man wearing blue dress

KAKO TREBAM TEBE DA PREBIVAŠ U MENI – Molitva

GOSPODINE ISUSE,
Ako te uzljubim, moja duša će te tražiti,
ali mogu li te tražiti ako moja ljubav prema tebi
nije držana na životu do konačnog cilja?
Ljubim li te zato što si dobar,
i samo mi ti možeš učiniti dobro?

Dostojno je od tebe da ne mariš za me,
jer sam zao i sebičan;
ali ipak, tražim te,
i kada te pronađem u tebi nema gnjeva
koji bi me proždro
već samo slatka ljubav.
Poput stijene stojiš između uzavrelog sunca
i moje duše,
i živim u hladnoj zavjetrini kao odabranik.

Kada mi um djeluje bez tebe
vrti se samo oko varki i zabluda.
Kada u svojim naklonostima djelujem bez tebe
ništa se ne vidi osim mrtvih djela.
Oh, kako trebam tebe da prebivaš u meni,
jer nemam urođene oči da te vidim,
već živim po vjeri onoga koji čije lice
je osvrnuto spram mene
i blještavije je od tisuća sunca!

Kada uvidim da je sav grijeh u meni,
sav sram pripada meni;
dopusti mi da znam da je sve dobro u tebi,
sva slava je tvoja.

Drži me podalje od pogrešnog mišljenja
da se doimaš slavnim
kada neko čudesno svjetlo ispunjava mi srce,
kao da bi to bilo veličanstveno djelovanje milosti,
već mi dopusti vidjeti da je najistinitije tvoje otkrivenje
onda kada pomračiš svu moju osobnu slavu
i svu hvalu, zadovoljstvo i dobro
ovoga svijeta.

Sin se probija u slavu
kada se pokaže kao onaj koji zasjenjuje sve stvorenje,
kada učini čovjeka siromašnim duhom,
i pomaže mu pronaći svoje dobro u njemu.
Dopusti mi da nemam povjerenja u sebe,
i da u tebi vidim sve što jesam.

Amen.

Izvor: The Valley of Vision (puritanske molitve)

Prijevod: Almir Pehlić

Kod preuzimanja obavezno navesti link

Naslovna fotografija: Pexels

Odgovori