SVAKU PUNINU KOJA MI NEDOSTAJE NALAZIM U NJEMU – Molitva

BOŽE,
Naučio si me da Krist ima svu puninu i
potpunost tvojim Duhom,
tako da svaku puninu koja mi nedostaje nalazim u njemu.

Duhom je ispunjen za svoje ljude, ne samo za sebe,
ima savršeno znanje, milost, pravednost,
da progledam,
da me učini pravednim,
da mi podari puninu,
da je moja dužnost, zbog svoje praznine,
doći Kristu, primiti i uživati njegovu puninu
kao da je moja,
kao da je i sam posjedujem.

Kada to napravim pun sam Duha,
kao riba koja je od obale došla do mora
i posjeduje puninu voda za kretanje,
jer kada me vjera ispuni, tada sam pun;
a ovo je način na koji se punimo Duhom,
kao Stjepan, prvo vjera a onda punina,
jer taj način me čini praznijim,
a tako je najbolje Duhu da me ispuni.

Naučio si me da pronalazak ovog blaga
punine tvoje milosti u Kristovoj njivi
donosi snagu, radost i slavu,
i svaku milost čini živom.
Pomozi mi da se još više radujem u onomu
što primam od Krista,
u punini koju imam u njemu,
izvoru sve slave njegove.
Neka ne pomišljam na primitak Duha od njega
kao na neku “stvar”
koja je odijeljena od traženja,
ispijanja i ispunjenja njime.

Zbog ovoga, Bože,
utvrdi me u Kristu,
postavi me, daj mi prebivanje u njemu,
osiguraj me svojom sigurnošću da je sve to moje,
jer samo tada će moje srce biti ispunjeno
radošću i mirom.

Amen.

Izvor: The Valley of Vision (puritanske molitve)

Prijevod: Almir Pehlić

Kod preuzimanja obavezno navesti link

Odgovori