Što je Savez Božji s čovjekom?

Savez Božji s čovjekom obrađen je u   Westminsterskom vjeroispovijedanju  (spis iz 17. stoljeća) u 7. poglavlju:

Savez Božji s čovjekom

Savez Božji s čovjekom

O Božjem savezu s čovjekom

I. Premda sva razumna bića duguju poslušnost Bogu kao svome Stvoritelju, udaljenost između Boga i čovjeka toliko je ogromna da niti jedno stvorenje ne može uživati blagoslov i nagradu u Bogu. To je jedino moguće dobrohotnošću Božje volje, što je on i očitovao putem svoga saveza s ljudima.

Vidi i ovo: Što nam Božji savez s Abrahamom govori o krštenju?

II. Prvi savez koji je Bog sklopio s čovjekom bio je savez djelā po kojemu je Adamu i njegovu potomstvu obećan život uz uvjet savršene osobne poslušnosti.

III. Padom u grijeh čovjek je postao nesposoban živjeti po savezu djelā, stoga je Gospodin sklopio novi savez s čovjekom, savez milosti. Po savezu milosti Bog nudi grješnicima život i spasenje po Isusu Kristu, zahtijevajući od njih vjeru u njega kako bi bili spašeni, te obećavajući Duha Svetoga svima koji su određeni za život vječni, čineći ih voljnima i sposobnima da vjeruju.

IV. Ovaj savez milosti nalazimo u Pismu pod nazivom oporuka, u odnosu na Kristovu smrt koji je Oporučitelj, a koji nam oporučno ostavlja nasljedstvo i sve što uz to ide.

Vidi i ovo: Što je teologija saveza

V. Taj se savez drugačije provodio u vrijeme zakona, a drugačije u vrijeme evanđelja. U vrijeme zakona savez se provodio obećanjima, proročanstvima, žrtvama, obrezanjem, pashalnim janjetom i mnogim drugim načinima koji su Židovima bili zapovjeđeni; sve to je predskazivalo Krista koji je imao doći. U ono vrijeme to je bilo dovoljno i učinkovito da zajedno s djelovanjem Duha pouči i učvrsti odabrane u vjeri u obećanog Mesiju, po kojem su imali potpuno oproštenje grijeha i vječno spasenje; taj se savez naziva Stari savez.

VI. Po evanđelju, gdje nam je otkriven Krist, savez se provodi propovijedanjem Riječi, podjeljivanjem sakramenata, krštenja i Večere Gospodnje, kojih je manje nego u Starom savezu, jednostavniji su i u njima je sadržana sva punina i duhovna djelotvornost za sve narode, Židove i pogane. Taj se savez naziva Novi savez. Ne postoje, međutim, dva saveza milosti različitoga sadržaja, već je to jedan te isti savez proveden na različite načine.

UKOLIKO ŽELITE POMOĆI DJELOVANJE OVE STRANICE, TO MOŽETE UČINITI I NAJMANJOM MOGUĆOM UPLATOM NA NAŠ RAČUN. ZA SVAKI VAŠ DAR LJUBAVI VAM ZAHVALJUJEMO ŽELEĆI VAM IZOBILJE BOŽJEGA BLAGOSLOVA. ZA VIŠE INFORMACIJA KLIKNITE OVDJE.

Naslovna fotografija: jewishvoice.org

Odgovori