Kakva je poveznica između ljubavi prema Bogu i ispravnog rasuđivanja?

„…Neka vaša ljubav sve više raste u pravoj spoznaji i svakom rasuđivanju da mognete prosuditi ono što je bolje…“ (Filipljanima 1,9- 10)

Ljubav prema Bogu nije stvar samo našeg emocionalnog osjećaja u određenom trenutku. Ljubav prema Bogu se izgrađuje našim svakodnevnim odnosom s Bogom, odnosno svakodnevnom spoznajom Boga. Bog dakle nije nespoznatljiv. Istina, ne možemo ga spoznati u svoj punini, u svoj njegovoj veličini. To ćemo moći tek u vječnosti. No, Bog nam se ipak otkrio dovoljno da možemo poznavati njegovo spasonosno djelo za nas kao i Njegovu volju za naše živote.

To otkrivenje Boga treba biti naše svakodnevno istraživanje. Dakle, trebamo Boga spoznavati svakodnevno i time zapravo graditi odnos ljubavi. Istražujući otkrivenje Božje mi spoznajemo sve više Njegovu ljubav prema nama. A time i naša ljubav prema Bogu sve više raste.

Spoznaja u biblijskom razumijevanju podrazumijeva ne samo informaciju o Bogu već poznavanje samoga Boga koji ima osobnu poruku za nas, za naše živote. Oslanjanje na Njegova obećanja zapravo jest prava biblijska vjera. To nije samo saznanje da Bog postoji, to je povjerenje u Boga, u Njegovu riječ odnosno njegova obećanja.

Spoznaja Boga i ljubav prema Njemu nas oblikuje da budemo što sličniji Njegovom karakteru, odnosno da se Njegova volja očituje kroz naše živote. Tu spoznaju crpimo iz Božje riječi, po kojoj nam se Bog otkriva. Poznavanje Božje Riječi podrazumijeva i život po Riječi. Pravo poznavanje Boga, Njegove Riječi, Njegove volje za naš život, odnosno zajednica ljubavi s Bogom, podrazumijeva da smo sposobni razlikovati dobro od zla i da se odlučujemo za dobro.

Svakodnevno smo, pa i danas, pred izazovima koji nam se nude. Svakodnevno smo pred izborom dobra i zla. Kršćanin, čija ljubav sve više prema Bogu raste a time i spoznaja Božje volje, odlučuje se za dobro. O tome nam govori apostol Pavao kada nas poziva: „Odlučujte se za ono što je Gospodinu milo“ (Efežanima 5, 10).

Autor: Biskup Jasmin Milić

Kod preuzimanja ovoga članka obavezno navesti link.

UKOLIKO ŽELITE POMOĆI DJELOVANJE OVE STRANICE, TO MOŽETE UČINITI I NAJMANJOM MOGUĆOM UPLATOM NA NAŠ RAČUN. ZA SVAKI VAŠ DAR LJUBAVI VAM ZAHVALJUJEMO ŽELEĆI VAM IZOBILJE BOŽJEGA BLAGOSLOVA. ZA VIŠE INFORMACIJA KLIKNITE OVDJE.

Odgovori