background beach beautiful clouds

DOPUSTI MI DA TI SE PRIBLIŽIM – Molitva

OČE ISUSOV,
Dopusti mi da ti se približim
s najvećim čašćenjem,
ne s pretpostavkama,
ne u ropskom strahu, već sa svetom hrabrosti.
Ti si iznad dosega moga razumijevanja,
ali ne i izvan moje ljubavi.
Znaš da te volim iznad svega,
jer si iznad svega neodoljiv, dobar, savršen.

Srce moje topi se od Isusove ljubavi,
brata moga, kosti od moje kosti, mesa mojeg mesa,
zaručena mnome, mrtvog zbog mene, uskrsnutog poradi mene;
On je moj i ja sam njegov,
dan meni kao i za mene;
Nikada nisam toliko svoj kao onda kada sam njegov,
ili toliko izgubljen sebi dok nisam izgubljen u njemu,
tada pronalazim svoju stvarnu muževnost

Ali moja ljubav je mraz i hladnoća, led i snijeg,
neka me ljubav njegova ugrije,
olakša breme,
bude moj raj.
Neka bi mi bilo otkriveno u punom nagovoru
da moja ljubav prema njemu mora biti gorljiva
i sjajna;
Dopusti da moćna plima njegove vječne ljubavi
prekriva stijene moga grijeha i briga;
A tada dopusti da moj duh plovi iznad tih stvari
koje bi inače nasukale moj život.

Učini me plodonosnim dok živim po toj ljubavi,
neka bi moja osobnost postajala sve ljepša iz dana u dan.
Kada bi tragovi Kristove umjetničke ljubavi bile nada mnom,
on bi tada radio na meni božanskim kistom,
dok se ne zadobije potpuna slika
i postanem savršena preslika njega,
Gospodara mojega.

Gospodine Isuse, dođi k meni,
Sveti Duše, lebdi nada mnom,
Sveti Oče, pogledaj me milostivo
poradi onoga kojeg ljubiš.

Amen.

Izvor: The Valley of Vision (puritanske molitve)

Prijevod: Almir Pehlić

Kod preuzimanja obavezno navesti link

Naslovna fotografija: Pexels

Odgovori