ISUS I SADUCEJI – NEKAD I DANAS

Evanđelista Luka (Lk 20, 27-47), opisuje Isusa koji je izložen jednom obliku verbalnog napada od strane saduceja i pismoznanaca. Oni su neprijateljski raspoloženi prema Isusu pa zato traže njegovo mišljenje ne bi li ga uhvatili u nekoj krivoj riječi, a kako bi ga mogli još jače napasti.

Kako bi se bolje razumio kontekst rasprave između saduceja i Isusa potrebno je sagledati tko su bili saduceji i pismoznanci. Saduceji su bili članovi jedne od glavnih političko-religioznih skupina, a jezgra te skupine je bila svećenička aristokracija. Oni su bili pod značajnim utjecajem helenističke kulture i jedino su priznavali Mojsijev zakon. Zbog toga su odbacivali značajan dio vjerovanja koja su nastala tijekom vremena i imali su liberalnija etička shvaćanja. Često su se suprotstavljali farizejima i predstavnicima tradicionalnih vrijednosti i uvjerenja. Oni su bili bogati, obrazovani i ugledni članovi društva i između njih su birani veliki svećenici koji su predstavljali narod pred rimskom vlasti. Vjerski i politički su bili moćni, ali u narodu nisu bili popularni kao primjerice farizeji.

Druga skupina su pismoznanci koji su bili zaseban društveni sloj i nisu bili politički aktivni. Radi se o obrazovanim, vrlo učenim članovima društva koji su djelovali u državnoj službi, ali i kao pisci mudrosne književnosti te učitelji zakona. Zbog njihove učenosti, narod ih je zvao učiteljima i oslovljavao ih s „rabbi“. Iako oni kao društvena skupina nisu bili politička struktura, mnogi su ujedno pripadali skupini farizeja ili saduceja.

Evanđelist Luka (Lk 20,27-40) opisuje događaj u kojem Isusu „pristupe neki od saduceja, koji niječu uskrsnuće“ i započinju raspravu o Mojsijevom zakonu vezanom uz nasljeđivanje bratove žene nakon smrti, odnosno u vječnosti. Luka uvodno naglašava da su saduceji oni „koji niječu uskrsnuće“ jer je to izraz njihovog početnog stava kod ove rasprave. Dakle, iako oni niječu uskrsnuće, postavljaju Isusu pitanja vezana uz budući vječni život. Isus, u svoj svojoj mudrosti, daje jasan i nedvojben odgovor. U vječnom životu s Bogom nema mrtvih jer svi njemu žive i on nije Bog mrtvih, nego Bog živih. Zato im Isus govori o Mojsijevom iskustvu susreta s Bogom u gorućem grmu u kojem sam Bog kaže za sebe da je on „Bog Abrahamov, Izakov i Jakovljev“. Na kraju ove rasprave saduceji nemaju što reći, a pismoznanci naizgled prihvaćaju Isusove riječi.

Nadalje, Luka (Lk 20,45-47) donosi Isusove riječi upućene narodu baš o pismoznancima: „Čuvajte se pismoznanaca, koji rado hodaju u dugim haljinama, vole pozdrave na trgovima, prva sjedala u sinagogama i pročelja na gozbama, proždiru kuće udovičke, još pod izlikom dugih molitava. Stići će ih to oštrija osuda.“

Ti isti pismoznanci, vrlo učeni članovi društva imaju i onu ljudsku stranu u kojoj dominira samo ono materijalno i zemaljsko pa i pod krinkom vjere u Boga. Dakle, Isus ih javno proziva da ne zloupotrebljavaju svoj ugled i službe te ima spočitava grijehe oholosti, častohleplja i socijalne neosjetljivosti. Kako Isus kaže, rado hodaju uređeni, vole da ih se javno hvali i da imaju posebno mjesto u društvu, ali Isusu najviše smeta što pod izlikom i krinkom bliskog odnosa s Bogom u dugim molitvama uzimaju od onih koji su najslabiji članovi društva. Isus spominje „kuće udovičke“, ali u današnjem vremenu to možemo promatrati kao sve ljude koji su usamljeni, siromašni, teško bolesni, odbačeni na rubu društva.

Saduceji, farizeji i pismoznanci su imali prilike osobno, licem u lice raspravljati s Isusom i pokušati osporiti svaki njegov nauk, pokušati osporiti njegovo božanstvo. Međutim, danas, više od dvije tisuće godina kasnije, u današnje moderno vrijeme čovjek pred sobom ima Boga koji nije u tjelesnom obliku i njegovu riječ zapisanu u Svetom pismu. Iako je Isus uvijek jasno poučavao, iako u povijesti kršćanstva postoje mnogi ljudi koji su tumačili Riječ Božju, današnji čovjek ima sve veću potrebu za raspravom, svađom, ponižavanjem, nepoštivanjem drugog čovjeka i Boga. Koliko često smo svjedoci raznih oblika napada na Boga i njegovu Crkvu, osobito putem medija i modernih oblika društvenog komuniciranja. U ovo vrijeme smo svjedoci koliko ima onih koji bi najradije ušutkali svakog tko donosi Riječ Božju. Sve veći dojam je da u današnjem vremenu tih saduceja, farizeja i pismoznanca ima eksponencijalno više nego u Isusovo vrijeme. Svatko je danas slobodan napasti Boga, raspravljati s Njime, tražiti od Njega da promjeni svoju Riječ jer nije dovoljno moderna, nije dovoljno u 21. stoljeću.

Koliko je među tim modernim saducejima, farizejima i pismoznancima onih koji se izjašnjavaju kršćanima i vjernicima? Koliko ima onih koji su spremni organizirati i prisustvovati raznim događajima koji imaju vjerski motiv, ali odmah nakon toga su spremni napasti drugoga zbog vjere u Boga. Koliko je onih koji su obrazovani, ugledni u društvu, moćni u kreiranju javne misli, na važnim društvenim pozicijama, a uvijek su protiv Boga i Crkve ili su pak licemjerni pa po potrebi pristaju uz crkvene strukture, a poslije donose odluke ili se izjašnjavaju protivno svim božjim zakonima.

U vremenu smo adventa koje je radosno vrijeme iščekivanja blagdana Božića, blagdana utjelovljenja samog Boga. Zapitajmo se: da li kroz advent iščekujemo rođenje Kristovo ili su to za nas samo javni događaji u kojima možemo zadovoljiti samo svoje materijalne i zemaljske potrebe. Da li smo u ovom vremenu slušali Riječ Božju i imali otvoreno srce za Boga ili smo se na svaki spomen Crkve i Boga našli izazvani da se upuštamo u prazne saducejske rasprave koje su vodile samo teškim i grubim riječima. Pred nama je blagdansko vrijeme Božića u kojem nam se otkriva tajna Božje prisutnosti u ljudskom obliku. U tom vremenu Bog nam želi puno toga reći. Zato otvorimo svoj um i srce da primimo Riječ Božju kao prava djeca Božja, a zatvorimo ga za sve one zle jezike koji nam unose nemir i nevjeru.

Autor: Saša Maligec

Video propovijed možete pogledati ovdje.

Kod preuzimanja ovoga teksta obavezno navesti link.

UKOLIKO ŽELITE POMOĆI DJELOVANJE OVE STRANICE, TO MOŽETE UČINITI I NAJMANJOM MOGUĆOM UPLATOM NA NAŠ RAČUN. ZA SVAKI VAŠ DAR LJUBAVI VAM ZAHVALJUJEMO ŽELEĆI VAM IZOBILJE BOŽJEGA BLAGOSLOVA. ZA VIŠE INFORMACIJA KLIKNITE OVDJE.

Odgovori