backlit cemetery christianity clouds

PRIĐI MI BLIŽE I JOŠ BLIŽE – Večernja molitva

Ovu prekrasnu molitvu donosimo u originalu, kako bi smo ostali vjerni izvorniku.

Priđi mi bliže i još bliže, veličanstveni Duše Istine. Priđi, i uđi u mene dublje nego što svetlost i vazduh ulaze. Gle, bez svetlosti mogu celu noć provesti, a bez Tebe ne mogu ni u postelju leći. I bez vazduha mogu deset koraka koračati, a bez Tebe ne mogu nijedan.

Useli se u dušu moju dublje nego što Ti misao moja može slediti. Sva vasiona ne može dušu moju ohrabriti da istraje u devičanstvu, ako je Ti ne ohrabriš.

Svet neprestano prosi dušu moju, da se s njom venča. Svet nudi duši mojoj sva blaga svoja, samo da napusti čekanje Tebe. Sve svoje grobove kreči svet belo, samo da bi zamamio dušu moju. Sav svoj pepeo iznosi svet na sunce i preliva ga laskom i veličanjem, samo da bi zaveo dušu moju.Pokaži, Duše Sveti, sav svoj sjaj, da bi duša moja poznala, čija je ona nevesta.

Priđi mi bliže, i još bliže, silo Trojice Svete. Uđi dublje u svest moju nego što misli i predstave svetske mogu ući. Kao što mudra majka, kad zatrudni, sprema i kiti kolevku sinu svome, tako i Ti, Krasoto i Čistoto, spremaj i ukrašuj um moj za ono što će se u njemu iz Tebe roditi.

Mnoge zle misli kao zmije, kriju se oko kolevke sina Tvoga. I mnoge opake želje dižu se iz srca mog i traže kolevku carevića Tvog, da ga svojim strelama zatruju.

Odbrani kolevku uma moga, i nauči dušu moju, kako se rađa i kako se mladenac neguje.
Zavi u duboku pomrčinu putovanje svih zlomislenih posetilaca rođenoga moga. I digni najsjajniju zvezdu nad put mudraca sa Istoka, mudraca pravih, što sa trojnim darovima – vere, nade i ljubavi – hode u posetu najmilijem mome.

Priđi mi bliže, i još bliže, veličanstveni Sine Božji. Spusti se dublje u srce moje nego što ijedan osećaj, ili želja, ili strast ovoga sveta može sići u nj. Sačuvaj srce moje od bezbrojnih trgovaca, od mnogih kupaca i prodavaca, što se uvek u legionima roje oko mlada i neiskusna srca. I nauči srce moje, da ne luduje za šarenim obmanama ljudi i stvari.

Na dnu srca moga nastani se, kao domaćin u domu svome, Sine moj ljubljeni, i budi mu neumitni sudija i mudri savetnik.

Kada čistota duše i mudrost uma zauzmu srce moje, zaista zli duhovi će uzalud obigravati da zakorače u nj.
I srce će se moje ispuniti neiskazanim mirom nebesnim, i slaviće Boga u horu sa heruvimima i serafimima. I vratiće bogato zajam duši i umu, jer će ih kao ravno njima ravnom merom nagraditi.

I napuniće se srce moje slatkom ljubavlju prema Gospodu svome, i sažaljenjem i dobrom voljom prema mučećim se dušama u svetu i u adu.

Prići mi bliže, i još bliže, veličanstveni Gospodaru moj.

Izvor: Episkop Nikolaj, Molitve na jezeru

Odgovori