MOLITVA DANA I BIBLIJSKA ČITANJA POVODOM DANA REFORMACIJE

Molitva dana

Gospodine Bože, nebeski oče, zahvaljujemo ti da si djelom reformacije učinio potrebno očišćenje i popravak svoje Crkve. Proslavljamo te da nam u obnovljenoj Crkvi daješ da čisto i iskreno naviještamo tvoju svetu riječ. Molimo te da nas milostivo sačuvaš u vjernosti tvome svetom evanđelju. Ne dozvoli da odstupimo od tvoje istine i Crkve Kristove. Upravljaj nas Duhom Svetim kako bismo uvijek stajali na pravom apostolskom temelju Crkve, da bi smo ustrajali u čistoj vjeri i tako od tebe primili vječno spasenje. Amen.

Starozavjetno čitanje

Jeremija 31, 31-34

»Evo dolaze dani« – riječ je Jahvina – »kad ću s domom Izraelovim i s domom Judinim sklopiti novi savez. Ne savez kakav sam sklopio s ocima njihovim u dan kad ih uzeh za ruku da ih izvedem iz zemlje egipatske, savez što ga oni razvrgoše premda sam ja gospodar njihov« – riječ je Jahvina. »Nego, ovo je savez što ću ga sklopiti s domom Izraelovim poslije onih dana« – riječ je Jahvina: »Zakon ću svoj staviti u dušu njihovu i upisati ga u njihovo srce. I bit ću Bog njihov, a oni narod moj. I neće više učiti drug druga ni brat brata govoreći: ‘Spoznajte Jahvu!’, nego će me svi poznavati, i malo i veliko« – riječ je Jahvina – »jer ću oprostiti bezakonje njihovo i grijeha se njihovih neću više spominjati.«

Psalam

Psalam 46

Bog nam je zaklon i utvrda,
pomoćnik spreman u nevolji.
Stoga, ne bojmo se kad se ljulja zemlja,
kad se bregovi ruše u more.

Nek’ buče i bjesne valovi morski,
nek’ bregovi dršću od žestine njihove:
s nama je Jahve nad vojskama,
naša je utvrda Bog Jakovljev!

Rijeka i rukavci njezini vesele grad Božji,
presveti šator Višnjega.
Bog je sred njega, poljuljat se neće,
od rane zore Bog mu pomaže.
Ma bješnjeli puci, rušila se carstva,
kad glas njegov zagrmi, zemlja se rastopi:

s nama je Jahve nad vojskama,
naša je utvrda Bog Jakovljev!

Dođite, gledajte djela Jahvina,
strahote koje on na zemlji učini.
Do nakraj zemlje on ratove prekida,
lukove krši i lomi koplja, štitove ognjem sažiže.
Prestanite i znajte da sam ja Bog,
uzvišen nad pucima, nad svom zemljom uzvišen!
S nama je Jahve nad vojskama,
naša je utvrda Bog Jakovljev!

Poslanica

Rimljanima 3, 19-28

A znamo: što god Zakon veli, govori onima pod Zakonom, da svaka usta umuknu i sav svijet bude krivac pred Bogom. Zato se po djelima Zakona nitko neće opravdati pred njim. Uistinu, po Zakonu – samo spoznaja grijeha!

Sada se pak izvan Zakona očitovala pravednost Božja, posvjedočena Zakonom i Prorocima, pravednost Božja po vjeri Isusa Krista, prema svima koji vjeruju. Ne, nema razlike! Svi su zaista sagriješili i potrebna im je slava Božja; opravdani su besplatno, njegovom milošću po otkupljenju u Kristu Isusu. Njega je Bog izložio da krvlju svojom bude Pomirilište po vjeri. Htio je tako očitovati svoju pravednost kojom je u svojoj božanskoj strpljivosti propuštao dotadašnje grijehe; htio je očitovati svoju pravednost u sadašnje vrijeme – da bude pravedan i da opravdava onoga koji je od vjere Isusove.

Gdje je dakle hvastanje? Isključeno je. Po kojem zakonu? Po zakonu djelâ? Ne, nego po zakonu vjere. Smatramo zaista da se čovjek opravdava vjerom bez djelâ Zakona.

Evanđelje

Ivan 8, 31-36

Tada Isus progovori Židovima koji mu povjerovaše:
»Ako ostanete u mojoj riječi,
uistinu, moji ste učenici;
upoznat ćete istinu
i istina će vas osloboditi.«

Odgovore mu: »Potomstvo smo Abrahamovo i nikome nikada nismo robovali. Kako to ti govoriš: ‘Postat ćete slobodni’?« Odgovori im Isus:
»Zaista, zaista, kažem vam:
tko god čini grijeh, rob je grijeha.
Rob ne ostaje u kući zauvijek,
a sin ostaje zauvijek.
Ako vas dakle Sin oslobodi,
zbilja ćete biti slobodni.

Naslovna fotografija: Unsplash

Povezani članci:

95 teza Martina Luthera

Pet Sola reformacije

Odgovori