VEČERNJA MOLITVA, 22.12.2020.

Dnevne molitve donosimo iz Knjige zajedničkih molitava (The Book of Common Prayer) koja slijedi drevnu crkvenu tradiciju Jutarnje i Večernje zajedničke molitve. Kao takve, one se mole u crkvi, tamo gdje se obavljaju redovite dnevne službe, ali se može moliti i u drugim prigodama gdje se vjerujući nalaze zajedno, najčešće u domu gdje će jedan član obitelji preuzeti vodstvo molitve kao služitelj. Ukoliko netko sam moli, može uzeti Opću ispovijed, Očenaš, biblijska čitanja (uključujući psalme i hvalospjeve), vjerovanje te zaključiti molitvama (kolektama) na kraju.

UVODNI REDAK

Bdijte, dakle, jer ne znate kad će se domaćin vratiti – da li uvečer ili o ponoći, da li za prvih pijetlova ili ujutro – da vas ne bi našao pozaspale ako iznenada dođe. Mk 13,35-36

Služitelj će zatim reći:

POKAJNIČKI ČIN

Priznajmo ponizno naše grijehe svemogućemu Bogu.

Služitelj može pozvati nazočne da u tišini ispovjede svoje grijehe Gospodinu prije nego će izreći zajedničku, Opću ispovijed.

Služitelj i narod, klečeći, zajedno izgovaraju:

Opća ispovijed

SVEMOGUĆI, milosrdni Oče, zalutali smo i zastranili na našim putovima kao izgubljene ovce. Previše smo slijedili nakane i želje vlastitoga srca, prekršili smo tvoje svete zapovjedi, propustili ono što smo trebali učiniti, a činili ono što nismo trebali. No ti, Gospodine, smiluj nam se, poštedi one koji priznaju svoje grijehe, i obnovi one koji se kaju, prema obećanjima svojim koja si dao ljudima u Kristu Isusu Gospodinu našemu. Pomozi nam, milosrdni Oče, da nadalje živimo dobrim, pravednim i uzdržljivim životom, na slavu tvojega svetoga Imena. Amen.

Naviještaj oproštenja grijeha

Izgovara prezbiter ili biskup ukoliko je prisutan, stojeći dok narod kleči.

Služitelj: SVEMOGUĆI Bog, Otac našega Gospodina Isusa Krista, koji ne želi smrt grešniku, no radije da se ostavi svojih zlih putova i živi; koji je svojim služiteljima dao moć i zapovijed, objaviti i proglasiti njegovom pokajanom narodu oprost i oslobođenje od njihovih grijeha; On je milostiv (+) i oprašta svima onima koji se istinski kaju, i iskreno vjeruju njegovo sveto Evanđelje. Stoga ga molimo da nam dodjeli istinsko pokajanje, i svojega Svetoga Duha, kako bi ono što činimo pred njegovim licem, bilo njemu ugodno, te da naš život od sada pa nadalje, može biti čist i svet; kako bi na kraju došli u njegovo vječno blaženstvo; po Isusu Kristu, Gospodinu našemu.
Narod: Amen.

Narod: Amen.

Ukoliko je predvoditelj đakon ili laik, umjesto gore navedenog, izgovara sljedeće:

PODARI, usrdno te molimo milosrdni Gospodine, oproštenje i mir svome vjernom narodu kako bi bili očišćeni od svih svojih grijeha i služili ti smirenoga uma; po Isusu Kristu, Gospodinu našem.

Narod: Amen.

Služitelj opet klekne te svi zajedno izgovaraju Molitvu Gospodnju:

OČE naš koji jesi na nebesima,
sveti se ime tvoje,
dođi kraljevstvo tvoje,
budi volja tvoja,
kako na nebu tako i na zemlji.
Kruh naš svagdanji daj nam danas.
I otpusti nam duge naše,
kako i mi otpuštamo dužnicima našim.
I ne uvedi nas u napast,
nego izbavi nas od zla.
Jer tvoje je kraljevstvo i slava i moć
u vjekove. Amen.

POZIVNIK I PSALAM

Služitelj klečeći izgovara:

Služitelj: Otvori Gospodine usne moje
Narod: I usta će moja navješćivati hvalu tvoju.
Služitelj: Bože, u pomoć mi priteci!
Narod: Gospodine, pohiti da mi pomogneš.

Svi ustaju:

Služitelj: Slava Ocu i Sinu i Duhu Svetomu.
Narod: Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda i u vijeke vjekova. Amen.

Služitelj: Slavimo Gospodina.
Narod: Slavljeno bilo ime Gospodnje!

Svi izgovaraju:

Phos hilaron (Milosti Svjetlo)

RADOSNA svjetlosti, svete slave: Besmrtnoga Oca, nebeskoga, svetoga, blaženoga, Isuse Kriste! Prispjevši k zalazu sunca, svjetlost večernju gledamo: Oca i Sina i Svetoga Duha Božjega slavimo! Dostojan si svagda klicanjem čistim biti slavljen, Sine Božji, koji život daješ: čitav svijet te slavi!

Nisi quia Dominus – Psalam 124

1 Hodočasnička pjesma.
Davidova. Da nije Jahve za nas bio– neka slobodno rekne Izrael –
2da nije Jahve za nas bio:
kad se ljudi digoše proti nama,
3žive bi nas progutali.
Kad je uskipio bijes njihov na nas,
4voda bi nas podavila;
bujica bi nas odnijela,
5vode pobješnjele sve nas potopile.

6Blagoslovljen Jahve koji nas ne dade
za plijen zubima njihovim!
7Duša je naša poput ptice umakla
iz zamke lovaca:
raskinula se zamka,
a mi umakosmo!
8Pomoć je naša u imenu Jahve
koji stvori nebo i zemlju.

Qui confidunt – Psalam 125

1Hodočasnička pjesma. Tko se uzda u Jahvu, on je kao brdo Sion:
ne pomiče se, ostaje dovijeka.
2Bregovi okružuju Jeruzalem:
Jahve okružuje narod svoj
odsada i dovijeka.

3I neće vladati žezlo bezbožničko
nad udesom pravednih,
da ne bi pravedni
ruke za bezakonjem pružili.

4Učini, Jahve, dobro dobrima
i čestitima u srcu.
5A koji na krive skreću putove
nek’ ih istrijebi Jahve sa zločincima!
Mir nad Izraelom!

In convertendo – Psalam 126

1Hodočasnička pjesma. Kad Jahve vraćaše sužnjeve sionske,
bilo nam je k’o da snivamo.
2Usta nam bjehu puna smijeha,
a jezik klicanja.
Među poganima tad se govorilo:
»Velika im djela Jahve učini!«
3Velika nam djela učini Jahve:
opet smo radosni!

4Vrati, o Jahve, sužnjeve naše
k’o potoke negepske!
5Oni koji siju u suzama,
žanju u pjesmi.
6Išli su plačući
noseći sjeme sjetveno:
vraćat će se s pjesmom,
noseći snoplje svoje.

SLAVA Ocu i Sinu
i Duhu Svetomu. *
Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda
i u vijeke vjekova. Amen.

BIBLIJSKA ČITANJA

Čita se PRVO ČITANJE, kako je određeno.
Čitanje knjige proroka Izaije, 65. poglavlje

1»Potražiše me koji ne pitahu za me,
nađoše me koji me ne tražahu;
rekoh: ‘Evo me! Evo me!’
narodu koji ne prizivaše ime moje.
2Svagda sam pružao ruku narodu odmetničkom,
koji hodi putem zlim, za mislima svojim,
3narodu koji me bez prestanka u lice srdi:
žrtvuju po vrtovima, kâd prinose na opekama,
4na grobovima stanuju
i noće na skrovitim mjestima,
jedu svinjetinu,
meću u zdjele jela nečista.
5I još govore: ‘Ukloni se!
Ne prilazi mi da te ne posvetim.’
Oni su mi dim u nosu,
oganj što gori povazdan.
6Evo, sve je napisano preda mnom:
neću ušutjet’ dok im ne platim,
dok im ne platim u njedra,
7za bezakonja vaša i vaših otaca,
sva zajedno« – govori Jahve.
»Koji su prinosili kâd na gorama
i pogrđivali me na brežuljcima –
izmjerit ću im u krilo
plaću za djela prijašnja.«

8Ovako govori Jahve:
»Kao što o soku u grozdu vele:
‘Ne uništavajte ga, u njemu je blagoslov!’
tako ću učiniti i ja radi slugu svojih,
neću sve uništiti.
9Izvest ću iz Jakova potomstvo,
a iz Jude baštinika gora svojih;
baštinit će ih odabranici moji,
i moje će se sluge ondje naseliti.
10Šaron će postati pašnjak ovcama,
a nizina akorska počivalište govedima –
narodu mojem koji mene traži.

11A vi koji ste Jahvu ostavili,
koji ste zaboravili svetu goru moju,
koji pripremate stol Gadu,
koji Meniju naljev lijevate,
12za mač sam vas odredio –
past ćete ničice da vas kolju.
Jer zvao sam vas, a vi se niste odazvali,
govorio sam, a vi niste slušali,
nego ste činili što je zlo u očima mojim,
izabirali ste što mi nije po volji.«

13Stog ovako Jahve Gospod govori:
»Evo, sluge će moje jesti,
a vi ćete gladovati.
Evo, sluge će moje piti,
a vi ćete žeđati.
Evo, sluge će se moje veseliti,
a vi ćete se stidjeti.
14Evo, sluge će se moje radovati od sreće u srcu,
a vi ćete vikati od boli u srcu
i kukati duše slomljene!

15Ime ćete svoje ostaviti
za kletvu mojim izabranicima:
‘Tako te ubio Jahve!’
A sluge svoje on će zvati drugim imenom.
16Tko se u zemlji bude blagoslivljao,
nek’ se blagoslivlje Bogom vjernim.
I tko se u zemlji bude kleo,
nek’ se kune Bogom vjernim.
Jer prijašnje će nevolje biti zaboravljene,
od očiju mojih bit će sakrivene.
17Jer, evo, ja stvaram
nova nebesa i novu zemlju.
Prijašnje se više neće spominjati
niti će vam na um dolaziti.
18Veselite se i dovijeka kličite
zbog onoga što ja stvaram;
jer, evo, od Jeruzalema stvaram klicanje,
od naroda njegova radost.
19I klicat ću nad Jeruzalemom,
radovat’ se nad svojim narodom.
U njemu više neće čuti
ni plača ni vapaja.
20U njemu više neće biti
novorođenčeta koje živi malo dana
ni starca koji ne bi godina svojih navršio:
najmlađi će umrijet’ kao stogodišnjak,
a tko ne doživi stotinu godina
prokletim će se smatrati.
21Gradit će kuće i stanovat’ u njima,
saditi vinograde i uživati rod njihov.
22Neće se više graditi da drugi stanuju
ni saditi da drugi uživa:
vijek naroda moga bit će k’o vijek drveta,
izabranici moji dugo će uživati plodove ruku svojih.
23Neće se zalud mučiti
i neće rađati za smrt preranu,
jer će oni s potomcima svojim
biti rod blagoslovljenika Jahvinih.
24Prije nego me zazovu,
ja ću im se odazvat’;
još će govoriti,
a ja ću ih već uslišiti.
25Vuk i jagnje zajedno će pásti,
lav će jesti slamu k’o govedo;
al’ će se zmija prahom hraniti.
Nitko neće činiti zla ni štete
na svoj svetoj gori mojoj« –
govori Jahve.

Čitač: Riječ je Gospodnja
Narod: Bogu hvala.

Magnificat (Lk 1,46-55)

VELIČA duša moja Gospodina*
i klikće duh moj
u Bogu mome Spasitelju,
što pogleda na neznatnost službenice svoje: *
odsad će me, evo, svi naraštaji zvati blaženom.
Jer velika mi djela učini Svesilni, *
sveto je ime njegovo.
Od koljena do koljena dobrota je njegova *
nad onima što se njega boje.
Iskaza snagu mišice svoje, *
rasprši oholice umišljene.
Silne zbaci s prijestolja, *
a uzvisi neznatne.
Gladne napuni dobrima, *
a bogate otpusti prazne.
Prihvati Izraela, slugu svoga, *
kako obeća ocima našim:
spomenuti se dobrote svoje *
prema Abrahamu i potomstvu njegovu dovijeka.

SLAVA Ocu i Sinu
i Duhu Svetomu. *
Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda
i u vijeke vjekova. Amen.

Čita se DRUGO ČITANJE, uzeto iz Novog Zavjeta, kako je određeno.
Čitanje evanđelja po Luk
i 20, 27 – 21,4

27Pristupe mu neki od saduceja, koji niječu uskrsnuće. Upitaše ga: 28»Učitelju! Mojsije nam napisa: Umre li bez djece čiji brat koji imaše ženu, neka njegov brat uzme tu ženu te podigne porod bratu svomu.29Bijahu tako sedmorica braće. Prvi se oženi i umrije bez djece. 30Drugi uze njegovu ženu, 31onda treći; i tako redom sva sedmorica pomriješe ne ostavivši djece. 32Naposljetku umrije i žena. 33Kojemu će dakle od njih ta žena pripasti o uskrsnuću? Jer sedmorica su je imala za ženu.«
34Reče im Isus: »Djeca se ovog svijeta žene i udaju. 35No oni koji se nađoše dostojni onog svijeta i uskrsnuća od mrtvih niti se žene niti udaju. 36Zaista, ni umrijeti više ne mogu: anđelima su jednaki i sinovi su Božji jer su sinovi uskrsnuća.«
37»A da mrtvi ustaju, naznači i Mojsije kad u odlomku o grmu Gospodina zove Bogom Abrahamovim, Bogom Izakovim i Bogom Jakovljevim.38A nije on Bog mrtvih, nego živih. Ta svi njemu žive!«
39Neki pismoznanci primijete: »Učitelju! Dobro si rekao!« 40I nisu se više usuđivali upitati ga bilo što.
41A on im reče: »Kako kažu da je Krist sin Davidov? 42Ta sâm David veli u Knjizi psalama:
Reče Gospod Gospodinu mojemu:
‘Sjedi mi zdesna
43dok ne položim neprijatelje tvoje
za podnožje nogama tvojim!’

44David ga dakle naziva Gospodinom. Kako mu je onda sin?«
45I pred svim narodom reče svojim učenicima: 46»Čuvajte se pismoznanaca, koji rado hodaju u dugim haljinama, vole pozdrave na trgovima, prva sjedala u sinagogama i pročelja na gozbama, 47proždiru kuće udovičke, još pod izlikom dugih molitava. Stići će ih to oštrija osuda.«
21 POGLAVLJE: 1Pogleda i vidje kako bogataši bacaju u riznicu svoje darove. 2A ugleda i neku ubogu udovicu kako baca onamo dva novčića. 3I reče: »Uistinu, kažem vam: ova je sirota udovica ubacila više od sviju. 4Svi su oni zapravo među darove ubacili od svog suviška, a ona je od svoje sirotinje ubacila sav žitak što ga imaše.«

Čitač: Riječ je Gospodnja
Narod: Bogu hvala.

Nunc dimittis (Lk 2,29-32)

SAD otpuštaš slugu svoga, Gospodaru, *
po riječi svojoj u miru.
Ta vidješe oči moje, *
spasenje tvoje,
koje si pripravio *
pred licem sviju naroda.
Svjetlost na prosvjetljenje naroda, *
i slavu puka svoga izraelskoga.

SLAVA Ocu i Sinu
i Duhu Svetomu. *
Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda
i u vijeke vjekova. Amen.

ISPOVIJED VJERE

Apostolsko vjerovanje

Služitelj: Kršćani, što vjerujete

Svi:
VJERUJEM u Boga, Oca svemogućega, Stvoritelja neba i zemlje. I u Isusa Krista, Sina njegova jedinoga, Gospodina našega, koji je začet po Duhu Svetom, rođen od Marije Djevice, mučen pod Poncijem Pilatom, raspet umro i pokopan; sašao nad pakao, treći dan uskrsnuo od mrtvih; uzašao na nebesa, sjedi o desnu Boga Oca svemogućega; odonud će doći suditi žive i mrtve. Vjerujem u Duha Svetoga, svetu sveopću Crkvu, općinstvo svetih, oproštenje grijeha, uskrsnuće tijela i život vječni. Amen.

MOLITVE

Služitelj: Gospodin s vama.
Narod: I s duhom tvojim.
Služitelj: Pomolimo se.

Služitelj: Neka ova večer bude sveta, dobra i mirna,
Narod: Molimo te, Gospodine.
Služitelj: Da nas Tvoji sveti anđeli vode putovima mira i dobre volje,
Narod: Molimo te, Gospodine.
Služitelj: Oprosti nam grijehe i prijestupe naše,
Narod: Molimo te, Gospodine.
Služitelj: Podari mir Crkvi svojoj i cijelome svijetu,
Narod: Molimo te, Gospodine.
Služitelj: Pomozi nam napustiti ovaj svijet u vjeri i strahu Božjem da ne bismo bili osuđeni na dan velikoga suda Kristova,
Narod: Molimo te, Gospodine.
Služitelj: Svojim Svetim Duhom poveži nas u zajedništvo sa svim svojim svetima, da jedan drugoga i sav naš život povjerimo Kristu,
Narod: Molimo te, Gospodine.

Molitva dana
Usrdno te molimo, Svemogući Bože, svojim svakodnevnim pohodom očisti našu savjest, da tvoj Sin Isus Krist za svoga dolaska prepozna u nama boravište za njega pripravljeno, po istome Kristu Isusu, Gospodinu našemu, koji s tobom živi i kraljuje, u jedinstvu Duha Svetoga, jedan Bog, u sve vijeke vjekova. Amen.

Kolekta za pomoć u vrijeme nevolje
MOLIMO te, Gospodine, rasvijetli našu tamu; po velikom svojem milosrđu obrani nas od nevolja i opasnosti koje vrebaju na nas ove noći; poradi ljubavi tvojega Sina, Spasitelja našega Isusa Krista. Amen.

Molitva za Misiju (1)
Svemogući i vječni Bože, koji jedini činiš velika čuda: Pošalji na naše svećenstvo i župe predane njihovoj brizi životvornog Duha tvoje milosti, obaspi ih ​​neprestanom rosom svog blagoslova i zapali u njima revnu ljubav prema tvome Evanđelju; po Isusu Kristu, Gospodinu našem. Amen.

U vrijeme velikih bolesti i umiranja
Svemoćni i milostivi Bože, kome jedinome pripadaju pitanja života i smrti; u ovo vrijeme strašne bolesti utječemo se k tebi za pomoć. Izbavi nas, usrdno te molimo, iz naših nevolja; podari snagu i vještinu svojim slugama u liječenju; blagoslovi sredstva za izlječenje; i podari da, vidjevši kako je krhak naš ovozemaljski život, možemo prikloniti svoja srca tvojoj nebeskoj mudrosti, koja vodi u život vječni; po Isusu Kristu, Gospodinu našemu. Amen.

Za medicinske djelatnike
Svemogući Bože, čiji je blaženi Sin Isus Krist činio dobro i liječio sve vrste bolesti i bolesti među ljudima: Nastavi u našim bolnicama njegovo milosrdno djelo među nama, posebno u ovo vrijeme pošasti i pandemije; utješi i izliječi bolesne; podaj liječnicima, medicinskim sestrama i pomoćnom osoblju mudrost i vještinu, marljivost i strpljenje; napredak u njihovom radu, Gospodine, i pošalji svoj blagoslov svima koji služe potrebitima; po Isusu Kristu, Gospodinu našem. Amen.

Služitelj ili svi zajedno:

Opća zahvala
SVEMOGUĆI Bože, Oče svake milosti, mi, tvoje nedostojne sluge, iskazujemo ti najponizniju i srdačnu hvalu za svu tvoju dobrotu i ljubaznost prema nama i prema svim ljudima. Blagoslivljamo te što si nas stvorio, očuvao i svim blagoslovima obdario u ovome životu. Blagoslivljamo te iznad svega zbog tvoje neprocjenjive ljubavi iskazane u otkupljenju svijeta po našemu Gospodinu Isusu Kristu; zbog darovane nam milosti i zbog nade slave koja je u nama. Usrdno te molimo, podari nam pravo shvaćanje svekolike tvoje milosti, da ti naša srca budu iskreno zahvalna; da ti možemo iskazivati hvalu, ne samo svojim usnama, nego i svojim životima, dajući sebe u službu tebi, hodajući pred tobom, u svetosti i pravednosti u sve dane života svoga. Po Gospodinu našemu Isusu Kristu, sinu tvome, koji s tobom živi i kraljuje u jedinstvu Duha Svetoga, Bog, po sve vijeke vjekova. Amen.

Molitva Sv. Krizostoma
SVEMOGUĆI Bože, ti si nam u ovo vrijeme udijelio milost uslišujući naše zajedničke prošnje upućene tebi; ti si po svome ljubljenome Sinu obećao, gdje su dvoje ili troje okupljeni u njegovo Ime, da ćeš biti među njima. Ispuni sada, Gospodine, želje i molbe slugu svojih, kako je najbolje za nas; podari nam u ovome svijetu poznavanje tvoje istine a u budućem svijetu život vječni. Amen.

Završava se s riječima Milost… koju izgovara služitelj ili svi zajedno:

MILOST Gospodina našega Isusa Krista, ljubav Boga i zajedništvo Duha Svetoga sa svima nama! Amen.

UKOLIKO ŽELITE POMOĆI DJELOVANJE OVE STRANICE, TO MOŽETE UČINITI I NAJMANJOM MOGUĆOM UPLATOM NA NAŠ RAČUN. ZA SVAKI VAŠ DAR LJUBAVI VAM ZAHVALJUJEMO ŽELEĆI VAM IZOBILJE BOŽJEGA BLAGOSLOVA. ZA VIŠE INFORMACIJA KLIKNITE OVDJE.

Odgovori