VEČERNJA MOLITVA, 23.12.2020.

Dnevne molitve donosimo iz Knjige zajedničkih molitava (The Book of Common Prayer) koja slijedi drevnu crkvenu tradiciju Jutarnje i Večernje zajedničke molitve. Kao takve, one se mole u crkvi, tamo gdje se obavljaju redovite dnevne službe, ali se može moliti i u drugim prigodama gdje se vjerujući nalaze zajedno, najčešće u domu gdje će jedan član obitelji preuzeti vodstvo molitve kao služitelj. Ukoliko netko sam moli, može uzeti Opću ispovijed, Očenaš, biblijska čitanja (uključujući psalme i hvalospjeve), vjerovanje te zaključiti molitvama (kolektama) na kraju.

UVODNI REDAK

Bdijte, dakle, jer ne znate kad će se domaćin vratiti – da li uvečer ili o ponoći, da li za prvih pijetlova ili ujutro – da vas ne bi našao pozaspale ako iznenada dođe. Mk 13,35-36

Služitelj će zatim reći:

POKAJNIČKI ČIN

Priznajmo ponizno naše grijehe svemogućemu Bogu.

Služitelj može pozvati nazočne da u tišini ispovjede svoje grijehe Gospodinu prije nego će izreći zajedničku, Opću ispovijed.

Služitelj i narod, klečeći, zajedno izgovaraju:

Opća ispovijed

SVEMOGUĆI, milosrdni Oče, zalutali smo i zastranili na našim putovima kao izgubljene ovce. Previše smo slijedili nakane i želje vlastitoga srca, prekršili smo tvoje svete zapovjedi, propustili ono što smo trebali učiniti, a činili ono što nismo trebali. No ti, Gospodine, smiluj nam se, poštedi one koji priznaju svoje grijehe, i obnovi one koji se kaju, prema obećanjima svojim koja si dao ljudima u Kristu Isusu Gospodinu našemu. Pomozi nam, milosrdni Oče, da nadalje živimo dobrim, pravednim i uzdržljivim životom, na slavu tvojega svetoga Imena. Amen.

Naviještaj oproštenja grijeha

Izgovara prezbiter ili biskup ukoliko je prisutan, stojeći dok narod kleči.

Služitelj: SVEMOGUĆI Bog, Otac našega Gospodina Isusa Krista, koji ne želi smrt grešniku, no radije da se ostavi svojih zlih putova i živi; koji je svojim služiteljima dao moć i zapovijed, objaviti i proglasiti njegovom pokajanom narodu oprost i oslobođenje od njihovih grijeha; On je milostiv (+) i oprašta svima onima koji se istinski kaju, i iskreno vjeruju njegovo sveto Evanđelje. Stoga ga molimo da nam dodjeli istinsko pokajanje, i svojega Svetoga Duha, kako bi ono što činimo pred njegovim licem, bilo njemu ugodno, te da naš život od sada pa nadalje, može biti čist i svet; kako bi na kraju došli u njegovo vječno blaženstvo; po Isusu Kristu, Gospodinu našemu.
Narod: Amen.

Narod: Amen.

Ukoliko je predvoditelj đakon ili laik, umjesto gore navedenog, izgovara sljedeće:

PODARI, usrdno te molimo milosrdni Gospodine, oproštenje i mir svome vjernom narodu kako bi bili očišćeni od svih svojih grijeha i služili ti smirenoga uma; po Isusu Kristu, Gospodinu našem.

Narod: Amen.

Služitelj opet klekne te svi zajedno izgovaraju Molitvu Gospodnju:

OČE naš koji jesi na nebesima,
sveti se ime tvoje,
dođi kraljevstvo tvoje,
budi volja tvoja,
kako na nebu tako i na zemlji.
Kruh naš svagdanji daj nam danas.
I otpusti nam duge naše,
kako i mi otpuštamo dužnicima našim.
I ne uvedi nas u napast,
nego izbavi nas od zla.
Jer tvoje je kraljevstvo i slava i moć
u vjekove. Amen.

POZIVNIK I PSALAM

Služitelj klečeći izgovara:

Služitelj: Otvori Gospodine usne moje
Narod: I usta će moja navješćivati hvalu tvoju.
Služitelj: Bože, u pomoć mi priteci!
Narod: Gospodine, pohiti da mi pomogneš.

Svi ustaju:

Služitelj: Slava Ocu i Sinu i Duhu Svetomu.
Narod: Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda i u vijeke vjekova. Amen.

Služitelj: Slavimo Gospodina.
Narod: Slavljeno bilo ime Gospodnje!

Svi izgovaraju:

Phos hilaron (Milosti Svjetlo)

RADOSNA svjetlosti, svete slave: Besmrtnoga Oca, nebeskoga, svetoga, blaženoga, Isuse Kriste! Prispjevši k zalazu sunca, svjetlost večernju gledamo: Oca i Sina i Svetoga Duha Božjega slavimo! Dostojan si svagda klicanjem čistim biti slavljen, Sine Božji, koji život daješ: čitav svijet te slavi!

Sæpe expugnaverunt – Psalam 129

1. »Mnogo su me od mladosti tlačili«
– neka rekne sad Izrael!
2»Mnogo su me od mladosti tlačili,
ali me ne svladaše.

3Po leđima su mojim orači orali,
duge brazde povlačili.
4Al’ Jahve pravedni
isiječe užeta zlikovcima!«

5Nek’ se postide i uzmaknu
svi koji mrze Sion!
6Nek’ budu k’o trava na krovu
što povene prije nego je počupaju.

7Žetelac njome ne napuni ruku
ni naručje onaj koji veže snopove.
8A prolaznici nek’ ne reknu:
»Blagoslov Jahvin nad vama!
Blagoslivljamo vas imenom Jahvinim!«

Sæpe expugnaverunt – Psalam 130

1 Iz dubine, Jahve, vapijem tebi:
2Gospodine, čuj glas moj!
Neka pazi uho tvoje
na glas moga vapaja!

3Ako se, Jahve, grijehâ budeš spominjao,
Gospodine, tko će opstati?
4Al’ u tebe je praštanje,
da bi te se bojali.

5U Jahvu ja se uzdam,
duša se moja u njegovu uzda riječ.
6Duša moja čeka Gospodina
više no zoru straža noćna;
više no zoru straža noćna
7nek’ Izrael čeka Jahvu.
Jer je u Jahve milosrđe
i obilno je u njega otkupljenje;
8on će otkupiti Izraela
od svih grijeha njegovih.

Domine, non est – Psalam 131

1 O Jahve, ne gordi se moje srce
niti se oči uznose.
Ne idem za stvarima velikim
ni za čudima što su iznad mene.

2Ne, ja sam se smirio
i upokojio dušu svoju;
kao dojenče na grudima majke,
kao dojenče duša je moja u meni.
3U Jahvu se, Izraele, uzdaj
odsada dovijeka.

SLAVA Ocu i Sinu
i Duhu Svetomu. *
Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda
i u vijeke vjekova. Amen.

BIBLIJSKA ČITANJA

Čita se PRVO ČITANJE, kako je određeno.
Čitanje knjige proroka Izaije, 66. poglavlje

1Ovako govori Jahve: »Nebesa su moje prijestolje,
a zemlja podnožje nogama!
Kakvu kuću da mi sagradite
i gdje da bude mjesto mog prebivališta?
2Ta sve je moja ruka načinila
i sve je moje« – riječ je Jahvina.
»Ali na koga svoj pogled svraćam?
Na siromaha i čovjeka duha ponizna
koji od moje riječi dršće.«
3»Ima ih koji kolju bika, ali i ljude ubijaju;
žrtvuju ovcu, ali i psu vrat lome.
Netko prinosi žrtvu, ali i krv svinjsku;
prinose kâd, ali časte i kipove.
Kao što oni izabraše svoje putove
i duši im se mile gnusobe njihove,
4tako ću i ja izabrati za njih nevolje nesmiljene,
pustit ću na njih ono čega se plaše.
Jer zvao sam, a nitko se ne odazva,
govorio sam, a nitko ne posluša,
nego su činili što je zlo u očima mojim,
izabrali ono što mi nije po volji.«
5Poslušajte riječ Jahvinu,
vi koji od njegove riječi dršćete.
»Govore braća vaša koja na vas mrze
i odbacuju vas radi moga imena:
‘Neka se proslavi Jahve,
pa da radost vašu vidimo.’
Ali oni će biti postiđeni.«

6Čuj! Buka iz grada,
glas iz Hrama!
Glas je to Jahve koji uzvraća
svojim neprijateljima.

7Prije neg’ bolove oćutje,
eto je rodila.
Prije neg’ trudove osjeti,
porodi dječaka.

8Tko je takvo što čuo,
tko je takvo što vidio?
Može li se zemlja
u jednom danu napučiti?
Može li se narod
odjednom roditi?
A tek što je osjetila trudove,
Sionka rodi sinove!
9»Zar bih ja otvorio krilo materino
a da ono ne rodi?« – govori Jahve.
»Zar bih ja, koji dajem rađanje,
zatvorio maternicu?« – kaže Bog tvoj.

10Veselite se s Jeruzalemom,
kličite zbog njega svi koji ga ljubite!
Radujte se, radujte s njime
svi koji ste nad njim tugovali!
11Nadojite se i nasitite
na dojkama utjehe njegove
da se nasišete i nasladite
na grudima krepčine njegove.

12Jer ovako govori Jahve:
»Evo, mir ću na njih kao rijeku svratiti
i kao potok nabujali
bogatstvo naroda.
Dojenčad ću njegovu na rukama nositi
i milovati na koljenima.
13Kao što mati tješi sina,
tako ću i ja vas utješiti –
utješit ćete se u Jeruzalemu.«

14Kad to vidite, srce će vam se radovati
i procvast će vam kosti k’o mlada trava.
Očitovat će se ruka Jahvina na njegovim slugama
i gnjev nad neprijateljima njegovim.

15Jer, evo, dolazi Jahve s ognjem
– bojna su mu kola poput vihora –
da u jarosti gnjev svoj iskali
i prijetnje svoje u ognju žarkome.
16Da, sudit će Jahve ognjem
i mačem svakom smrtniku:
pobijenih Jahvinih mnoštvo će biti.
17Oni koji se posvećuju i čiste
u vrtovima iza onog jednog u sredini,
koji jedu svinjetinu, nečisto i miševe –
svi će zajedno izginuti, riječ je Jahvina.
18Ja dobro poznajem
njihova djela i namjere njihove. »Dolazim da saberem sve puke i jezike, i oni će doći i vidjeti moju slavu! 19Postavit ću im znak i poslat ću preživjele od njih k narodima u Taršiš, Put, Lud, Mošek, Roš, Tubal i Javan – k dalekim otocima koji nisu čuli glasa o meni ni vidjeli moje slave – i oni će naviještati slavu moju narodima. 20I dovest će svu vašu braću između svih naroda kao prinos Jahvi – na konjima, na bojnim kolima, nosilima, na mazgama i jednogrbim devama – na svetu goru svoju u Jeruzalemu« – govori Jahve – »kao što sinovi Izraelovi prinose prinos u čistim posudama u domu Jahvinu. 21I uzet ću sebi između njih svećenike, levite« – govori Jahve.
22»Jer, kao što će nova nebesa
i zemlja nova, koju ću stvoriti,
trajati preda mnom« – riječ je Jahvina –
»tako će vam ime i potomstvo trajati.

23Od mlađaka do mlađaka,
od subote do subote,
dolazit će svi ljudi
da se poklone pred licem mojim« – govori Jahve.

24»Izlazeći, gledat ću trupla ljudi
koji se od mene odmetnuše:
crv njihov neće umrijeti
i njihov se oganj neće ugasiti –
bit će na gadost svim ljudima.«

Čitač: Riječ je Gospodnja
Narod: Bogu hvala.

Magnificat (Lk 1,46-55)

VELIČA duša moja Gospodina*
i klikće duh moj
u Bogu mome Spasitelju,
što pogleda na neznatnost službenice svoje: *
odsad će me, evo, svi naraštaji zvati blaženom.
Jer velika mi djela učini Svesilni, *
sveto je ime njegovo.
Od koljena do koljena dobrota je njegova *
nad onima što se njega boje.
Iskaza snagu mišice svoje, *
rasprši oholice umišljene.
Silne zbaci s prijestolja, *
a uzvisi neznatne.
Gladne napuni dobrima, *
a bogate otpusti prazne.
Prihvati Izraela, slugu svoga, *
kako obeća ocima našim:
spomenuti se dobrote svoje *
prema Abrahamu i potomstvu njegovu dovijeka.

SLAVA Ocu i Sinu
i Duhu Svetomu. *
Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda
i u vijeke vjekova. Amen.

Čita se DRUGO ČITANJE, uzeto iz Novog Zavjeta, kako je određeno.
Čitanje evanđelja po Luk
i 20, 27 – 21,4

5I dok su neki razgovarali o Hramu, kako ga resi divno kamenje i zavjetni darovi, reče: 6»Doći će dani u kojima se od ovoga što motrite neće ostaviti ni kamen na kamenu nerazvaljen.«
7Upitaše ga: »Učitelju, a kada će to biti? I na koji se znak to ima dogoditi?« 8A on reče: »Pazite, ne dajte se zavesti. Mnogi će doista doći u moje ime i govoriti: ‘Ja sam’ i: ‘Vrijeme se približilo!’ Ne idite za njima. 9A kad čujete za ratove i pobune, ne prestrašite se. Doista treba da se to prije dogodi, ali to još nije odmah svršetak.«
10Tada im kaza: »Narod će ustati protiv naroda i kraljevstvo protiv kraljevstva.11I bit će velikih potresa i po raznim mjestima gladi i pošasti; bit će strahota i velikih znakova s neba.«
12»No prije svega toga podignut će na vas ruke i progoniti vas, predavati vas u sinagoge i tamnice. Vući će vas pred kraljeve i upravitelje zbog imena mojega. 13Zadesit će vas to radi svjedočenja.«
14»Stoga uzmite k srcu: nemojte unaprijed smišljati obranu! 15Ta ja ću vam dati usta i mudrost kojoj se neće moći suprotstaviti niti oduprijeti nijedan vaš protivnik. 16A predavat će vas čak i vaši roditelji i braća, rođaci i prijatelji. Neke će od vas i ubiti.«
17»Svi će vas zamrziti zbog imena mojega. 18Ali ni vlas vam s glave neće propasti. 19Svojom ćete se postojanošću spasiti.«
20»Kad ugledate da vojska opkoljuje Jeruzalem, tada znajte: približilo se njegovo opustošenje. 21Koji se tada zateknu u Judeji, neka bježe u gore; a koji u Gradu, neka ga napuste; koji pak po poljima, neka se u nj ne vraćaju 22jer to su dani odmazde, da se ispuni sve što je pisano.«
23»Jao trudnicama i dojiljama u one dane jer bit će jad velik na zemlji i gnjev nad ovim narodom. 24Padat će od oštrice mača, odvodit će ih kao roblje po svim narodima. I Jeruzalem će gaziti pogani sve dok se ne navrše vremena pogana.«
25»I bit će znaci na suncu, mjesecu i zvijezdama, a na zemlji bezizlazna tjeskoba naroda zbog huke mora i valovlja.26Izdisat će ljudi od straha i iščekivanja onoga što prijeti svijetu. Doista, sile će se nebeske poljuljati. 27Tada će ugledati Sina Čovječjega gdje dolazi u oblaku s velikom moći i slavom. 28Kad se sve to stane zbivati, uspravite se i podignite glave jer se približuje vaše otkupljenje.«
29
I reče im prispodobu: »Pogledajte smokvu i sva stabla. 30Kad već propupaju, i sami vidite i znate: blizu je već ljeto. 31Tako i vi kad vidite da se to zbiva, znajte: blizu je kraljevstvo Božje. 32Zaista, kažem vam, ne, neće uminuti naraštaj ovaj dok se sve ne zbude. 33Nebo će i zemlja uminuti, ali moje riječi ne, neće uminuti.«
34»Pazite na se da vam srca ne otežaju u proždrljivosti, pijanstvu i u životnim brigama te vas iznenada ne zatekne onaj Dan 35jer će kao zamka doći na sve žitelje po svoj zemlji.«
36»Stoga budni budite i u svako doba molite da uzmognete umaći svemu tomu što se ima zbiti i stati pred Sina Čovječjega.«
37Danju je učio u Hramu, a noću bi izlazio i noćio na gori zvanoj Maslinska. 38A sav bi narod rano hrlio k njemu u Hram da ga sluša.

Čitač: Riječ je Gospodnja
Narod: Bogu hvala.

Nunc dimittis (Lk 2,29-32)

SAD otpuštaš slugu svoga, Gospodaru, *
po riječi svojoj u miru.
Ta vidješe oči moje, *
spasenje tvoje,
koje si pripravio *
pred licem sviju naroda.
Svjetlost na prosvjetljenje naroda, *
i slavu puka svoga izraelskoga.

SLAVA Ocu i Sinu
i Duhu Svetomu. *
Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda
i u vijeke vjekova. Amen.

ISPOVIJED VJERE

Apostolsko vjerovanje

Služitelj: Kršćani, što vjerujete

Svi:
VJERUJEM u Boga, Oca svemogućega, Stvoritelja neba i zemlje. I u Isusa Krista, Sina njegova jedinoga, Gospodina našega, koji je začet po Duhu Svetom, rođen od Marije Djevice, mučen pod Poncijem Pilatom, raspet umro i pokopan; sašao nad pakao, treći dan uskrsnuo od mrtvih; uzašao na nebesa, sjedi o desnu Boga Oca svemogućega; odonud će doći suditi žive i mrtve. Vjerujem u Duha Svetoga, svetu sveopću Crkvu, općinstvo svetih, oproštenje grijeha, uskrsnuće tijela i život vječni. Amen.

MOLITVE

Služitelj: Gospodin s vama.
Narod: I s duhom tvojim.
Služitelj: Pomolimo se.

Služitelj: Pokaži nam, Gospodine, milosrđe svoje;
Narod: I spasenje svoje daj nam.
Služitelj: Spasi Gospodine zemlju našu;
Narod: Milostivo poslušaj kada te prizivamo.
Služitelj: Odjeni u pravdu službenike svoje;
Narod: I obraduj svoj izabrani narod.
Služitelj: Spasi Gospodine narod svoj;
Narod: I blagoslovi baštinu svoju.
Služitelj: Daruj mir, Gospodine, u naše dane;
Narod: Jer samo u Tebi, Gospodine, možemo nesmetano živjeti.
Služitelj:: Čisto srce stvori nam, Bože;
Narod: I svoga Duha Svetoga ne uzmi od nas.

Molitva dana
Usrdno te molimo, Svemogući Bože, svojim svakodnevnim pohodom očisti našu savjest, da tvoj Sin Isus Krist za svoga dolaska prepozna u nama boravište za njega pripravljeno, po istome Kristu Isusu, Gospodinu našemu, koji s tobom živi i kraljuje, u jedinstvu Duha Svetoga, jedan Bog, u sve vijeke vjekova. Amen.

Kolekta za pomoć u vrijeme nevolje
MOLIMO te, Gospodine, rasvijetli našu tamu; po velikom svojem milosrđu obrani nas od nevolja i opasnosti koje vrebaju na nas ove noći; poradi ljubavi tvojega Sina, Spasitelja našega Isusa Krista. Amen.

U vrijeme pošasti i bolesti
Svemogući Bože, koji si u svome gnjevu poslao na svoj narod u pustinji pošast zbog njihove tvrdoglave pobune protiv Mojsija i Arona, također u vrijeme kralja Davida poslao si kugu koja je pobila sedamdeset tisuća, ali spomenuo si se milosti svoje i spasao ostatak: smiluj se nama bijednim grješnicima koji smo sada pogođeni velikom bolesti i smrću, te na isti način na koji si tada prihvatio žrtvu pomirnicu, zapovijedio anđelu smrti da odustane od kazne, neka bi ti i danas bilo milo da povučeš ovu pošast i strašnu bolest od nas. Po Isusu Kristu, Gospodinu našem. Amen.

Molitva za buduću zaštitu
Svemogući Bože, po čijoj smo volji stvoreni, čijim smo proviđenjem očuvani i čijom smo milošću prizvani spoznaji vječnoga života; podari nam iznova svoju milost da nas održi i sačuva. Tebi, podršci našega djetinjstva, pomoći naše mladosti, i vodiču naših prolaznih dana, posvećujemo svoje živote u vremenu koje dolazi. Priznajemo te na svim našim putovima. Vodi nas na stazama našim. U našem blagostanju, podari nam milost da s umjerenošću koristimo svoja mnoga dobra i suosjećajan duh za potrebe drugih. Sačuvaj nas od iskušenja koja nas mogu navesti na pad; a u našim nevoljama, obdari nas strpljenjem i snagom. Molimo te za ove blagoslove u ime našeg jedinog Spasitelja, Isusa Krista. Amen.

Za socijalnu pravdu
Svemogući Bože, koji si stvorio čovjeka po svome obličju; podari nam milost da se neustrašivo borimo protiv zla i da se ne mirimo sa ugnjetavanjem; kako bismo mogli s poštovanjem koristiti svoju slobodu, pomozi nam da je upotrijebimo na očuvanje pravde među ljudima i narodima a na slavu tvoga svetoga Imena; po Isusu Kristu, Gospodinu našemu. Amen.

Služitelj ili svi zajedno:

Opća zahvala
SVEMOGUĆI Bože, Oče svake milosti, mi, tvoje nedostojne sluge, iskazujemo ti najponizniju i srdačnu hvalu za svu tvoju dobrotu i ljubaznost prema nama i prema svim ljudima. Blagoslivljamo te što si nas stvorio, očuvao i svim blagoslovima obdario u ovome životu. Blagoslivljamo te iznad svega zbog tvoje neprocjenjive ljubavi iskazane u otkupljenju svijeta po našemu Gospodinu Isusu Kristu; zbog darovane nam milosti i zbog nade slave koja je u nama. Usrdno te molimo, podari nam pravo shvaćanje svekolike tvoje milosti, da ti naša srca budu iskreno zahvalna; da ti možemo iskazivati hvalu, ne samo svojim usnama, nego i svojim životima, dajući sebe u službu tebi, hodajući pred tobom, u svetosti i pravednosti u sve dane života svoga. Po Gospodinu našemu Isusu Kristu, sinu tvome, koji s tobom živi i kraljuje u jedinstvu Duha Svetoga, Bog, po sve vijeke vjekova. Amen.

Molitva Sv. Krizostoma
SVEMOGUĆI Bože, ti si nam u ovo vrijeme udijelio milost uslišujući naše zajedničke prošnje upućene tebi; ti si po svome ljubljenome Sinu obećao, gdje su dvoje ili troje okupljeni u njegovo Ime, da ćeš biti među njima. Ispuni sada, Gospodine, želje i molbe slugu svojih, kako je najbolje za nas; podari nam u ovome svijetu poznavanje tvoje istine a u budućem svijetu život vječni. Amen.

Završava se s riječima Milost… koju izgovara služitelj ili svi zajedno:

MILOST Gospodina našega Isusa Krista, ljubav Boga i zajedništvo Duha Svetoga sa svima nama! Amen.

UKOLIKO ŽELITE POMOĆI DJELOVANJE OVE STRANICE, TO MOŽETE UČINITI I NAJMANJOM MOGUĆOM UPLATOM NA NAŠ RAČUN. ZA SVAKI VAŠ DAR LJUBAVI VAM ZAHVALJUJEMO ŽELEĆI VAM IZOBILJE BOŽJEGA BLAGOSLOVA. ZA VIŠE INFORMACIJA KLIKNITE OVDJE.

Odgovori