unrecognizable men praying in old catholic church

KAKO PREPOZNATI PRAVU OD LAŽNE CRKVE?

Belgijsko vjeroispovijedanje je reformacijski spis iz 1561. godine. Više o ovoj konfesiji vidi ovdje. U članku 29 govori nam se o Obilježjima prave Crkve

Vjerujemo da prema Božjoj Riječi i s izrazitom pažnjom i vrlo oprezno trebamo razlučiti pravu Crkvu, jer danas si razne sekte u svijetu svojataju naziv “crkva”.

Ovdje ne govorimo o licemjerima koji su izmiješani među dobrima u Crkvi i koji zapravo nisu dio te zajednice, iako su fizički tamo prisutni. Ovdje govorimo o razlučivanju tijela i zajedništva prave Crkve od svih sekti koje se nazivaju “crkvom”.

Prava Crkva se može prepoznati po sljedećim obilježjima: Crkva se brine da se evanđelje propovijeda pravilno, da se pravilno dijele sakramenti, onako kako ih je Krist ustanovio, prakticira crkvenu disciplinu za ispravljanje prijestupa. Ukratko, vlada se po čistoj Božjoj Riječi, odbacujući sve ono što je protiv nje, priznavajući Isusa Krista kao jedinog Poglavara. Ovo su obilježja istinske Crkve od koje se nitko ne bi trebao odvajati.

Što se tiče onih koji mogu pripadati Crkvi, njih možemo prepoznati po specifi čnim obilježjima kršćana: po vjeri i po tome što bježe od grijeha, a trče prema pravednosti, nakon što su primili Isusa Krista, jednog i jedinog Spasitelja. Oni vole pravoga Boga i svoje bližnje, razapinju svoje tijelo i svoja djela bez da se okreću na desno ili na lijevo.

Premda u sebi nose veliku slabost, bore se protiv nje po Duhu, i to sve dane svoga života, neprestano se pozivajući na krv, patnju, smrt i poslušnost Gospodina Isusa u kojemu imaju oproštenje svojih grijeha, po vjeri u njega.

A što se tiče lažne crkve, ona sebi i svojim pravilima pripisuje više ovlasti nego samoj Božjoj Riječi, ne stavlja se pod Kristov jaram, ne dijeli sakramente onako kako je Krist to zapovjedio u svojoj Riječi, kojoj pak nadodaje ili oduzima, kako joj se već svidi. Ona se radije oslanja na ljude nego na Isusa Krista, o progoni one koji žive svetim životom prema Božjoj Riječi i koji ju prekoravaju zbog pogrešaka, pohlepe i idolopoklonstva.

Lako je prepoznati ove dvije crkve i razlučiti ih.

Naslovna: Pexels

Odgovori