VEČERNJA MOLITVA, 19.12.2020.

UVODNI REDAK

Bdijte, dakle, jer ne znate kad će se domaćin vratiti – da li uvečer ili o ponoći, da li za prvih pijetlova ili ujutro – da vas ne bi našao pozaspale ako iznenada dođe. Mk 13,35,36

Služitelj će zatim reći:

POKAJNIČKI ČIN

Priznajmo ponizno naše grijehe svemogućemu Bogu.

Služitelj može pozvati nazočne da u tišini ispovjede svoje grijehe Gospodinu prije nego će izreći zajedničku, Opću ispovijed.

Služitelj i narod, klečeći, zajedno izgovaraju:

Opća ispovijed

SVEMOGUĆI, milosrdni Oče, zalutali smo i zastranili na našim putovima kao izgubljene ovce. Previše smo slijedili nakane i želje vlastitoga srca, prekršili smo tvoje svete zapovjedi, propustili ono što smo trebali učiniti, a činili ono što nismo trebali. No ti, Gospodine, smiluj nam se, poštedi one koji priznaju svoje grijehe, i obnovi one koji se kaju, prema obećanjima svojim koja si dao ljudima u Kristu Isusu Gospodinu našemu. Pomozi nam, milosrdni Oče, da nadalje živimo dobrim, pravednim i uzdržljivim životom, na slavu tvojega svetoga Imena. Amen.

Naviještaj oproštenja grijeha

Izgovara prezbiter ili biskup ukoliko je prisutan, stojeći dok narod kleči.

Služitelj: SVEMOGUĆI Bog, Otac našega Gospodina Isusa Krista, koji ne želi smrt grešniku, no radije da se ostavi svojih zlih putova i živi; koji je svojim služiteljima dao moć i zapovijed, objaviti i proglasiti njegovom pokajanom narodu oprost i oslobođenje od njihovih grijeha; On je milostiv (+) i oprašta svima onima koji se istinski kaju, i iskreno vjeruju njegovo sveto Evanđelje. Stoga ga molimo da nam dodjeli istinsko pokajanje, i svojega Svetoga Duha, kako bi ono što činimo pred njegovim licem, bilo njemu ugodno, te da naš život od sada pa nadalje, može biti čist i svet; kako bi na kraju došli u njegovo vječno blaženstvo; po Isusu Kristu, Gospodinu našemu.
Narod: Amen.

Narod: Amen.

Ukoliko predvoditelj molitve nije prezbiter, umjesto dolje navedenog
koristi Molitvu Dana za dvadeset prvu nedjelju nakon Trojstva.

Đakon ili laička osoba:

PODARI, usrdno te molimo milosrdi Gospodine, oproštenje i mir svome vjernom narodu kako bi bili očišćeni od svih svojih grijeha i služili ti smirenoga uma; po Isusu Kristu, Gospodinu našem.

Narod: Amen.

Služitelj opet klekne te svi zajedno izgovaraju Molitvu Gospodnju:

OČE naš koji jesi na nebesima,
sveti se ime tvoje,
dođi kraljevstvo tvoje,
budi volja tvoja,
kako na nebu tako i na zemlji.
Kruh naš svagdanji daj nam danas.
I otpusti nam duge naše,
kako i mi otpuštamo dužnicima našim.
I ne uvedi nas u napast,
nego izbavi nas od zla.
Jer tvoje je kraljevstvo i slava i moć
u vjekove. Amen.

POZIVNIK I PSALAM

Služitelj klečeći izgovara:

Služitelj: Otvori Gospodine usne moje
Narod: I usta će moja navješćivati hvalu tvoju.
Služitelj: Bože, u pomoć mi priteci!
Narod: Gospodine, pohiti da mi pomogneš.

Svi ustaju:

Služitelj: Slava Ocu i Sinu i Duhu Svetomu.
Narod: Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda i u vijeke vjekova. Amen.

Služitelj: Slavimo Gospodina.
Narod: Slavljeno bilo ime Gospodnje!

Svi izgovaraju:

Phos hilaron (Milosti Svjetlo)

RADOSNA svjetlosti, svete slave: Besmrtnoga Oca, nebeskoga, svetoga, blaženoga, Isuse Kriste! Prispjevši k zalazu sunca, svjetlost večernju gledamo: Oca i Sina i Svetoga Duha Božjega slavimo! Dostojan si svagda klicanjem čistim biti slavljen, Sine Božji, koji život daješ: čitav svijet te slavi!

Beati immaculati, Psalam 119, 105-128

Tvoja riječ nozi je mojoj svjetiljka
i svjetlo mojoj stazi.
106 Kunem se i čvrsto odlučujem, i riječ ću održati:
pravedne ću tvoje slijedit’ odluke.
107 U nevolji sam velikoj, Jahve,
po riječi me svojoj poživi.
108 Prinose usta mojih primi, Jahve,
uči me sudovima svojim.
109 Život mi je u pogibelji neprestanoj,
ali tvog zakona ja ne zaboravljam.
110 Grešnici mi postaviše zamku,
ali ne skrećem od tvojih naredaba.
111 Svjedočanstva tvoja vječna su mi baština,
ona su radost mome srcu.
112 Prignuh srce da vrši naredbe tvoje
uvijek i do kraja.

113Ja mrzim one koji su dvostruka srca,
a ljubim zakon tvoj.
114 Ti si moj štit i moj zaklon,
u tvoju se riječ ja uzdam.
115 Odstupite od mene, zlikovci:
držat ću zapovijedi Boga svoga.
116 Podrži me po svom obećanju i živjet ću;
nemoj da se u svojoj nadi postidim.
117 Pomozi mi i spasit ću se,
na tvoja ću pravila svagda paziti.
118 Ti prezireš one koji odstupaju od pravila tvojih
jer je lažna misao njihova.
119 K’o rđu zlotvore zemlje uklanjaš,
zato ljubim tvoje propise.
120 Moje tijelo dršće od straha pred tobom,
sudova tvojih ja se bojim.

121 Činim što je pravo i pravedno,
ne predaj me tlačiteljima mojim.
122 Založi se za slugu svojega
da me ne satru oholice!
123 Moje oči ginu od čežnje za spasenjem tvojim,
za tvojom riječi pravednom.
124 Učini sluzi svom po svojoj dobroti
i nauči me pravilima svojim.
125 Ja sam sluga tvoj: prosvijetli me
da upoznam tvoje propise.
126 Čas je, o Jahve, da se javiš:
oskvrnuše zakon tvoj.
127 Stoga ljubim zapovijedi tvoje
više no zlato, zlato žeženo.
128 Zato hodim po odredbama tvojim,
mrski su mi svi lažni putovi.

SLAVA Ocu i Sinu
i Duhu Svetomu. *
Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda
i u vijeke vjekova. Amen.

BIBLIJSKA ČITANJA

Čita se PRVO ČITANJE, kako je određeno.
Čitanje knjige proroka Izaije, 62. poglavlje

Sionu za ljubav neću šutjeti, Jeruzalema radi neću mirovati
dok pravda njegova ne zasine k’o svjetlost,
dok njegovo spasenje ne plane k’o zublja.
2I puci će vidjet’ tvoju pravednost,
i tvoju slavu svi kraljevi;
prozvat će te novim imenom
što će ga odrediti usta Jahvina.
3U Jahvinoj ćeš ruci biti kruna divna
i kraljevski vijenac na dlanu Boga svog.

4Neće te više zvati Ostavljenom
ni zemlju tvoju Opustošenom,
nego će te zvati Moja milina,
a zemlju tvoju Udana,
jer ti si milje Jahvino
i zemlja će tvoja imat’ supruga.
5Kao što se mladić ženi djevicom,
tvoj će se graditelj tobom oženiti;
i kao što se ženik raduje nevjesti,
tvoj će se Bog tebi radovati.

6Na zidine tvoje, Jeruzaleme,
stražare sam postavio:
ni danju ni noću
ne smiju zašutjeti.
O, vi koji podsjećate Jahvu,
vama nema počinka!
7I ne dajte mu mira
dok ne obnovi Jeruzalem,
dok ga opet slavom na zemlji ne učini.

8Zakle se Gospod desnicom
i mišicom svojom snažnom:
»Neću više dati žita tvoga
za hranu neprijateljima.
Neće više tuđinci piti tvoga vina
o kojem si teško radio.
9Neka ga jedu oni koji su ga želi
i neka hvale Jahvu,
neka ga piju oni što su ga trgali
u predvorju mojega svetišta!«
10 Prođite, prođite kroz vrata,
poravnajte put narodu!
Nasipajte, nasipajte cestu,
uklonite s nje kamenje.
Podignite stijeg narodima!

11Evo, Jahve oglasuje
do nakraj zemlje:
»Recite kćeri sionskoj:
Evo, dolazi tvoj spasitelj.
Evo, s njim naplata njegova
i njegova nagrada ispred njega!
12Oni će se zvati ‘Sveti narod’,
‘Otkupljenici Jahvini’.
A tebe će zvati ‘Traženi’ –
‘Grad neostavljeni’.«

Čitač: Riječ je Gospodnja
Narod: Bogu hvala.

Magnificat (Lk 1,46-55)

VELIČA duša moja Gospodina*
i klikće duh moj
u Bogu mome Spasitelju,
što pogleda na neznatnost službenice svoje: *
odsad će me, evo, svi naraštaji zvati blaženom.
Jer velika mi djela učini Svesilni, *
sveto je ime njegovo.
Od koljena do koljena dobrota je njegova *
nad onima što se njega boje.
Iskaza snagu mišice svoje, *
rasprši oholice umišljene.
Silne zbaci s prijestolja, *
a uzvisi neznatne.
Gladne napuni dobrima, *
a bogate otpusti prazne.
Prihvati Izraela, slugu svoga, *
kako obeća ocima našim:
spomenuti se dobrote svoje *
prema Abrahamu i potomstvu njegovu dovijeka.

SLAVA Ocu i Sinu
i Duhu Svetomu. *
Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda
i u vijeke vjekova. Amen.

Čita se DRUGO ČITANJE, uzeto iz Novog Zavjeta, kako je određeno.
Čitanje evanđelja po Luki, 19, 11-28

11 Kako su oni to slušali, dometnu on prispodobu – zato što bijaše nadomak Jeruzalemu i oni mislili da će se umah pojaviti kraljevstvo Božje. 12Reče dakle:
»Neki je ugledan čovjek imao otputovati u daleku zemlju da primi svoje kraljevstvo pa da se vrati. 13Dozva svojih deset slugu, dade im deset mna i reče: ‘Trgujte dok ne dođem.’ 14A njegovi ga građani mrzili te poslaše za njim poslanstvo s porukom: ‘Nećemo da se ovaj zakralji nad nama.’«
15»Kad je on primio kraljevstvo i vratio se, naredi da mu dozovu one sluge kojima je predao novac da sazna što su zaradili.«
16»Pristupi prvi i reče: ‘Gospodaru, tvoja mna donije deset mna.’ 17Reče mu: ‘Vàljaš, slugo dobri! U najmanjem si bio vjeran, vladaj nad deset gradova!’ 18Dođe i drugi govoreći: ‘Mna je tvoja, gospodaru, donijela pet mna.’ 19I tomu reče: ‘I ti budi nad pet gradova!’«
20»Treći, opet, dođe govoreći: ‘Gospodaru, evo ti tvoje mne. Držao sam je pohranjenu u rupcu. 21Bojao sam te se jer si čovjek strog: uzimaš što nisi pohranio, žanješ što nisi posijao.’«
22»Kaže mu: ‘Iz tvojih te usta sudim, zli slugo! Znao si da sam čovjek strog, da uzimam što nisam pohranio i žanjem što nisam posijao? 23Zašto onda nisi uložio moj novac u novčarnicu? Ja bih ga po povratku podigao s dobitkom.’ 24Nato reče nazočnima: ‘Uzmite od njega mnu i dajte onomu koji ih ima deset.’ 25Rekoše mu: ‘Gospodaru, ta već ima deset mna!’ 26‘Kažem vam: svakomu koji ima još će se dati, a od onoga koji nema oduzet će se i ono što ima. 27A moje neprijatelje – one koji me ne htjedoše za kralja – dovedite ovamo i smaknite ih pred mojim očima!’« 28 Rekavši to, nastavi put uzlazeći u Jeruzalem.

Čitač: Riječ je Gospodnja
Narod: Bogu hvala.

Nunc dimittis (Lk 2,29-32)

SAD otpuštaš slugu svoga, Gospodaru, *
po riječi svojoj u miru.
Ta vidješe oči moje, *
spasenje tvoje,
koje si pripravio *
pred licem sviju naroda.
Svjetlost na prosvjetljenje naroda, *
i slavu puka svoga izraelskoga.

SLAVA Ocu i Sinu
i Duhu Svetomu. *
Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda
i u vijeke vjekova. Amen.

ISPOVIJED VJERE

Apostolsko vjerovanje

Služitelj: Kršćani, što vjerujete

Svi:
VJERUJEM u Boga, Oca svemogućega, Stvoritelja neba i zemlje. I u Isusa Krista, Sina njegova jedinoga, Gospodina našega, koji je začet po Duhu Svetom, rođen od Marije Djevice, mučen pod Poncijem Pilatom, raspet umro i pokopan; sašao nad pakao, treći dan uskrsnuo od mrtvih; uzašao na nebesa, sjedi o desnu Boga Oca svemogućega; odonud će doći suditi žive i mrtve. Vjerujem u Duha Svetoga, svetu sveopću Crkvu, općinstvo svetih, oproštenje grijeha, uskrsnuće tijela i život vječni. Amen.

MOLITVE

Služitelj: Gospodin s vama.
Narod: I s duhom tvojim.
Služitelj: Pomolimo se.

Služitelj: Pokaži nam, Gospodine, milosrđe svoje;
Narod: I spasenje svoje daj nam.
Služitelj: Spasi Gospodine zemlju našu;
Narod: Milostivo poslušaj kada te prizivamo.
Služitelj: Odjeni u pravdu službenike svoje;
Narod: I obraduj svoj izabrani narod.
Služitelj: Spasi Gospodine narod svoj;
Narod: I blagoslovi baštinu svoju.
Služitelj: Daruj mir, Gospodine, u naše dane;
Narod: Jer samo u Tebi, Gospodine, možemo nesmetano živjeti.
Služitelj:: Čisto srce stvori nam, Bože;
Narod: I svoga Duha Svetoga ne uzmi od nas.

Molitva dana

Pošalji svoju snagu, Gospodine, i s velikom silom dođi među nas; neka nam tvoja velikodušna milost i milosrđe hitro pomognu u našoj sputanosti grijehom i oslobode nas, po Kristu Isusu, Gospodinu našemu, kome s tobom i Duhom Svetim svaka čast i slava, u sve vijeke vjekova. Amen.

Kolekta za mir
BOŽE, od tebe proizlaze sve svete želje, svi dobri savjeti i sva pravedna djela. Podari svojim slugama onaj mir kojega ovaj svijet ne može dati, kako bi srca naša mogla izvršavati tvoje zapovijedi. Oslobodi nas straha od svih neprijatelja, da svoj život provedemo u miru i spokoju. Po zaslugama našega Gospodina Isusa Krista. Amen.

Kolekta za pomoć u vrijeme nevolje
MOLIMO te, Gospodine, rasvijetli našu tamu; po velikom svojem milosrđu obrani nas od nevolja i opasnosti koje vrebaju na nas ove noći; poradi ljubavi tvojega Sina, Spasitelja našega Isusa Krista. Amen.

Kolekta subotom
BOŽE, izvore vječnoga svjetla, nama koji pazimo na korake svoje podari vječan dan, kako bi te naše usne slavile, naši životi blagoslivljali, a naša sutrašnja služba dala ti hvalu. Po Kristu Gospodinu našemu. Amen.

U vrijeme velikih bolesti i umiranja
Svemoćni i milostivi Bože, kome jedinome pripadaju pitanja života i smrti; u ovo vrijeme strašne bolesti utječemo se k tebi za pomoć. Izbavi nas, usrdno te molimo, iz naših nevolja; podari snagu i vještinu svojim slugama u liječenju; blagoslovi sredstva za izlječenje; i podari da, vidjevši kako je krhak naš ovozemaljski život, možemo prikloniti svoja srca tvojoj nebeskoj mudrosti, koja vodi u život vječni; po Isusu Kristu, Gospodinu našemu. Amen.

Za civilne vlasti
Svemogući Bože, Oče naš nebeski, pošalji na sve u javnoj službi, a naročito na one koji rade na zaustavljanju i sprječavanju koronavirusa, duh tvoje mudrosti, dobročinstva i pravde; da s nepokolebljivom svrhom mogu vjerno služiti u svojim službama na dobrobit svih ljudi; po Isusu Kristu, Gospodinu našem. Amen.

Molitva za sve ljude
BOŽE, Stvoritelju i Održavatelju svega čovječanstva, ponizno te molimo, za sve ljude u svim stanjima u kojima se nalazili; budi voljan svima objaviti tvoje putove i tvoje spasonosno zdravlje svim narodima. Osobito te molimo za tvoju svetu i sveopću Crkvu; da bi bila tako vođena, i upravljana po tvome dobrome Duhu, kako bi svi koji ispovijedaju i nazivaju sebe kršćanima, bili vođeni na put istine, i držali se vjere u jedinstvu duha, u svezi mira, te u pravednosti života. Konačno, predajemo tvojoj Očinskoj dobroti, sve one koji su na bilo koji način potlačeni ili u nevoljama i brigama u umu, tijelu, ili radi posjeda; (osobito se molimo za ove ljude ……………), dostoj se utješiti ih i pomoći im, prema njihovim različitim potrebama; dajući im strpljenje u njihovim patnjama, i sretan izlaz iz svih njihovih nedaća. Sve te to molimo poradi Isusa Krista. Amen.

Služitelj ili svi zajedno:

Opća zahvala
SVEMOGUĆI Bože, Oče svake milosti, mi, tvoje nedostojne sluge, iskazujemo ti najponizniju i srdačnu hvalu za svu tvoju dobrotu i ljubaznost prema nama i prema svim ljudima. Blagoslivljamo te što si nas stvorio, očuvao i svim blagoslovima obdario u ovome životu. Blagoslivljamo te iznad svega zbog tvoje neprocjenjive ljubavi iskazane u otkupljenju svijeta po našemu Gospodinu Isusu Kristu; zbog darovane nam milosti i zbog nade slave koja je u nama. Usrdno te molimo, podari nam pravo shvaćanje svekolike tvoje milosti, da ti naša srca budu iskreno zahvalna; da ti možemo iskazivati hvalu, ne samo svojim usnama, nego i svojim životima, dajući sebe u službu tebi, hodajući pred tobom, u svetosti i pravednosti u sve dane života svoga. Po Gospodinu našemu Isusu Kristu, sinu tvome, koji s tobom živi i kraljuje u jedinstvu Duha Svetoga, Bog, po sve vijeke vjekova. Amen.

Molitva Sv. Krizostoma
SVEMOGUĆI Bože, ti si nam u ovo vrijeme udijelio milost uslišujući naše zajedničke prošnje upućene tebi; ti si po svome ljubljenome Sinu obećao, gdje su dvoje ili troje okupljeni u njegovo Ime, da ćeš biti među njima. Ispuni sada, Gospodine, želje i molbe slugu svojih, kako je najbolje za nas; podari nam u ovome svijetu poznavanje tvoje istine a u budućem svijetu život vječni. Amen.

Završava se s riječima Milost… koju izgovara služitelj ili svi zajedno:

MILOST Gospodina našega Isusa Krista, ljubav Boga i zajedništvo Duha Svetoga sa svima nama! Amen.

UKOLIKO ŽELITE POMOĆI DJELOVANJE OVE STRANICE, TO MOŽETE UČINITI I NAJMANJOM MOGUĆOM UPLATOM NA NAŠ RAČUN. ZA SVAKI VAŠ DAR LJUBAVI VAM ZAHVALJUJEMO ŽELEĆI VAM IZOBILJE BOŽJEGA BLAGOSLOVA. ZA VIŠE INFORMACIJA KLIKNITE OVDJE.

Odgovori