Pastiersky list biskupa SEAVC v Srbsku

Majte sa na pozore, bdejte, lebo neviete, kedy príde čas. Ako človek, vzdialený na cestách, keď opúšťal dom a svojim sluhom dal moc, každému určil jeho prácu a vrátnikovi naložil, aby bdel, tak aj vy bdejte; lebo neviete, kedy príde pán domu, či večer, či o polnoci, či keď kohút spieva, a či ráno. Aby vás nenašiel spať, keď príde nečakane. A čo vám hovorím, hovorím všetkým: Bdejte! Mk 13,33 – 37

Milí bratia a sestry! Vstupujeme do nového cirkevného roku. Zase je tu ďalšia doba adventná. Pripomíname si v nej slávny príchod Pánov na tento svet. Pripomíname si predivný skutok veľkého Boha. Je to obdobie duchovnej prípravy na vianočné sviatky – sviatky narodenia Ježiša Krista za čias cisára Augusta.

Celá doba adventná nás vyzýva, ako to čítame v Markovom evanjeliu na bdenie. Ako deti Božie máme bdieť, lebo nevieme kedy sa vráti pán domu. On nám zasľúbil, že sa vráti. Všetky jeho proroctvá sa naplnili a naplní sa aj toto posledné. Očakávame ho s radosťou.

Všetci si verím, uvedomujeme, že takýto Advent sme tu ešte nemali. Aj tí najstarší všeličo prežili, ale pandémiu určite nie. Všetky naše obyčaje a tradície sú narušené, špecialnými úpravami odborníkov a to všetko preto, aby sme zachovali životy našich blížnych a nás nakoľko je to len ľudsky možné. Naliehavo nám hovoria, aby sme dávali pozor a bdeli nad svojimi blížnymi a ich zdravím. Je to veľmi rozumné a žiadúce v danej situácii, lebo aj suma Božieho zákona nás nabáda, aby sme milovali svojich blížnych ako seba samých.

Dávajte pozor alebo buďte bdelí nám však zaznieva nie iba od strany štátnych a odborných medicínskych autorít. Bdieť a dávať pozor je nám adresované od najväčšieho lekára a najväčšej autorite aká existuje v celom Kozme a Univerze a je to náš Spasiteľ, ktorý nás cez svoje Slovo k tomuto volá na záchranu našich duší. Je to Božia výzva k bdelosti na naše obrátenie. Doslova, je to volanie na naše svedomie, aby sme sa usilovali žiť podľa evanjelia a nie podľa sveta, ktorý žije podľa iných hodnôt. Naša bdelosť má byť spojená s radostným očakávaním dobrého Pána.

Pri prvom príchode Ježiš Kristus prišiel zahalený tajomstvom; len veľmi málo ľudí vedelo o jeho narodení v Betleheme, žiadna pompa, žiadne paláce, narodený v maštaľke na slame. Tak sa narodil Boží Syn, aby spolu s nami súcitil v našej biede a slabosti.

Pri druhom príchode príde tak, že sa ukáže, aký je. Ukáže sa všetkým dobrým aj zlým. Keď prišiel prvý krát, prišiel v skrytosti, aby bol odsúdený; keď však príde druhý krát príde zjavne, príde aby súdil. Preto si každý musí dávať pozor, lebo Boh príde kedy chce, posúdi a nebude súd odkladať. Náš Boh nerád odsudzuje, ale rád zachraňuje, a preto je trpezlivý voči zlým, aby zo zlých učinil dobrých. Preto nás povzbudzuje k obráteniu, kým je čas. (Augustín).

Milí bratia a sestry! Adventná výzva k bdelosti, je to žiadosť nášho Pána a Ježiša Krista k oživeniu nášho duchovného života a k uvedomeniu si jeho zmyslu. Sme pozvaní k hlbšiemu a radostnejšiemu spoločenstvu s naším Pánom. Čím viac budeme naozaj duchovne žiť, tým väčším svedectvom budú aj naše vonkajšie prejavy.

Do nastávajúceho adventného obdobia vám vyprosujem hojnosť Božích darov pre všetkých, aby ste boli vytrvalí na modlitbách a bdelí vo viere, a aby ste mohli prežiť milostiplné a pokojné Vianoce v kruhu rodiny.

Váš v Pánu oddaný brat biskup

Mgr. Jaroslav Javorník, PhD.

Modlitba

Buď požehnaný Pane Ježiši Kriste, Ty, ktorý si prišiel na tento svet pomôcť nám hriešnym ľuďom. Spolu s celou Tvojou cirkvou plesáme a vychádzame Ti naproti, keď sa k nám znovu skláňaš a keď si nám doprial dožiť sa ďalšieho Adventu v našom pozemskom živote. Prosíme, chráň všetkých našich najmilších, ktorí pre záchranu a živobytie rodiny museli odísť za prácou do zahraničia a nebudú s nami pri vianočnom stole. Ochraňuj nám ich tam v cudzom svete a bdej nad nimi. Prosíme, oddiaľ aj teraz, hroznú pliagu pandémie od nás a od našich detí a ochráň nás od všetkého, čo hrozí nášmu spaseniu.Ďakujeme Ti, že si v plnosti času prišiel a jasnosťou svojou nebeskou rozohnal od nás hroznú tmu a priviedol si nás k známosti Božej. Zachovaj nám i našim potomkom tento poklad, ktorý v našom národe žije a oslavuje Tvoje meno. Nech svetlo betlehemskej hviezdy presvieti naše srdcia a skrze pravu a živú vieru dokážeme Tvoje posolstvo evanjelia bdelo odovzdať na najradostnejšie sviatky všetkým, ktorí Ťa milujú. Amen.

Advent – Vianoce 2020

UKOLIKO ŽELITE POMOĆI DJELOVANJE OVE STRANICE, TO MOŽETE UČINITI I NAJMANJOM MOGUĆOM UPLATOM NA NAŠ RAČUN. ZA SVAKI VAŠ DAR LJUBAVI VAM ZAHVALJUJEMO ŽELEĆI VAM IZOBILJE BOŽJEGA BLAGOSLOVA. ZA VIŠE INFORMACIJA KLIKNITE OVDJE.

Odgovori