JUTARNJA MOLITVA, 19.12.2020.

Uvodni redak:

“Obratite se jer približilo se kraljevstvo nebesko!”  Mt 3, 2

Služitelj će zatim reći:

LJUBLJENA braćo i sestre, Pismo nas često potiče, da priznamo i ispovjedimo naše mnoge grijehe i zločestoće; ne trebamo ih skrivati ili pokrivati ispred lica Svemogućega Boga, našega nebeskog Oca; već ih ispovjedimo, u potpunosti, skromnim, poniznim, pokajanim i poslušnim srcem; kako bi stekli oproštenje po njegovoj bezgraničnoj dobroti i milosti. Iako trebamo u svako doba, skromno priznavati naše grijehe pred Bogom; ipak, to ponajviše činimo kada se sakupljamo zajedno, radi davanje hvale za velike povlastice koje primamo iz njegove ruke, da dostojno slavimo njega, da slušamo njegovu Riječ, i da molimo one stvari koje su nam potrebne i nužne, kako za tijelo tako i za dušu. Stoga, vas usrdno molim, koliko god vas ima nazočnih, pratite me s čistim srcem, i poniznim glasom, pred prijestoljem nebeske milosti, govoreći:

Služitelj može pozvati nazočne da u tišini ispovjede svoje grijehe Gospodinu prije nego će izreći zajedničku, Opću ispovijed.

Služitelj i narod, klečeći, zajedno izgovaraju:

Opća ispovijed

SVEMOGUĆI, milosrdni Oče, zalutali smo i zastranili na našim putovima kao izgubljene ovce. Previše smo slijedili nakane i želje vlastitoga srca, prekršili smo tvoje svete zapovjedi, propustili ono što smo trebali učiniti, a činili ono što nismo trebali. No ti, Gospodine, smiluj nam se, poštedi one koji priznaju svoje grijehe, i obnovi one koji se kaju, prema obećanjima svojim koja si dao ljudima u Kristu Isusu Gospodinu našemu. Pomozi nam, milosrdni Oče, da nadalje živimo dobrim, pravednim i uzdržljivim životom, na slavu tvojega svetoga Imena. Amen.

Naviještaj oproštenja grijeha

Izgovara prezbiter ili biskup ukoliko je prisutan, stojeći dok narod kleči.

Služitelj: SVEMOGUĆI Bog, Otac našega Gospodina Isusa Krista, koji ne želi smrt grješniku, no radije da se ostavi svojih zlih putova i živi; koji je svojim služiteljima dao moć i zapovijed, objaviti i proglasiti njegovom pokajanom narodu oprost i oslobođenje od njihovih grijeha; On je milostiv (+) i oprašta svima onima koji se istinski kaju, i iskreno vjeruju njegovo sveto Evanđelje. Stoga ga molimo da nam dodjeli istinsko pokajanje, i svojega Svetoga Duha, kako bi ono što činimo pred Njegovim licem, bilo njemu ugodno, te da naš život od sada pa nadalje, može biti čist i svet; kako bi na kraju došli u njegovo vječno blaženstvo; po Isusu Kristu, Gospodinu našemu.
Narod: Amen.

Ukoliko predvoditelj molitve nije prezbiter, umjesto dolje navedenog
koristi Molitvu Dana za dvadeset prvu nedjelju nakon Trojstva (BCP 1662).

PODARI, usrdno te molimo milosrdi Gospodine, oproštenje i mir svome vjernom narodu kako bi bili očišćeni od svih svojih grijeha i služili ti smirenoga uma; po Isusu Kristu, Gospodinu našem.

Narod: Amen.

Služitelj opet klekne te svi zajedno izgovaraju Molitvu Gospodnju:

OČE naš koji jesi na nebesima,
sveti se ime tvoje,
dođi kraljevstvo tvoje,
budi volja tvoja,
kako na nebu tako i na zemlji.
Kruh naš svagdanji daj nam danas.
I otpusti nam duge naše,
kako i mi otpuštamo dužnicima našim.
I ne uvedi nas u napast,
nego izbavi nas od zla.
Jer tvoje je kraljevstvo i slava i moć
u vjekove. Amen.

Pozivnik i psalam

Služitelj klečeći izgovara:

Služitelj: Otvori Gospodine usne moje
Narod: I usta će moja navješćivati hvalu tvoju.
Služitelj: Bože, u pomoć mi priteci!
Narod: Gospodine, pohiti da mi pomogneš.

Svi ustaju:

Služitelj: Slava Ocu i Sinu i Duhu Svetomu.
Narod: Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda i u vijeke vjekova. Amen.

Služitelj: Slavimo Gospodina.
Narod: Slavljeno bilo ime Gospodnje!

Služitelj: Kralj naš i Spasitelj noćas nas pohodi:
Narod: Dođite, poklonimo se.

Nakon toga slijedi:

Venite, exultemus Domino. iz Psalama 95 i 96
(Poziv na Božju hvalu)

DOĐITE, kličimo Gospodinu,*
uzvikujmo Hridi, Spasitelju svome!
Pred lice mu stupimo s hvalama,*
Kličimo mu u pjesmama!

Jer Gospodin je Bog velik,*
Kralj velik nad svim bogovima.

U njegovoj su ruci zemaljske dubine,*
njegovi su vrhunci planina.

Njegovo je more, on ga je stvorio,*
i kopno koje načiniše ruke njegove.
Dođite, prignimo koljena i padnimo nice,*
poklonimo se Gospodinu koji nas stvori!

Jer on je Bog naš,*
a mi narod paše njegove, ovce što on ih čuva.
Poklonite se Gospodinu u sjaju svetosti njegove.*
Strepi pred njim zemljo sva!

Pred Gospodinom jer dolazi,*
jer dolazi suditi zemlji,
sudit će svijetu u pravdi*
i narodima u istini svojoj.

SLAVA Ocu i Sinu
i Duhu Svetomu. *
Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda
i u vijeke vjekova. Amen.

Psalam dana (Psalam 119, 89-164)

Dovijeka, o Jahve, riječ tvoja ostaje,
stalna poput nebesa.
od koljena do koljena tvoja je vjernost;
učvrstio si zemlju i ona stoji.
Po tvojim zakonima stoje zauvijek
jer sve tebi služi.
Da nije tvoj zakon uživanje moje,
propao bih u nevolji svojoj.
Naredaba tvojih neću zaboravit’ dovijeka,
jer po njima ti me oživljavaš.
Tvoj sam, Gospodine: spasi me,
jer tvoje ja ištem naredbe.
Bezbožni vrebaju da me upropaste,
ali ja na tvoje pazim propise.
Svakom savršenstvu vidim granicu,
a zapovijed tvoja nema granica.

O, kako ljubim zakon tvoj,
po cio dan o njemu razmišljam.
Tvoja me zapovijed mudrijim učini od dušmana mojih
jer ona je sa mnom vječito.
Umniji sam od svih svojih učitelja
jer razmišljam o svjedočanstvima tvojim.
Razumniji sam i od staraca
jer tvoje čuvam naredbe.
Zla puta klone mi se noge
da riječ tvoju sačuvam.
Od tvojih sudova ne odstupam,
jer ti si me poučio.
Kako su slatke nepcu mom riječi tvoje,
od meda su slađe ustima mojim.
Po tvojim naredbama postajem razuman,
stoga mrzim sve putove lažne.

SLAVA Ocu i Sinu*
i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku, † tako i sada i vazda*
i u vijeke vjekova. Amen.

Čita se PRVO ČITANJE, kako je određeno.

Čitanje iz Knjige Izreka 4, 1-20

Slušajte, djeco, pouku očevu i pazite kako biste spoznali mudrost,
2jer dobar vam nauk dajem:
ne prezrite moga naputka.
3I ja sam bio sin u svoga oca
i nježan jedinac u svoje matere;
4i mene je on učio i govorio mi:
»Zadrži moje riječi u svojem srcu,
poštuj moje zapovijedi i živjet ćeš.
5Steci mudrost, steci razbor,
ne smeći ih s uma i ne odstupi od riječi mojih usta.
6Ne ostavljaj je i čuvat će te;
ljubi je i obranit će te.
7Početak je mudrosti: steci sebi mudrost
i svim svojim imanjem steci razboritost.
8Veličaj je i uzvisit će te;
donijet će ti čast kad je prigrliš.
9Stavit će ti ljupki vijenac na glavu
i obdarit će te krasnom krunom.«
10Poslušaj, sine moj, primi moje riječi
i umnožit će se godine tvojeg života.

11Poučih te putu mudrosti,
navratih te na prave staze;
12neće ti se zapletati koraci kad staneš hoditi;
potrčiš li, nećeš posrnuti.
13Čvrsto se drži pouke, ne puštaj je,
čuvaj je, jer ona ti je život.
14Ne idi stazom opakih
i ne stupaj putem zlikovaca.
15Ostavi ga, ne hodi njime;
kloni ga se i zaobiđi ga.
16Jer oni ne spavaju ako ne učine zla,
i san im ne dolazi ako koga ne obore.
17Jer jedu kruh opačine
i piju vino nasilja.

18A pravednička je staza kao svjetlost svanuća,
koja je sve jasnija do potpunog dana.
19A put je opakih kao mrkli mrak:
ne znaju o što će se spotaknuti.

20Sine moj, pazi na moje riječi,
prigni uho svoje mojim besjedama.
21Ne gubi ih nikad iz očiju,
pohrani ih usred srca svoga.

Čitač: Riječ je Gospodnja
Narod: Bogu hvala.

Nakon toga slijedi slijedeći himan koju svi pjevaju ili izgovaraju:

Te Deum Laudamus
(Tebe Boga hvalimo)

TEBE Boga hvalimo, * tebe Gospodinom priznajemo.
Tebe vječnog Oca sva * zemlja poštuje.
Tebi svi anđeli, * tebi nebesa i sve vlasti.
Tebi kerubi i serafi * kliču bez prestanka:
Svet, svet, svet * Gospodin Bog Sabaot.
Puna su nebesa i zemlja * veličanstva slave tvoje.
Tebe hvali * slavni apostola zbor,
Tebe proroka * dična četa,
Tebe mučenika * svijetla vojska,
Tebe po svem svijetu * sveta uzvisuje Crkva,
Oca * neizmjernog veličanstva,
Časnoga tvojeg istinitog * i jedinoga Sina.
I Svetoga * Tješitelja Duha.

TI Kralju slave,* Kriste.
Ti si Očev * vjekovječni Sin.
Ti, da za naše spasenje postaneš čovjekom,*
nisi se strašio krila Djevice.
Ti, svladavši oštrinu smrti,*
otvorio si vjernima kraljevstvo nebesko.
Ti sjediš zdesna Bogu * u slavi Očevoj.
Vjerujemo da ćeš doći * kao Sudac.
Tebe, dakle, molimo, pomozi svojim slugama,*
koje si otkupio dragocjenom Krvlju.
U vječnoj slavi daj * da se ubrojimo među svete tvoje.
Spasi puk svoj, Gospodine,*
i blagoslovi baštinu svoju.
I vladaj njima * i uzdiži ih u sve vijeke.
Iz dana u dan * blagoslivljamo tebe.
I hvalimo ime tvoje u vijeke * i u vijeke vjekova.
Dostoj se, Gospodine, u dan ovaj *
sačuvati nas od grijeha.
Smiluj se nama, Gospodine, * smiluj se nama.
Nek bude milosrđe tvoje, Gospodine, nad nama,*
kako se ufamo u tebe.
U tebe se, Gospodine, ufam:*
o da ne budem postiđen dovijeka!

Čita se DRUGO ČITANJE iz Novoga zavjeta, kako je određeno.

Čitanje iz Otkrivenja 11 poglavlje

I dana mi je trska slična palici i rečeno mi je: »Ustani i izmjeri hram Božji i žrtvenik i poklonike u njemu! 2Vanjsko dvorište hrama mimoiđi, ne mjeri ga jer je dano poganima: gazit će svetim gradom četrdeset i dva mjeseca. 3I ja ću poslati dva svoja svjedoka da, obučeni u kostrijet, prorokuju tisuću dvjesta i šezdeset dana. 4Oni su dvije masline i dva svijećnjaka što stoje pred Gospodarom zemlje. 5Ako im tko hoće nauditi, oganj suče iz usta njihovih i proždire njihove neprijatelje. Doista, htjedne li im tko nauditi, tako treba da pogine. 6Oni imaju vlast zaključati nebo da ne pada kiša dok prorokuju; imaju vlast pretvoriti vode u krv i udariti zemlju kojim god zlom kad god htjednu.
7A kada dovrše svoje svjedočanstvo, Zvijer koja izlazi iz Bezdana zaratit će s njima, pobijediti ih i ubiti. 8I njihova će trupla ležati na trgu grada velikoga koji se duhovno zove Sodoma i Egipat, gdje je i Gospodin njihov raspet. 9Ljudi iz svih pûka i plemena i jezika i naroda gledat će njihova trupla tri i pol dana i neće dopustiti da im se trupla u grob polože. 10Pozemljari će se radovati i veseliti zbog njihove nesreće i darivati jedan drugoga jer su ta dva proroka zadavala muku pozemljarima.« 11Ali nakon tri i pol dana duh životni od Boga uđe u njih i stadoše na noge te strah velik obuze one koji ih promatrahu. 12I začuše glas s neba silan: »Uziđite ovamo!« I uziđoše na oblaku u nebo na očigled svojih neprijatelja. 13U taj čas nasta velik potres: pade desetina grada, a u potresu poginu sedam tisuća ljudi. Preživjele spopade strah te proslaviše Boga nebeskoga.

14Drugi Jao prođe. Evo, treći Jao dolazi ubrzo!
15I sedmi anđeo zatrubi. I na nebu odjeknuše silni glasovi:
»Uspostavljeno je nad svijetom kraljevstvo
Gospodara našega i Pomazanika njegova
i kraljevat će u vijeke vjekova!«

16Tada dvadeset i četiri starješine, što pred Bogom sjedoše na prijestolja, 17padoše ničice i pokloniše se Bogu govoreći.
»Zahvaljujemo ti, Gospodaru,
Bože, Svevladaru,
koji jesi i koji bijaše,
zato što uze u ruke
moć svoju veliku
i zakralji se!
18Gnjevili se narodi,
ali dođe srdžba tvoja
i čas da se sudi mrtvima
i naplata dade slugama tvojim prorocima
i svetima
i svima koji se boje imena tvojega,
malima i velikima;
i da se unište
oni koji kvare zemlju.«

19I otvori se hram Božji na nebu i pokaza se Kovčeg saveza njegova u hramu njegovu te udare munje i glasovi i gromovi i potres i tuča velika.

Benedictus.
(Luka 1, 68-79)
BLAGOSLOVLJEN Gospodin, Bog Izraelov, *
što pohodi i otkupi narod svoj;
podiže nam snagu spasenja *
u domu Davida, sluge svojega,
kao što obeća na usta svetih proroka*
svojih odvijeka:
spasiti nas od neprijatelja naših – *
i od ruke sviju koji nas mrze;

ISKAZATI dobrotu ocima našim, *
i sjetiti se Saveza svetoga svojega,
zakletve kojom se zakle Abrahamu, ocu našemu: *
da će nam dati
te mu, izbavljeni iz ruku neprijatelja, *
služimo bez straha
u svetosti i pravednosti pred njim *
u sve dane svoje.
A ti, dijete, prorok ćeš se Svevišnjega zvati *
jer ćeš ići pred Gospodinom da mu pripraviš putove,
da pružiš spoznaju spasenja narodu njegovu *
po otpuštenju grijeha njihovih,
darom premilosrdnog srca Boga našega *
po kojem će nas pohoditi Mlado Sunce s visine,
da obasja one što sjede u tmini i sjeni smrtnoj, *
da upravi noge naše na put mira.

SLAVA Ocu i Sinu*
i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku, † tako i sada i vazda*
i u vijeke vjekova. Amen.

Apostolsko vjerovanje

Služitelj: Kršćani, što vjerujete

Svi:
VJERUJEM u Boga, Oca svemogućega, Stvoritelja neba i zemlje. I u Isusa Krista, Sina njegova jedinoga, Gospodina našega, koji je začet po Duhu Svetom, rođen od Marije Djevice, mučen pod Poncijem Pilatom, raspet umro i pokopan; sašao nad pakao, treći dan uskrsnuo od mrtvih; uzašao na nebesa, sjedi o desnu Boga Oca svemogućega; odonud će doći suditi žive i mrtve. Vjerujem u Duha Svetoga, svetu sveopću Crkvu, općinstvo svetih, oproštenje grijeha, uskrsnuće tijela i život vječni. Amen.

Molitve

Služitelj: Gospodin s vama.
Narod: I s duhom tvojim.
Služitelj: Pomolimo se.

Zatim slijedi:

Služitelj: Pokaži nam, Gospodine, milosrđe svoje;
Narod: I spasenje svoje daj nam.
Služitelj: Čisto srce stvori nam, Bože;
Narod: I svoga Duha Svetoga ne uzmi od nas.

MOLITVA DANA

Pošalji svoju snagu, Gospodine, i s velikom silom dođi među nas; neka nam tvoja velikodušna milost i milosrđe hitro pomognu u našoj sputanosti grijehom i oslobode nas, po Kristu Isusu, Gospodinu našemu, kome s tobom i Duhom Svetim svaka čast i slava, u sve vijeke vjekova. Amen.

Slijede kolekte i molitve.

Kolekta za milost
GOSPODINE, nebeski Oče, svemogući vječni Bože, ti si nas sigurno doveo do početka ovoga dana; svojom moćnom snagom brani nas tako, i pomozi nam, da danas ne padnemo u grijeh, niti u bilo koju opasnost, nego da vođeni tobom, uvijek činimo ono što je pravedno u tvojim očima; po Kristu Gospodinu našemu. Amen.

Kolekta za mir
BOŽE, ti si davatelj mira i ljubitelj sloge; tebe poznavati vječni je život, tebi služiti savršena je sloboda. Obrani nas, svoje ponizne sluge, od svih napada naših neprijatelja; da se sigurno pouzdajući u tvoju obranu ne bojimo moći bilo kojeg protivnika; po Kristu Gospodinu našem. Amen.

Molitva za sve ljude
BOŽE, Stvoritelju i Održavatelju svega čovječanstva, ponizno te molimo, za sve ljude u svim stanjima u kojima se nalazili; budi voljan svima objaviti tvoje putove i tvoje spasonosno zdravlje svim narodima. Osobito te molimo za tvoju svetu i sveopću Crkvu; da bi bila tako vođena, i upravljana po tvome dobrome Duhu, kako bi svi koji ispovijedaju i nazivaju sebe kršćanima, bili vođeni na put istine, i držali se vjere u jedinstvu duha, u svezi mira, te u pravednosti života. Konačno, predajemo tvojoj Očinskoj dobroti, sve one koji su na bilo koji način potlačeni ili u nevoljama i brigama u umu, tijelu, ili radi posjeda; (osobito se molimo za ove ljude ……………), dostoj se utješiti ih i pomoći im, prema njihovim različitim potrebama; dajući im strpljenje u njihovim patnjama, i sretan izlaz iz svih njihovih nedaća. Sve te to molimo poradi Isusa Krista. Amen.

U vrijeme velikih bolesti i umiranja Svemoćni i milostivi Bože, kome jedinome pripadaju pitanja života i smrti; u ovo vrijeme strašne bolesti utječemo se k tebi za pomoć. Izbavi nas, usrdno te molimo, iz naših nevolja; podari snagu i vještinu svojim slugama u liječenju; blagoslovi sredstva za izlječenje; i podari da, vidjevši kako je krhak naš ovozemaljski život, možemo prikloniti svoja srca tvojoj nebeskoj mudrosti, koja vodi u život vječni; po Isusu Kristu, Gospodinu našemu. Amen.

Služitelj ili svi zajedno:
Opća zahvala
SVEMOGUĆI Bože, Oče svake milosti, mi, tvoje nedostojne sluge, iskazujemo ti najponizniju i srdačnu hvalu za svu tvoju dobrotu i ljubaznost prema nama i prema svim ljudima. Blagoslivljamo te što si nas stvorio, očuvao i svim blagoslovima obdario u ovome životu. Blagoslivljamo te iznad svega zbog tvoje neprocjenjive ljubavi iskazane u otkupljenju svijeta po našemu Gospodinu Isusu Kristu; zbog darovane nam milosti i zbog nade slave koja je u nama. Usrdno te molimo, podari nam pravo shvaćanje svekolike tvoje milosti, da ti naša srca budu iskreno zahvalna; da ti možemo iskazivati hvalu, ne samo svojim usnama, nego i svojim životima, dajući sebe u službu tebi, hodajući pred tobom, u svetosti i pravednosti u sve dane života svoga. Po Gospodinu našemu Isusu Kristu, sinu tvome, koji s tobom živi i kraljuje u jedinstvu Duha Svetoga, Bog, po sve vijeke vjekova. Amen.

Molitva Sv. Krizostoma
SVEMOGUĆI Bože, ti si nam u ovo vrijeme udijelio milost uslišujući naše zajedničke prošnje upućene tebi; ti si po svome ljubljenome Sinu obećao, gdje su dvoje ili troje okupljeni u njegovo Ime, da ćeš biti među njima. Ispuni sada, Gospodine, želje i molbe slugu svojih, kako je najbolje za nas; podari nam u ovome svijetu poznavanje tvoje istine a u budućem svijetu život vječni. Amen.

Završava se s riječima Milost… koju izgovara služitelj ili svi zajedno

MILOST Gospodina našega Isusa Krista, ljubav Boga i zajedništvo Duha Svetoga sa svima nama! Amen.

UKOLIKO ŽELITE POMOĆI DJELOVANJE OVE STRANICE, TO MOŽETE UČINITI I NAJMANJOM MOGUĆOM UPLATOM NA NAŠ RAČUN. ZA SVAKI VAŠ DAR LJUBAVI VAM ZAHVALJUJEMO ŽELEĆI VAM IZOBILJE BOŽJEGA BLAGOSLOVA. ZA VIŠE INFORMACIJA KLIKNITE OVDJE.

Odgovori