ŠTO DOISTA PROTESTANTI VJERUJU O VJERI I DOBRIM DJELIMA?

Drugo helvetsko vjerovanje, reformacijski spis iz 16. stoljeća, u 16. poglavlju govori o povezanosti vjere i dobrih djela. Na sustavan način obrazlaže reformacijsko vjerovanje o važnosti dobrih djela kao pokazatelja spasenja.

O VJERI I DOBRIM DJELIMA, O NJIHOVOJ NAGRADI I ČOVJEKOVIM ZASLUGAMA

ŠTO JE VJERA? Kršćanska vjera nije gledište ili ljudsko uvjerenje, nego najpostojanije povjerenje, čisto i
postojano slaganje uma, pa onda najsigurnije prihvaćanje istine Božje zapisane u Pismu i Apostolskom
vjeroispovijedanju, a time i samoga Boga, najvećeg dobra i posebice Božjih obećanja i Krista koji je
ispunjenje svih obećanja.

VJERA JE DAR BOŽJI: Vjera je isključivo dar Božji koji On milošću svojom daruje izabranima po svom
mjerilu, kome i kako hoće. To čini po Duhu Svetome kroz propovijedanje Evanđelja i postojane molitve.

POVEĆANJE VJERE: Vjera se može povećati, jer da nije Bogom dana, apostoli ne bi rekli: »Daj nam više
vjere.« Lk 17, 5. I sve ono što smo do sada rekli u svezi vjere, apostoli su naučavali prije nas.
– Jer Pavao veli: »Vjera je jamstvo za ono čemu se nadamo, dokaz za one stvarnosti kojih ne vidimo.«
Heb 11, 1.
– I ponovo kaže da su sva obećanja potvrđena u Isusu Kristu i po njemu: 2 Kor 1, 20. Filipljanima je
rekao da im je vjera u Krista dana: Fil 1, 29 i opet, Bog je svakome dao mjeru vjere: Rim 12, 3. »Svi,
naime, nemaju vjeru« i »svi nisu prihvatili Radosne vijesti.« 2. Sol 3, 2; Rim 10, 16.
– Međutim i Luka svjedoči: «»I prigrliše vjeru svi koji bijahu određeni vječnom životu.« Dj 13, 48.
Pavao na jednom mjestu vjeru naziva: »Vjerom Božjih izabranika.« Tit 1, 1 i: »Vjera dolazi od
propovijedanja, a propovijedanje biva riječju Kristovom.« Rim 10, 17. Drugdje često opominje ljude
da mole za vjeru.

UČINKOVITA I AKTIVNA VJERA: Isti apostol naziva vjeru učinkovitom i aktivnom kroz ljubav: Gal 5, 6. Ona
miri savjest i otvara slobodan pristup k Bogu kako bismo mu se s pouzdanjem približili i primili od Njega
ono što nam je korisno i potrebito. Ista nas vjera drži u službi koju dugujemo Bogu i bližnjima, osnažuje naše
strpljenje u nevoljama, oblikuje i čini pravo priznanje vjere, jednom riječju, donosi raznovrsne dobre plodove
i dobra djela.

O DOBRIM DJELIMA: Naučavamo kako istinska dobra djela proizlaze iz žive vjere po Duhu Svetome i čine
ih vjernici u skladu s voljom ili propisom Božje Riječi.
– Apostol Petar kaže: »Zbog toga uložite svu revnost da sa svojom vjerom spojite poštenje, s
poštenjem znanje, sa znanjem uzdržljivost.« 2. Pt 1, 5. U gornjem tekstu smo naveli da Božji Zakon,
koji je Njegova volja, propisuje kako nam valja činiti dobra djela.
– Apostol je poučio: »Ovo je naime volja Božja, vaše posvećenje, to jest da izbjegavate bludnost … da
nitko u trgovini ne griješi i ne vara svog brata.« 1. Sol 4, 3, 6.

DJELA PO LJUDSKOM IZBORU: Činjenica da naša djela i bogoštovlje koje svojevoljno izaberemo ne mogu
ugoditi Bogu. Takva djela Pavao naziva samozvanim bogoštovljima: Kol 2, 23. O takvim djelima Gospodin
u Evanđelju kaže: »Uzalud misli da me štuje dok naučava kao moju nauku zapovjedi ljudske.« Mt 15, 9
Stoga mi odbacujemo takva djela i prihvaćamo i obznanjujemo djela po Božjoj volji i zapovijedi.

CILJ DOBRIH DJELA: Ista djela ne bi smjela biti učinjena s namjerom postizanja vječnoga života, jer kao što
je apostol rekao, vječni je život dar Božji! Niti ih treba činiti u razmetljivosti što Bog ne prihvaća: Mt 6, niti
zbog probitka jer ih Bog odbacuje: Mt 23, nego zbog proslavljanja Boga i na dobrobit bližnjega
– Jer naš je Gospodin rekao u Evanđelju: »Vaše svijetlo neka tako zasja pred ljudima da vide vaša
djela ljubavi, te slave vašeg oca nebeskog.« Mt 5, 16.
– Apostol je Pavao isto tako rekao: »Živite dostojno poziva kojim ste pozvani.« Ef 4, 1.
– Također: »I što god htjednete reći ili učiniti, neka sve bude u ime Gospodina Isusa! Po njemu
zahvaljujte Bogu. Ocu!« Kol 3, 17; »Ne gledajte pojedini samo na vlastitu korist nego i na kori
drugih!« Fil 2, 4; »I naši se ljudi uopće moraju učiti da se ukaže potreba, da ne budu bez ploda.« Tit
3, 14.

NE ODBACUJEMO DOBRA DJELA: Zato, premda naučavamo zajedno s apostolom da je čovjek opravdan
vjerom u Isusa Krista, a ne dobrim djelima, ne mislimo da su ona bezvrijedna, niti ih odbacujemo. Znamo da
čovjek nije stvoren ili obnovljen po vjeri da bude lijen, nego da neprestano čini korisna i dobra djela.
– Jer je u Evanđeljima Gospodin rekao da dobro stablo rađa dobrim plodovima: Mt 12, 33;
– »Onaj koji ostaje u meni donosi mnogo roda.« Iv 15, 5.
– Apostol je poručio: »Njegovo smo, naime, stvorenje, stvoreni u Kristu Isusu radi djela ljubavi koja
Bog unaprijed pripremi da u njima živimo.« Ef 2, 10;
– »On je dao samog sebe mjesto nas da nas otkupi od bezakonja i očisti nas da budemo njegov
izabrani narod, revan u djelima ljubavi.« Tit 2, 14.
Stoga odbacujemo sve koji odbacuju dobra djela i brbljaju o njihovoj bezvrijednosti i kako ne trebamo
obratiti pažnju na njih.

NISMO PO DOBRIM DJELIMA SPAŠENI: Ipak, kao što smo u gornjem tekstu rekli, ne mislimo da smo spašeni
po dobrim djelima, te da su ona potrebna za spasenje, tako da nitko nije spašen bez njih. Jer smo spašeni
jedino po milosti i dobroti Kristovoj. Djela neophodno slijede iz vjere. Spasenje je neprimjereno njima
dodano, ali je primjereno pripisano milosti.
 Poznata nam je apostolova izjava: »Ako pak po milosti, nije po djelima; inače milost nije više
milost!« Rim 11, 6.

DOBRA DJELA UGAĐAJU BOGU: Djela koja činimo po vjeri ugađaju Bogu i On ih prihvaća. Zbog vjere u
Krista, oni koji čine dobra djela, štoviše, koja su učinjena iz Božje milosti po Duhu Svetom, ugađaju Bogu.
– Jer je Sv. Petar rekao: »Naprotiv, njemu je mio u svakom narodu onaj koji ga priznaje i čini što je
pravedno.« Dj 10, 35.
– Sv. Pavao je rekao: »Ne prestajemo moliti za vas… da mu budete ugodni u svemu; da budete
plodonosni svakom vrstom dobrih djela.« Kol 1, 9‒10.

MI NAUČAVAMO ISTINITU, A NE LAŽNU I FILOZOFSKU KREPOST: Ustrajno naučavamo istinite, a ne
filozofske kreposti, istinska dobra djela i pravo kršćansko služenje. Koliko god ih možemo, ustrajno i
revnosno preporučujemo svim ljudima, istovremeno odbacujemo licemjerstvo i lijenost kod svih koji slave i
navještaju Evanđelje samo ustima, a obeščašćuju ga svojim sramnim životom. Zato po ovom pitanju
stavljamo pred njih Božje strašne prijetnje i tek onda im govorimo o Božjim obećanjima i milosrdnoj
nagradi, opominjujući, koreći i prijeteći.

BOG NAGRAĐUJE DOBRA DJELA: Naučavamo da Bog bogato nagrađuje one koji čine dobra djela, po
riječima proroka: »Prestani kukati… Patnja će tvoja biti nagrađena.« Jer 31, 16; Iz 4.
 Gospodin je poručio u Evanđelju: »Radujte se i kličite od veselja, jer vas čeka velika nagrada na
nebesima!« Mt 5, 12 i: »Tko napoji jednog od ovih malenih samo čašom hladne vode jer je moj
učenik, zaista, kažem vam, sigurno mu neće propasti plaća.« Mt 10, 42.
Međutim, ne pripisujemo ovu Gospodinovu nagradu čovjekovim zaslugama, već dobroti, milosti i vjernosti
Božjoj, koji ju je obećao i dao i koji je, premda nikome ništa ne duguje, obećao da će nagraditi vjerne
štovatelje, što već i čini kako bi ga mogli štovati. Štoviše, čak i u djelima svetih ima toliko toga nedostojnog
Bogu i nesavršenog. Međutim, zbog toga što Bog blagonaklono prihvaća sve koji čine dobra djela poradi
Krista, nagrađuje ih onako kako je obećao. Jer s druge strane, naša je pravednost samo poput prljave haljine:
Iz 64, 6.

– Gospodin kaže u Evanđelju: »Kad izvršite sve što vam je naređeno, recite, beskorisne smo sluge.
Učinili smo samo što smo morali učiniti.« Lk 17, 10.

NE POSTOJE ZASLUGE LJUDI: Zato, premda naučavamo da Bog nagrađuje naša dobra djela, u isto vrijeme
zajedno, sa Augustinom, naučavamo da Bog ne uzvisuje naše zasluge nego svoje darove. S obzirom na to
kažemo da svaku nagradu primamo po milosti i ono je više milost nego nagrada, jer dobro koje činimo,
činimo više po Bogu nego po sebi, jer Pavao kaže:
– »Što li imaš što nisi primio? Ako si, dakle, primio, što se ponosiš kao da nisi primio?« 1 Kor 4, 7.
Ovo je ono što je blaženi mučenik Ciprijan zaključio iz ovoga stiha: »Nema ništa slavnoga u nama, jer ništa i
ne posjedujemo.« Stoga odbacujemo one koji brane zasluge ljudi na takav način da obezvrjeđuju milost
Božju.

Izvor: reformator.hr

Povezani članci: Jesu li protestanti odbacili dobra djela?

Naslovna fotografija: Unsplash

Odgovori