TKO SU SVETI U KRISTU?

Biblija naziva svetima sve one koji su milošću Božjom spašeni i vjerom opravdani te pozvani na sveti kršćanski život. O svetosti sjedinjenih s Kristom govor nam Westminstersko vjeroispovijedanje u 26. poglavlju:

Svi sveti koji su po Duhu Svetome i po vjeri sjedinjeni s Isusom Kristom, koji je njihova glava, uživaju u zajedništvu s njime u njegovim milosnim darima, patnji, smrti, uskrsnuću i slavi. Sjedinjeni jedan s drugim u ljubavi, imaju zajedništvo jedan s drugim u međusobnim milosnim darima i vrlinama, te su obvezni izvršavati dužnosti, bilo privatno ili javno, koje su na opće dobro, kako tjelesno, tako i duhovno.

Svete njihov poziv obvezuje na sveto zajedništvo u proslavljanju Boga i izvršavanju svih drugih duhovnih službi koje su na međusobnu izgradnju; također se trebaju međusobno pomagati u zemaljskim stvarima, svaki prema svojim sposobnostima i potrebama. To zajedništvo treba, već kako Bog pruži prigodu, pružiti svima koji, na svakome mjestu, zazivaju ime Gospodina Isusa Krista.

Zajedništvo koje sveti imaju s Kristom ne čini ih ni na koji način dijelom biti Trojedinog Boga, niti postaju jednaki s Kristom na bilo koji način; tvrditi takvo što jest bezbožno svetogrđe. Također to zajedništvo, koje sveti uživaju, ne oduzima, niti zadire u pravo privatnog posjeda i dobara koja netko posjeduje.

Naslovna fotografija: Unsplash

Odgovori