RAZLIČITI POGLEDI NA KRONOLOGIJU KRISTOVOG DOLASKA

Pri svom drugom dolasku Krist će se vratiti sa silom i slavom, pri čemu će se dogoditi još mnoštvo popratnih događaja.

Teolozi se ne slažu kada je riječ o redoslijedu tih popratnih događaja. Svaki od tri stajališta, koliko ih ima, ima svoje jake i slabe toče, a pozabavit ćemo se svima. Moramo razumjeti da ne možemo nikako biti u potpunosti sigurni kada se radi o budućim događajima. Nitko još nije uspio dokučiti sve detalje budućih događaja, svi ćemo biti iznenađeni kada se proročanstva počnu ostvarivati. Neslaganja se javljaju kod tumačenja “tisuću godina” iz Otkrivenja 20 i odnosa Kristova dolaska spram toga milenija. Ove ideje su i dobile nazive upravo po pitanju tih tisuću godina. Krist će doći prije milenija; tako imamo predmilenijsko gledište, postmilenijsko gledište i amilenijsko gledište.

Predmilenijsko gledište

Najpopularnije vjerovanje među evangelikalnim kršćanima je da će se Krist vratiti i uspostaviti svoje tisućugodišnje kraljevstvo. To se zove pred-milenijsko gledište, jer drži da će se Krist vratiti prije početka tih tisuću godina, uspostaviti svoje kraljevstvo na zemlji koje će biti razdoblje mira i blagostanja čitave zemlje jer će njome vladati Isus sam.

Milenij će završiti i Sotona će biti pušten. Tada će se dogoditi konačna pobuna i otpad. Krist će sa svojom vojskom poraziti Sotonu i pobunjenike i osuditi ih, nakon čega će početi konačno , krajnje stanje.

Predmilenijsko gledište ima nekoliko varijacija po pitanju velikih nevolja koje će zadesiti zemlju prije tisućugodišnjeg kraljevstva. Jedna od tih varijacija pravi razliku između Izraela i novozavjetne Crkve. Sedmogodišnje patnje se smještaju prije Drugoga Kristovog dolaska, kada će Crkva (istinski vjernici ) biti uzdignuta na nebo. Ovo gledište drži da će tisućugodišnje kraljevstvo biti židovsko. Smatraju da će se tada obnoviti hram u Jeruzalemu i ponovno uspostaviti žrtvovanje. Krist će vladati sa svoga trona u jeruzalemu a novozavjetna Crkva će uživati svoju nagradu na nebu. Ovo gledište se naziva “predmilenijski pretribulacionizam” ili “dispenzacionalizam”.

Pobornici predmilenijskog gledišta vjeruju kako tumače Pismo doslovnije od ostalih koji ne drže njihovo gledište. Oni pak, koji ne prihvaćaju to gledište smatraju kako uzimanje jednog ulomka (Otkrivenje 20) i na tome temeljiti čitavu doktrinu i nije baš biblijski pristup.

Postmilenijsko gledište

Druga dva gledišta su zapravo postmilenijska jer uče da će se Krist vratiti nakon milenija. Ovo gledište uči da će evanđelje zavladati svijetom a rezultat toga će biti produženo zlatno doba, koje će moguće trajati tisuću zemaljskih godina.

Neslaganje se pojavljuje kod načina na koji će nastupiti tisućugodišnje kraljevstvo. Neki smatraju kako će se dogoditi obraćenje Židova, što će rezultirati obraćenjem svijeta. Drugi pak smatraju da će se tisućugodišnje kraljevstvo uspostaviti nakon kolapsa svjetskih sustava, nakon čega će doći do pojavljivanja Crkve koja će rekonstruirati sukladno kršćanstvu, zakone i red u svijetu. Povijesno gledište je da će propovijedanje evanđelja naposljetku donijeti opće obraćenje svijeta, što će rezultirati zlatnim razdobljem blagostanja.

Na kraju tisućugodišnjeg kraljevstva Krist će se vratiti i suditi čitavom svijetu, nakon čega će nastupiti konačno stanje. Privlačnost ovoga gledišta jest optimizam da će Kristovo evanđelje pokoriti svijet. Kao i predmilenijsko gledište, drži da će tisućugodišnje kraljevstvo doslovno trajati tisuću zemaljskih godina. Pismo na mnogim mjestima uči da trebamo iščekivati Kristov skori dolazak, dok ovo gledište to negira, što je slaba točka ove teorije. Naime, u ovom gledištu Krist se neće vratiti dok ne prođe doslovno tisuću godina, što znači da vjernici ne mogu iščekivati Njegov dolazak dok ne započne tisućugodišnje kraljevstvo, a to se još uvijek nije dogodilo.

Amilenijsko gledište

Treće gledište je poznato kao amilenijsko ili nemilenijsko jer milenijum smatraju da je sadašnje razdoblje Crkve, u duhovnom smislu. Dakle, ne drži se doslovno milenij kao tisuću zemaljskih godina. Nedavno je jedan pisac predložio da se ovo gledište nazove “realizirano milenijsko”. Ovo gledište drži da je vrijeme od Kristova uzašašća na nebo do njegovog ponovnog dolaska u duhovnom smislu realizacija milenija,

Na svršetku povijesti Krist će se vratiti i suditi čitavom svijetu, nakon čega nastupa konačno stanje. Ovo gledište tumači Otkrivenje 20 kao simbolizam u svjetlu čitavog Pisma. Slaba točka ovog gledišta je što nije baš jasno kako će se neka optimistična proročanstva ispuniti.

Autor: Morthon H. Smith

Izvor: Svjedočanstvo, Uvod u kršćansku doktrinu

Kod preuzimanja ovoga članka obavezno navesti link.

Odgovori