavljeni do pravomoćnosti presude Trgovačkoga suda, te ista ne bi trebala više dobiti sredstva iz Državnoga proračuna, dok se pravomoćno ne završi proces pred Trgovačkim sudom.

Ukoliko presuda Trgovačkoga suda postane pravomoćna, postavlja se pitanje na koji će način Reformatskoj kršćanskoj crkvi Mađara u Hrvatskoj biti nadoknađena šteta koju već dva desetljeća trpi?

O problemu prisvajanja identiteta od strane Reformirane kršćanske kalvinske crkve u Hrvatskoj, objavili smo seriju članaka (posljedni možete vidjeti ovdje a u samome članku su linkovi prethodnih).

Uredništvo

Povezani članci:

PROMJENA NAZIVA ILI VLASNIŠTVA? – ŠTO SE DOGODILO POJEDINIM REFORMATSKIM ŽUPAMA?

PRAVOMOĆNA PRESUDA U KORIST REFORMATSKE CRKVENE OPĆINE KOPAČEVO

Odgovori