Znate li kako je glasio tekst oproštajnica protiv kojih se Luther usprotivio?

Iako je bilo pokušaja i ranije da dođe do reforme Crkve, kao početak reformacije uzima se 31. listopada 1517. godine kada je njemački augustinski redovnik, doktor i profesor teologije na Wittenberškom sveučilištu, Martin Luther (1483.-1546.) objavio svojih 95 teza u kojima je posebno naglasio opravdanje po vjeri nasuprot opravdanja djelima. Na ovaj potez, Luthera je izazvala prodaja oproštajnica tzv. indulgencija. Naime kako bi se namakao novac za izgradnju bazilike Svetoga Petra u Rimu, Papa Leon X. (1513.-1521.) otvorio je tzv. “duhovnu riznicu” koja je trebala napuniti rimsku blagajnu prodajom oproštajnica. Za distribuciju oproštajnica po Njemačkoj zadužen je bio nadbiskup Magdeburga i Mainza (Biskupiji Mainza je pripadao i Wittenberg), Albreth Branderbuški. Osim ove dvije biskupije, Albreth je bio i administrator nadbiskupije u Halberstatu. Kako bi zadržao sve ove biskupije, a na taj način i položaj primasa Njemačke, Albreth je morao platiti Rimu oko 29.000 gildera. Zaduživši se kreditom kod Fuggerove banke, razradio je plan o prodaji oproštajnica te o raspodjeli prikupljenoga novca. Dio je trebao ići Rimu za izgradnju bazilike Svetog Petra, dok je s drugim djelom Albreth želio vratiti dug Fuggerovoj banci. Radi toga je angažirao prodavače oproštajnica od kojih je najuspješniji bio dominikanac Johann Tetzel. Tetzel se posebno isticao posebnim i svečanim tonom svojih poruka, tako da je mogao uvjeriti neupućene da kupe oproštaj za sebe ili svoje bližnje na drugom svijetu.  Iz toga vremena poznata je izreka: “Čim novčić u škrinjici odjekne, duša iz čistilišta umakne”.

Iako je bilo više vrsta oproštajnica za različite prijestupe, ovdje donosimo uobičajeni tekst oproštajnice u Lutherovo vrijeme.

TEKST OPROŠTAJNICA

Neka ti se naš Gospodin Isus Krist smiluje, N. N., i neka te oslobodi zaslugom svoje najsvetije ljubavi. Temeljem apostolske moći koja mi je povjerena oslobađam te od crkvenih prijekora, osuda i kazni koje si možda zaslužio, i od svih neumjerenosti, grijeha i zlodjela koja si možda učinio, ma koliko velika i užasna bila, i iz bilo kojeg razloga, čak i ako su bila namijenjena našem Najsvetijem Ocu Papi i Apostolskoj Stolici. Poništavam svaku sramotu nedoličnosti i sva obilježja nečasnosti koje si možda navukao na sebe ovom prigodom; opraštam ti kaznu koju si trebao podnijeti u čistilištu: ponovno te činim sudionikom crkvenih sakramenata; iznova te pridružujem zajedništvu svetih; vraćam ti nedužnost i čistoću koju si imao u trenutku svoga krštenja kako bi u času svoje smrti vrata kroz koja se dolazi na mjesto muke i kazni bila zatvorena za tebe, a ona koja vode u raj radosti bila otvorena. A ako dugo poživiš ova će milost ostati nepromijenjena do tvoga posljednjeg dana. U ime Oca, i Sina i Duha Svetoga, Amen.

Tekst oproštajnice preuzet iz knjižice: Martin Luther, 95 teza (Uredio Stanko Jambrek).

VIDI I OVO: Jeste li znali ovu zanimljivost iz života Johanna Tetzela, prodavatelja oproštajnica?

Odgovori